Den2Radio - Uge 10 - 2020

Udsendelse d. 29.februar - 6.marts. 2020

InterMetzo
Georg Metz rynker brynene over venstremanden Marcus Knuth i Intermetzo. Han udtalte fornylig til Berlingeren, at der er et fælles fundament i kristendommen med nogle værdier som hvordan man anser kvinder, og hvorvidt lovgivningen skal komme fra koranen, eller hvorvidt bibel og lovsystem er nogenlunde adskilt. Man kan diskutere forbeholdet i ordet ’nogenlunde’, men det med adskillelsen er under alle omstændigheder noget af en øvelse at få til at glide ned i dagslys.

Det europæiske Hus II (5)
I den2radio’s faste programserie ’Det europæiske Hus’ har Jørgen Johansen en telefonsamtale med den italienske journalist Alfredo Tesio om integration af flygtninge i Italien som de efterhånden har fået meget bedre styr på. Og Ove Weiss har en kommentar om racismen i Europa. Den yderste venstrefløj og indvandringen fremhæves som hovedårsagerne til det stigende jødehad i Europa. Samtidig viser EU-analyser og nationale undersøgelser, at højreradikalismen er på fremmarch med racisme vendt mod jøder, muslimer og andre minoriteter.

Den2Sport: Når talenter blomstrer eller dør 
Den2Sport ser denne gang på talentudviklingen i dansk tennis sammen med Lars Elvstrøm der er tidligere dansk mester og nuværende tennistræner og cand.scient i idræt. Vi ønsker hele eliteatleter, der både kan skaffe medaljer og hæder til Danmark og samtidig være rustet socialt og uddannelsesmæssigt til et stadig mere komplekst samfund. Men er det bare en naiv drøm på et fint stykke papir eller den skinbarlige virkelighed? I Ringhjørnet tackler Den2Sport ’sagen’ om Jakob Fuglsang og Manchester Citys udelukkelse af Champions League.

Ronkedorerne: Kina, Nordengland, Grænseland - og verdenshistorier
Den2radio’s Ronkedorer har igen været samlet – de 3 af dem i hvert fald. De har jo altid en fagbog med som de gerne vil snakke om og anbefale lytterne. Egon Clausen fortæller om James Rebanks ’Fårehyrdens dagbog’. Det er en fortælling fra de engelske bjerge, den nordlige del ved Lake District.  En fortælling om forfatterens opvækst som søn af en slægt af fårehyrder. Jens Raahauge fortæller om det helt nye magasin Politiken Historie som netop er udkommet med temaet Genforeningen, og det tema beskæftiger også Georg Metz med bogen ’Grænsen er nået. Afstemningsplakater fra grænselandet 1920’, som Elisabeth Aaasted Schanz og Niels Arne Sørensen har skrevet og Benjamin Asmussens bog: Kinafarerne - Mellem kejserens Kina og kongens København.

Salmesang ved Reformationen 8
8. og sidste udsendelse i ’Salmesang ved reformationen kommer i denne uge, genudsendelser fra Reformationsåret 2017. ’At synge en degn ned’ er et udtryk der stammer fra den tid, da menigheden i kirken selv sang salmerne som de synes de skulle være med mange udsmykninger af den ellers langsomme salmemelodi. Inden orgelledsagelse blev almindelig, kunne menigheden overdøve degnen. ’Folkelig omsyngning’ kalder man det, og det fortæller sanghistoriker Kirsten Sass Bak om.

Pharaos Klassikere: Min broders Ievnet 6
I vores føljeton ”Min Broders Levnet” i Pharaos Klassikere nåede jalousidramaet i sidste uge så højt, at Halvor Thyesen skød mod fortælleren, Johannes Harring, tydeligvis i den hensigt at dræbe ham. Det er præstedatteren Mathilde, der er anledningen. I denne uge lægger jalousibølgerne sig. Til gengæld får Johannes sig en ubehagelig overraskelse, da Mathilde betror sig til ham om sin fortid. Forfatteren er Carl Bagger og romanen er fra 1835.

H.C.Andersen. Pengegrisen
Også i denne uge har vi et af H.C.Andersens eventyr læst af en de gamle skuespillere, og det er Pengegrisen som blev trykt første gang i ’Folkekalender for Danmark 1855’. Det er skuespiller, Einar Federspiel der læser.

Refleksioner: Et gensynog Hitlerstenene
Refleksioner rummer denne gang 2 tekster, som sædvanlig skrevet og oplæst af Peter Zapffe.
Den ene Refleksion hedder ’Et Gensyn’ og er et gensyn mellem en kvinde og en mand efter en fælles vens begravelse. Det får kvinden til at erindre fortiden. Det er glimt fra en tid med uforpligtende venskab, stoffer, kærlighed og sex. 
Den anden Refleksion med navnet: ’Hitlerstenene’ er en rejse til Sverige, der trækker spor til en ikke særlig flatterende fortid og en form for genbrug.

Museer skaber viden. Hischsprungske Samling.
Museer skaber viden er på Hirschsprung Samling i København. Den blev grundlagt af tobaksfabrikant Heinrich Hirschsprung og hans hustru Pauline og blev siden skænket til staten. Direktøren for museet, Gertrud Oelsner, fortæller om de tanker hun har om forskningens betydning for museet og hendes visioner for at udnytte museets samling. Museet har et stort arkivmateriale, som både museets forskere men også andre forskere anvender. Resultaterne fra forskningen skal afspejle sig i udstillingerne, der gerne skal rykke i publikums forståelse af kunsthistorien.

Gamle Pædagoger: Jacob Jespersen.
I serien GAMLE PÆDAGOGER har Egon Clausen en samtale om kravene til fremtidens uddannelse.
Folkeskolen i dag afspejler den sunde fornuft af i går, og det er hverken sundt eller fornuftigt. Det mener lærer Jakob Jespersen, der har skrevet en bog, hvori han beskriver det dannelsesideal der bør gælde for en skole, der vil gøre eleverne velegnede til at leve i fremtidens samfund, der står overfor store udfordringer i form af klimaforandringer, tørke, råstofmangel og befolkningstilvækst.
Jakob Jespersen er lærer med erfaring fra undervisning i Danmark og fra langvarige ophold som rådgiver for udvikling på landet i Zimbabwe og Nepal. Hans bog om fremtidens folkeskole er blevet kaldt for ’imponerende, nødvendig og meget modig’.

Science Stories: Den spanske syge
Selv om der har været flere begyndende skrækscenarier i de senere år med anslag til sygdomme som spreder sig over hele verden, så er vi ikke vandt til at infektionssygdomme kan sprede sig med stor hast og ramme tusinder eller millioner af mennesker. Men med det seneste Coronavirus udbrud bliver vi opmærksomme på at et nys i Kina hurtigt kan få global effekt, - også i Europa.
Den sidste store globale pandemi, som virkeligt betød noget var den Spanske syge, som i 1918 dræbte langt flere mennesker i løbet af et år end hele den første verdenskrig. Selv om det er over 100 år siden er der stadig meget vi kan lære af den spanske syge. Jens Degett har sat professor Lone Simonsen i stævne på Roskilde Universitetscenter for at høre mere om den spanske syge og epidemier i det hele taget. 

Foto: Anne Eggen