Den2Radio - Uge 10 - 2024

Udsendelse d.2. - 8. marts. 2024

Intermetzo
Georg Metz begynder med sætningen ’de gyldne tider er forbi’. Førende politikere i denne bekymrende situation maler for beredskabets skyld fanden på væggen med fortiden som baggrund for motivet. Reelt eksisterer Nato ikke efter Trumps tale forleden. Kommer amerikanerne ikke, når alarmen går, er Danmark som før i historien alene og må af samme årsag, kan hænde på relativ kort tid, overveje at stikke næsen ned i den gamle pose af velfortjent neutralitetspolitik. 

EU's Vej gennem Internationale Storme og Indre Uro
I denne uge sender den2radio en podcast som er produceret af Radio Mælkebøtten med overskriften: EU’s vej gennem internationale storme og indre uro. Europa står overfor en række betydelige udfordringer både internt og eksternt. Europas fremtid byder på både globale udfordringer og store interne spændinger. For at finde vej i dette politiske minefelt har vi sørget for en guide.  Det er Rasmus Egmont Foss, analytiker hos tænketanken "Think Europe". Foss fremhæver vigtigheden af EU's støtte til Ukraine, selvom krigen endnu ikke er afgjort. Alt i alt står Europa over for komplekse udfordringer, der kræver en samlet og klog tilgang.

Musik på trods 8. Arvo Pärt og György Ligeti
I denne uge sender vi den ottende og sidste podcast i serien 'Musik på trods' om komponister i Østeuropa i 1900 tallet, der alle har oplevet krig, undertrykkelse, tortur, flugt og modstand. 8 podcast med 2 komponister i hver, og denne gang skal vi høre om Arvo Pärt fra Estland og György Ligeti fra Ungarn.

År 536 da sol og månen forsvandt fra himlen
Fund af store mængder guldofringer og træernes årringe, så smalle, at de næsten ikke er synlige  vidner om, at der har været noget helt specielt og uheldsvarslende i gære i år 536. Men hvad var det der skete, og hvordan klarede folk sig igennem et år, hvor frosten ikke ville slippe sit tag, solen kun anedes som et svagt, blåligt skær, og månen og stjernerne næppe sås på nattehimlen?
den2radio har været med i guldrummet på Nationalmuseet, og her fortæller museumsinspektør, Morten Axboe historier fra en fjern fortid, en tid, som næppe nogle vil ønske kom igen.

Folkedrab 2
Hvilken betydning har seksuel vold i folkedrab? Seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale studier Robin May Schott fortæller i podcasten om nogle af de måder man i forskningen har betragtet seksuel vold på og kommer med eksempler på, hvordan den seksuelle vold har optrådt i historien. Hun mener selv, at seksuel vold i folkedrab har en særlig undergravende betydning, der rækker ud over seksuel vold som endnu et voldsinstrument. Hvis man ser på formidlingen af udforskningen af Holocaust, så er seksuel vold ikke særlig fremherskende. Robin May Schott fortæller om i hvilken grad, det også gælder i forskningen.

Tage Baumann 8
I Tage Baumanns gennemgang af den tyske efterkrigstids schlagere er vi nået til ungdomsoprøret og hippiebevægelsen der forvirrede de regelrette tyskere. ’Blumenmacht’ kaldes det på tysk om de vesttyske problemer med at forstå ungdomsoprøret

De gamles ø
Færøerne består af 18 øer hvoraf de 17 er beboede, men flere af dem er efterhånden mere eller mindre affolkede. Vi skal besøge Svinø som er blevet sejlet agterud i de senere år. Skolen er lukket, børnefamilierne er flyttet væk, så det er efterhånden kun de gamle der er tilbage.

Pharaos klassikere: Boccaccios Dekameron
Karsten Pharao har måttet melde afbud på grund af forkølelse, derfor har vi fundet en genudsendelse fra ”Coronatiden”, hvor Karsten Pharao prøvede at finde nogle historier, der var relevante for tiden. D.v.s. historier om pest og kolera m.m. Vi har valgt en historie fra Boccaccios Dekameron, som handler om pesten i Firenze i 1348.

RadioJazz med Nana Rashid
Nana Rashid er en dansk jazzkunstner med rødder i Oman og Zanzibar. Nerven i alt det Nana gør, er en tro på, at musik kan afsløre alt det, der er menneskeligt. Lytteren bliver mødt med en ærlighed og åbenhed, så det usynlige, men mærkbare bånd, der binder mennesker sammen bliver trukket frem. Det er en podcast fra RadioJazz som den2radio sender i denne uge.

Foto: den2radio