Skuespilleren Jesper Christensen læser “Forførerens Dagbog”

I en programrække på 13 udsendelser kan du stifte bekendtskab med et af dansk litteraturs største værker, mens du arbejder i haven, er ved at gøre altanen sommerklar eller bare har brug for en stille podcast-stund.

Klik her: http://den2radio.dk/programserier/sren-kierkegaard-p-den-2-radio

“Skulde jeg lade hende uforstyrret i hendes Glæde? .. hun vil betale, men hun har tabt sin Pung, .. hun nævner formodentlig sin Adresse, det vil jeg ikke høre, jeg vil ikke berøve mig Overraskelsen; jeg træffer vel nok sammen med hende i Livet igjen, jeg skal vel kjende hende, og hun maaskee ogsaa mig, mit Sideblik glemmer man ikke saa let. Naar jeg da er bleven overrasket af at træffe hende i Omgivelser, jeg ikke ventede, da kommer Touren til hende. Kjender hun mig ikke, overbeviser hendes Blik mig ikke strax derom, saa kan jeg vel faae Leilighed til at see paa hende fra Siden, jeg lover hun skal erindre Situationen. Ingen Utaalmodighed, ingen Gridskhed, Alt vil nydes i langsomme Drag; hun er udseet, hun skal vel blive indhentet. “ (s. 307)