Salmesang ved reformationen

Luther sidder og spiller luthDen2radio lancerer en ny serie i anledning af reformationsjubilæet: Salmesang ved reformationen

Martin Luther anbragte de 95 teser på kirkedøren i Wittenberg i 1517 som revolutionerede den kristne verden Og det bliver fejret overalt i år. Den2radio fokuserer på musikken til reformationens salmesang i en ny serie på 8 udsendelser.

Vi synger stadig de gamle salmer, som af Luther og andre blev digtet ved reformationen. De fleste ved ikke at mange af melodierne er endnu ældre, og hvor melodierne til salmerne kom fra.

En væsentlig ændring ved reformationen var indførelsen af menighedens salmesang på modersmålet. Luther digtede selv et antal salmer, men der skulle melodier til, som menigmand og kvinde kunne synge. De gregorianske, enstemmige sange uden fast rytme, som munke og kirkens kor sang i den katolske tid, skulle erstattes af melodier med fast rytme, og i vers, der kunne gentages. Men hvor kom melodierne fra? Nogle blev omarbejdet fra det gregorianske repertoire, nogle tog man fra folkelige verdslige sange, og nogle blev komponeret af Luthers musikalske medarbejdere, måske oveni købet af Luther selv.