En verden af bystater

Gennem 3 århundreder blev grundstenene lagt til en civilisation, som den vestlige verden har spejlet sig i siden renæssancen. Med sin klare marmoræstetik fremstår det antikke Grækenland, som et billede på en
uspoleret samfundsform, og den dag i dag bliver den oldgræske verden stadig anset, som arnestedet for den vestlige kultur. Grundlaget til denne antikke kultur skal ifølge flere forskere findes i den
oldgræske samfundsform og bystatsindretning – polis. Gennem 6 udsendelser taler historiker Mikkel Skovgaard med nogle af landets førende forskere for at forstå denne verden af bystater.
Hele udsendelsesrækken er støttet af Carlsberg Mindelegat