Arktis i Hjertet

I programserien ”Arktis i Hjertet” møder vi tre kvinder, hvis identitet bygger både på dansk og grønlandsk kultur. Det moderne rigsfællesskab er et produkt af en fælles kolonihistorie, hvor Danmark var magtudøver og Grønland blev domineret. Det er et historisk forhold, der har efterladt en arv af sagte og usagte fordomme om grønlændere. Den røde tråd i mange af disse stereotyper er alkoholisme, mindreværd og for kvindernes vedkommende seksuel villighed.
Men der findes også en anden virkelighed, hvor man som grønlænder ikke lader sig definere af andre, og den handler blandt andet om en moderne inuit identitet, der ikke kun begrænser sig til Grønland, om den mytologiske verden i Arktis og om samtidig at kunne være dansker.
De tre kvinder i programserien er enten børn af blandende forhold eller har oplevet en splittelse i tilhørsforholdet til Grønland og Danmark, som har gjort det kompliceret at finde ro i deres identitet og skabe sig et ståsted.
 
Programmerne er tilrettelagt af Noa Agnete Metz.

Udsendelsesrækken er blevet til med støtte fra