Anklagere under anklage

Udsendelse d.1. - 7. juli. 2017

Rollerne er byttet om i EU- og flygtningepolitikken. De mest aggressive anklagere er selv kommet under anklage. Til efteråret afgør EU's anti-svindelkontor Olaf, om der er grundlag for at rejse sag mod Dansk Folkeparti for millionsvindel med EU-midler. Sagen kan føre til en straffesag ved danske domstole. Spørgsmålet er, hvor langt op i DF-toppen ansvaret placeres. Samtidig er integrationsminister Inger Støjberg under voksende pres i sagen om ulovlig administration af både EU's regler og dansk lov om adskillelse af samlevende flygtninge-par. Foreløbig er ministeren fredet af Dansk Folkeparti. Sagen sammenlignes med Tamil-sagen, men i modsætning til den daværende ansvarlige for flygtningepolitikken, justitsminister Erik Ninn Hansen, som blev idømt fire måneders betinget fængsel, lægger Inger Støjberg nu ansvaret på sine embedsmænd. Det kan vise sig at være en boomerang for ministeren. Ove Weiss kommenterer.

MEDARBEJDER

Ove Weiss