Danske værdier og udfordringer

Udsendelse d.31. august - 6.september. 2019

I mange år har Arne Piel Christensen har været generalsekretær for Dansk Flygtningehjælp. Han begyndte at arbejde for flygtningehjælpen i 1967. Dengang der var stor folkelig opbakning bag hjælpen til flygtningene, og ude i verden var Danmark respekteret som en humantær stormagt. Sådan er det ikke mere. Store dele af tolerancen og hjælpsomheden er v afløst af hjerteløs fjendtlighed. At være dansk i dag er noget andet end det var for en menneskealder siden, og hvad er der sket? Det fortæller Arne Piel Christensen om i en bog som han har lavet i samarbejde med Knud Vilby. Den hedder ”Danske værdier og udfordringer i en globaliseret verden.”

Egon Clausen har en samtale med Knud Vilby om bogen om, hvad der er sket med danskerne og deres værdier i tiden siden 1967.

Arne Piel Christensen og Knud Vilby: Danske værdier og udfordringer i en globaliseret verden. 296 s. Forlaget Vandkunsten 2019. 

MEDARBEJDER

Egon Clausen