To nye serier:

Landmænd uden jord
Dansk landbrug har undergået en stor omvæltning i de senere år. Antallet af heltidsbedrifter er reduceret fra 190.000 til ca. 8000, og det har været svært for mange at sige farvel til deres bedrift. Denne menneskelige side af historien er imidlertid meget ringe belyst. Den offentlige debat om dansk landbrug har i stor udstrækning handlet om lavbundsjorder, dyrevelfærd, CO2-afgifter og deslige, men der bor mennesker ude på landet, og det er dem, Egon Clausen interesserer sig for. Han vil give ordet til mennesker, der på krop og sjæl har gennemlevet en af de største omvæltninger i danmarkshistorien. 

Oplever´n 
Oplever'n tager kulturrejsen gennem de buldrende oplevelses-sfærer. Der foregår en masse i kulturmiljøet: Nye bøger, ny musik, ny mad, film, udstillinger, ny teknologi, arkitektur, nye platforme etc. Overfloden af oplevelser drukner ofte i støjen og bliver aldrig formidlet. den2radio tager public service-forpligtelsen på sig, samler hvad vi kan og sætter det i en større kulturel kontekst. Genre-overskridende og på tværs af formater anmeldes og bearbejdes kulturfænomenerne. Programmet præsenteres af Niels Bramsen, der har mange års erfaring med kommunikation, PR og marketing, samt cand. mag. i dansk og kunsthistorie.