Andelsvirksomhed i Uganda 3. ”Coffee is our gold”

Udsendelse d.2. -8.december. 2017

Kaffe

Kaffe-kooperativet Nyakabinko ligger i vest-Uganda, i Rwenzori og producerer økologisk Arabica-kaffe til eksport; det lokale sprog hedder lhukonzo.

Uganda er som kaffeproducerende land nr. 8 på den globale rangliste men nr. 2 i Afrika efter Ethiopien.  Den årlige kaffeproduktionen er på 3-4 mill. sække  à 60 kg og dækker 2-3 % af verdensproduktionen.  Kaffesorten Robusta har være en del af Uganda’s naturlige regnskov og i dag producerer landet Robusta-kaffe i store mængder, men i Rwenzori er det Arabica, man dyrker.  Arabica kaffe udgør ca. 10% af kaffeproduktionen men regnes for finere i smagen. De to slags kaffe dyrkes og forarbejdes ofte forskelligt.  Robusta dyrkes som eneafgrøde og soltørres. Arabica dyrkes på bjergskråningerne sammen med andre afgrøder og forarbejdes med brug vand.
Det forventes, at den globale efterspørgsel på kaffe vil blive fordoblet i 2050, men det kan blive svært for kaffeproducenterne at følge med. Der er mindre skov til at tiltrække regn. Hertil kommer klimaforandringer, som betyder mere uforudsigeligt vejr – regntiderne kommer ikke regelmæssigt som tidligere og generelt falder der mindre regn.

Økologi

Siden omkring 2000 er økologisk landbrug under udvikling i Uganda. Det handler om at dyrke jorden, dens organiske liv og fertilitet ved hjælp af viden og teknikker, som ikke involverer kemiske midler i forhold til gødning, angreb af sygdomme og insekter. Det handler også om alsidig dyrkning og gødning, forebyggelse af erosion, tilpasning til ændret klima og opsamling af vand.    Den nationale paraplyorganisation, National Organic Agricultural Movement of Uganda (NOGAMU, http://nogamu.org.ug/ ) der arbejder på tværs af organisationer for at udvikle økologisk landbrug har eksisteret siden 2001. Der er udviklet en politik for økologi men den er ikke vedtaget af regeringen endnu, og der er mange aktører og økonomiske interesser indenfor konventionelt landbrug, som trækker i modsat retning.

Økologisk Landsforening (www.okologi.dk) har siden 2009 støttet landboorganisationen SATNET – Sustainable Agriculture Trainers Network (http://www.satnet.org.ug/) i den vestlige del af Uganda, bjergregionen Rwenzori som grænser op til Congo. Det handler om at facilitere organisering og uddannelse i grupper af bondefamilier udfra principper om deltagerstyret læring og økologiske landbrugsmetoder. På dette grundlag støttes også den videre opbygningen af kooperativer og til sammenslutning til unioner af små farmere. Der samarbejdes også med NOGAMU omkring udvikling af standarder for økologisk certificering.

Små farmere

Uganda var engang dækket af regnskov, men ca. 65% er fældet for at give plads til landbrug, og den tilbageblivende regnskov er stort set begrænset til landets nationalparker. I Rwenzori-regionen findes på nationalparker men også store the-plantager, hvoraf flere er ejet af asiatiske investorer. Men her er også mange småbønder, som dyrker kakao, vanilje og bananer på de flade strækning og kaffe på bjergskråningerne. 

I Uganda er 76% af befolkningen (ca. 41 mill.) beskæftiget i landbrug og 85% af dem er små farmere med 1-7 ha. De afgrøder, som produceres til eksport er bl.a. kaffe, kakao og vanilje - og køberne er USA men især EU. Her er markedspotentialer for økologiske for bl.a. økologiske grønsager, frugt og krydderier – både til ud- og indland, men det kræver arbejde med kvalitet, forædling og regelmæssig forsyning.

I Uganda har der tidligere været stærke og velfungerende andelsorganisationer tilbage i 1960-70’erne, men de faldt sammen i relation til krig, ufred og politisk uorden. Uganda Cooperative Allience blev etableret tilbage i 1961 som paraplyorganisation for den stedlige andelsbevægelse. Organisationen eksisterer fortsat og følger (i princippet) udviklingen af kooperative virksomheder indenfor f.eks. landbrug og spare-lånevirksomhed.
Mange internationale udviklingsorganisationer støtter små farmere i forhold til organisation og forretning. En måde at gøre det på et ved at bidrage til opbygning af andelsvirksomheder eller kooperativer, der har et værdigrundlag, som betyder at ejerne selv kontrollerer virksomheden og deler overskud efter et princip om andele. 
Kaffe-Kooperativet Nyakabingo indgår i den stedlige landboorganisation Sustainable Agricultural Trainers Network - SATNET. For at forbedre opkøb, forarbejdning og salgspriser er de sammen med to andre kaffekooperativer organiseret i unionen Bukonzo Organic Cooperative Union.

Research & udveksling

Åge Dissing, projektleder, Økologisk Landsforening
Longino Masareka, daglig leder af landboorganisationen SATNET.
Thadeo Tabasiima, agronom, SATNET

Medvirkede

Jane Nalunga, programleder i NOGAMU
Charles Kahtison, manager i Nyakabingo Kaffekooperativ
Longino Masareka, daglig leder af landboorganisationen SATNET.


Udsendelsen er støttet af Danida’s oplysningsbevilling.

MEDARBEJDER

Kristina Grosmann Due