Den røde sofa

Den røde sofa i Dansk Forfatterforening er tilbagevendende arrangementer, hvor forfattere, oversættere, og illustratorer, der er medlem af foreningen holder oplæg og læser op og Den2Radio optager.

Den røde sofa finder som regel sted anden og fjerde torsdag i måneden kl.17-19 på Københavns Hovedbibliotek, Krystalgade 15, 1172 København K, men hold øje med arrangementskalenderen  på hjemmesiden