Søfartens spor

I 4 udsendelser fortæller vi  om udvalgte sider af søfartens historie i Danmark. 
Det er historien om Newfoundland-skonnerterne, især "Bonnevista",  der  fragtede klipfisk fra Labrador til Spanien og vendte retur med salt.

I Svendborg og i det sydfynske øhav  var der stolte søfartstraditioner,  størstedelen af befolkningen var 100 % afhængige af skibsfart og værfter. Søfolkene og deres familier lagde i bogstaveligste forstand deres skæbner i hænderne på vind og vejr, for ingen kunne vide om søens folk kom hjem igen.  Kvinderne kunne risikere at miste hele eksistensgrundlaget . Vi hører bl.a. om to kvinder, der måtte begynde forfra.

I slutningen af det 19.årh og frem til 1925 udvandrede en halv million danskere til Amerika,  det svarer til 1/4 af den danske befolkning.  "s/s Norge " var en af de mange emigrantskibe, der sørgede for transporten til det forjættede land Amerika.

Søfartens spor afspejler de skiftende tiders udveksling af varer og ydelser, håb og drømme. 
Tilrettelæggelse: Anne Eggen og Karl Johan Mikkelsen

Serien er støttet af: