Bodytalk 3 : Louise Kjølsen

Der er grund til at tænke over hvordan vi omtaler og fokuserer på hinandens kroppe og hvilke skønhedsidealer der florerer på de sociale medier. Det er nemlig ingen hemmelighed eller nyhed, at det er med til at påvirke samfundets forventning til kroppens udseende, og spiller ind på mange menneskers mentale sundhed.

Det nye består imidlertid i den mere humanistiske og mangfoldighedsskabende debattilgang til hvordan en krop bør og kan se ud, som er stigende i dagens Danmark. Men den tilgang er ikke vokset af sig selv.

Måder vi ser ud på og måder vi agerer på bliver for tiden forsøgt gjort bredere af de såkaldte krops- og sexpositivister, der tager udgangspunkt i egen individuelle krop og alternative måder at vise denne frem på, på det sociale medie Instagram.

De tager fat i temaer som ejerskab over kroppen, overvægt, handicap, personlig æstetik, måder at udtrykke sit køn og sin seksualitet på, for blot at nævne et par eksempler.

Bodytalk stiller spørgsmål til forskellige kropsaktivistister, for at blive klogere på hvilke motiver der driver deres online aktivisme. Hvor styrker det - og hvor svækker det individet at udøve en bottom-top-aktivisme, der ved at udstille sin private krop, er med til at udkæmpe kommunikative og værdimæssige omrokeringer i samfundet.

I tredje afsnit fortæller Lousie Kjølsen om hvad kropspositivisme er for hende. Hun er kendt som debattør, instagrammer, psykolog, feminist og danser med tilnavnet "twerkqueen".

Medvirkende: Louise Kjølsen
Musik: Cardi B - I like it
Tilrettelægger: Sarah Kamille Amininejad Teilbrand

PROGRAMSERIE

Bodytalk