Forskning og Videnskab

Den2radios forsknings- og videnskabsmagasin Forskning & Videnskab fortæller om, hvordan forskningen gør os klogere på verden. Hvis forskningen ikke er anvendelsesorienteret, vil udsendelserne så vidt muligt undgå spørgsmålet ”Hvad kan det bruges til”.

Udsendelserne vil beskæftige sig bredt med forskning og videnskab, hvor vi ikke kun vil se på resultater men også på forskningsprocessen og de rammer, der er for forskningen.

Når man taler om videnskab i formidlingssammenhæng, er der ofte tale om naturvidenskab, mens fx historie eller sprogvidenskab får lov til at optræde i særlige reservater. I Forskning & Videnskab vil stort set alt, hvad der bliver forsket i på de højere læreanstalter, kunne blive til emner for en udsendelse. Det betyder naturligvis ikke, at der ikke foregår forskning andre steder, så sektorforskere, forskere på museer og de andre steder, hvor der er forskningsforpligtelser, kan også få besøg af os.

Foto: Marie-Lan Nguyen 
 

Abonner på serien