AT BO:  Forandringsstrategi i udsat boligområde

Udsendelse d.1. - 7. juli. 2017


Gellerupparken og Toveshøj er et typiske betonbyggeri fra 70 erne, og her i 2017 er der 50 års jubilæum. Boligområdet har gennem årene udviklet sig til et udsat område, med mange beboere uden beskæftigelse og uddannelse, over 80 forskellige nationaliteter og 90 % skolebørn med anden etnisk baggrund end dansk. Og dertil er der utidssvarende lejligheder med stort energiforbrug  og en del kriminalitet. Der skal forandring til både fysisk og socialt.
Siden 2009 har Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune samarbejdet med den fælles målsætning at ændre Gellerupparkens og Toveshøjs status til et mere attraktivt boligområde
og nu i 2017 er planerne ved at realiseres, i først omgang i 3 pilotprojekter.
Der er bl.a. revet huse ned og flere familier er genhuset, der er solgt byggegrunde til tæt - lave ejerboliger mellem de eksisterende betonblokke og på åbne friareal, der er en bypark undervejs, der skal strække sig i hele bydelen og på det boligsociale områder er der sat turbo på uddannelse og beskæftigelser, det står øverst på dagsorden for både beboere, boligforening og kommune.

I udsendelsen møder du formanden for afdelingsbestyrelsen og to ansatte i Brabrand boligforening, der fortæller om beboernes modtagelse og deltagelse i forandringen og hvilke tanker og logistiske overvejelser man gøre sig, når der skal ske så store forandringer.  "Århus skal inviteres inden for " som det siges..

Medvirkende:
Youssef Abdulkader, formand for afdelingsbestyrelsen I Brabrand boligforening (Billede)
Kristian Lauritsen, programchef i Brabrand Boligforening
Svend Erik Johansen, projektleder i Brabrand boligforening
 

Mere information:

Forandringsstategi

Helhedsplan Gellerup Toveshøj, Brabrand boligforening:

Brabrand Boligforening

 

Udsendelsen er tilrettelagt af Anne Eggen

MEDARBEJDERE

Anne Eggen, Bodil Grue, Kristina Grosmann Due

PROGRAMSERIE

At Bo