klassisk på nettet

Kirsten Rønn fortæller og spiller musik i serien Klassisk på Nettet.

http://den2radio.dk/programserier/klassisk-paa-nettet/