Den2Radio - Uge 10 - 2019

Udsendelse d.2. - 8.marts. 2019

Intermetzo
har overskriften ’Hvilket paradigme. Når fine ord dækker over fordærvet moral’.  For nylig har Folketinget vedtaget en række stramninger, der betyder forringelser af de mest udsatte menneskers vilkår. Regeringen, Dansk Folkeparti og socialdemokraterne kalder altså - på DF’s krav - den supplerende lovgivning af en allerede fulgt kurs i fremmed-og flygtningepolitikken et paradigmeskift. Skiftet består foruden diverse konkrete yderligere stramninger i at erstatte ordet integration i love og bestemmelser med ordet hjemsendelse. Markeringen af hjemsendelsesfordringen er nu effektivt gennemført under navn af dette paradigmeskift. Det er galt nok at det fine ord blot dækker over et lovkatalog af svinestreger.  

Sønderjylland fortæller Danmarkshistorie. Kliplev og Frøslev
’Sønderjylland fortæller Danmarkshistorie’ – serien som den2radio nu genudsender nået til Kliplev og Frøslevlejren. Det er Jørgen Johansen og den nu afdøde Finn Slumstrup, der har rejst rundt mellem de sønderjyske erindringssteder. De fortæller om hærvej og motorvej, om pilgrimme og vognmænd og trafikken før og nu. Om valfartskirken i Kliplev, den usædvanlige legende om Sankt Hjælper og om kunst langs hærvejen. Om Frøslevlejren og Fårhuslejren og om internerede under besættelsen og efter 1945.

Den2sport
Den2sport på den2radio handler denne gang om sportsjournalistik. Sporten fylder meget i medierne, og den har stor kommerciel betydning for medierne. Men den måde sporten formidles på har også betydning for vores billede af idrætten og for vores opfattelse af, hvordan idrætten udfoldes. Det har derfor også vidtrækkende idrætspolitiske konsekvenser, hvordan sporten behandles journalistisk. Vi har inviteret Andreas Kraul i studiet. Han er formand for Danske Sportsjournalister og fortæller om de grundlæggende principper og kriterier for sportsjournalistikken. Adskiller sportsjournalistikken sig fra almindelig journalistik? Har sportsjournalistikken også en rolle som kritisk vagthund? Hvad ligger til grund for de redaktionelle prioriteringer?

Landbrugsmagasinet 4
I den2radios miniserie om landbrugets gæld er vi i ugens afsnit nået frem til at se på forskningens rolle. Danmark er et af de førende lande i verden når det kommer til den brede fødevareforskning, men med denne position følger også et særligt fokus. Vi skal høre om hvordan vidensproduktion, teknologi-udvikling og den herskende forretningsmodel smelter sammen og skaber en særlig dynamik i udviklingen af dansk landbrug.

Carme Carnela
Claus Westh fra Radio Jazz har lige produceret et tretimers program om tre spændende spanske sangerinder. Han synes, de er så gode , at vores lyttere også bør få kendskab til dem. Vi har delt programmet op i tre udsendelser. Her kommer det første med Carme Canela, som er en af Spaniens allerbedste sangerinder. Hun synger på fejlfrit castellansk, catalansk, portugisisk, italiensk og engelsk. Alligevel er hun alt for lidt kendt uden for Barcelona-området.  Det skyldes at  hun kun udgiver hvad der ligger hende på sinde, kunstnerisk og politisk. I stedet for at producere mange udgivelser sætter hun sit præg på unge talenter ved at undervise i jazzsang på konservatoriet ESMUC i Barcelona.

Søfartens spor: Bonavista
Den to-mastede skonnert ’Bonavista’ lå i starten af 1900-tallet sammen med et stort antal andre Marstal-skonnerter i fast rutefart tværs over den barske Nordatlant for at fragte klipfisk fra Newfoundland til Spanien og Portugal og returnere med salt. Det var et ufatteligt hårdt og nøjsomt liv for den lille besætning på kun 5-6 mand. Hyren var lav, maden dårlig og mange af skonnerterne forliste under vinterstormene på Nordatlanten. den2radio har besøgt Erik Kromann, der er leder af Marstal Søfartsmuseum for at høre historien om Newfoundland-skonnerterne i slutningen af 1800-tallet. Dengang var byen Marstal på Ærø en blomstrende søfartsby.

Internationale danske klassiske solister: Eva Johansson
’Internationale danske klassiske solister’ portrætterer i radioformat nogle af de mange danske sangere, musikere og dirigenter, der har eller har haft en international karriere eller som er ansat i et ensemble i udlandet. den2radio har mødt 22 af dem og i de næste mange uger genudsender vi serien. Vi skal møde unge, nyuddannede og ældre garvede musikere og sangere med en længere karriere. Vi skal høre dem fortælle om udgangspunktet, om hårdt arbejde og triumfer og glæde og skuffelser. Musikken i udsendelserne er naturligvis med dem, og den musik de arbejder med. 4 dirigenter, 6 sangere, 3 pianister, 1 organist, 1 basunist, 1 fløjtenist, 1 trompetist, 1 blokfløjtenist, 1 cembalist, 1 violonist, 1 cellist og et ensemble, og vi lægger ud med den første sanger og det er sopranen Eva Johansson.

Pontoppidans krønike: Havfruens sang
Et mindre selskab lader sig ro ud på havet for at betragte solnedgangen. En mærkelig lyd gør dem opskræmte, for der er ikke en anden båd i syne, så hvad er det for en uhyggelig syngende lyd? Er det mon noget overnaturligt, en havfrues sang f.eks? Da den prosaiske sammenhæng bliver røbet for dem, reagerer de med skam og aggression, men flere af selskabet bliver ved med at tro, at det alligevel har været noget overnaturligt. ’Havfruens sang’ er en af Henrik Pontoppidans 11 Krøniker som han udgav i 1890.