Fortidsmindedag

Fortidsmindedag

Den 30. april er Fortidsmindedag, hvor Slots- og Kulturstyrelsen at gøre opmærksom på fredede fortidsminder i land og by. Der er talrige arrangementer  på museer over hele landet, hvor man kan komme til at se fortidsminderne.

På den2radio vil vi fortælle nærmere om, hvad fortidsminder er, og hvordan man kan bevare dem. Det sker i udsendelsen Fortidsminder, der er en del af serien Museer skaber viden.


Billede ©  Museum Sydøstdanmark.