Den2Radio - Uge 20 - 2022

Udsendelse d. 14.-20.maj. 2022

Intermetzo
Georg Metz har givet sit Intermetzo overskriften : ’Hul i dannelsen’ om Herlufsholm, der forleden blev en rektor fattigere. Der er en rift i uddannelsessektoren, i et tegn på, hvor sejlivet en mange hundredårig pædagogisk praksis er. Børn opfattes stadig i visse kredse som ejendom eller åbenbart når skolen er fin nok som inventar mishandlet efter behov, mens afretningens primitive traditioner udspiller sig.

Grænseområder i Skandinavien. Da Skåne gik fra Danmark til Sverige.
Mellem de skandinaviske lande har grænserne flyttet sig en del igennem tiderne. Efter Roskildefreden i 1658 gik Skåne til Sverige. Men hvad var det for en status Skåne fik? Man har talt om forsvenskning, men det er ikke et uproblematisk ord mener historikeren fra Lund Harald Gustavson. Han og historikeren Hanne Sanders har begge været i kilderne fra den tid hvor Skåne var hærget af krige mellem Danmark og Sverige.

Det finske dirigentmirakel 7. Esa-Pekka Salonen og Jukka-Pekka Saraste.
Endnu en podcast om 'Det finske dirigentmirakel' sender vi i denne uge og det er med Esa-Pekka Salonen og Jukka-Pekka Saraste. Mellem omtalen af de to finske dirigenter fortæller den unge danske dirigent Christian Øland om Sibelius Akademiet og om det finske musikmiljø og sine lærere. Han var 18 år da han blev optaget i dirigentklassen på Sibelius Akademiet, og efter kun et års studier blev han af chefdirigent Hannu Lintu udnævnt til assisterende dirigent for Det Finske Radio Symfoniorkester. Han er nu 28 men han har også fået undervisning af den nu 91 årige Jorma Panula.

På Frans af Assis veje 5. I Assisis omegn.
Frans af Assisi er en af den europæiske historie og kulturs mest ikonografiske og tidløst inspirerende skikkelser. Seriens femte program har overskriften ’I Assisis omegn’, hvor den2radio’s Jørgen Johansen besøger en række af Frans af Assis særlige steder i Assisis omegn. Desuden taler han med Gunnar Bach Pedersen”, der er formand for Assisi-kredsen.

En Digters Bazar, 13 En rejseskildring af H. C. Andersen.
I Pharaos Klassikere har vi fulgt H. C. Andersen på hans store rejse 1840-41 fra København gennem Tyskland og Italien, over Middelhavet til han nu er nået Athen. Akropolis og alt hvad der minder om den græske oldtid pirrer hans fantasi, mens nutidens Athen er en ussel flække. Den 6. april oplever han fejringen af Grækenlands frihedsdag, den dag da oprøret mod tyrkerne begyndte. Her får han en oplagt lejlighed til at studere det græske folkeliv.

Ronkedorerne - maj 2022
den2radio’s Ronkedorer er i denne uge mødt op tre ud af de fire og det er Jens Raahauge, Nikolaj Ifversen og Georg Metz. De medbringer som altid hver en faglitterær bog og de tre bøger er ’Evalueringsfeber og evidensjagt – kritiske essays til forsvar for fagligheden’, den er af Steen Nepper Larsen. Den anden er Charlie Krautwalds ’Kampklar. Venstrefløjen og den militante antifascisme i Danmark 1930-39’, og den tredje er en tiltrængt og ny historie om Danmarks hovedstad. Københavns historie fra 12.000 f.v.t. til 2020 er en stor mundfuld, men her serveres den i 8 små og skarpe bøger. "Fællesskaber før byen" er nr. 1 i serien. Den har Niels Henrik Andreasen skrevet.

Essays 2
I den anden udsendelse i serien om den oversete litterære genre, essayet, skal vi høre fra Holberg og Brandes. I Danmark begyndte Ludvig Holberg i 1700-tallet at skrive sine moralske tanker og sine epistler i essay-genren, og siden tog Georg Brandes essay-stilen til sig og brugte den. Thorkild Borup-Jensen som er seriens fortæller har skrevet bøger om essays og udgivet en række antologier om denne litterære genre.

J.P.Jacobsen og kunsten
J.P.Jacobsen bliver ofte fremstillet kategorisk som det moderne gennembruds forfatter par excellence og billedliggjort som en svag, tuberkuloseramt kunstner. Men man kan efterhånden se et nyt perspektiv på personen Jacobsen og hans kunstneriske bestræbelse, og der stilles spørgsmålstegn ved den ensidige progressive position, som forfatteren er blevet tildelt i dansk litteraturs historie. I udsendelsen medvirker Gry Hedin, der tidligere var museumsinspektør på Faaborg Museum, nu har hun en tilsvarende stilling på Arken.

Martin Maretti Andersen spiller jazz 1
Claus Westh fra Radio Jazz har inviteret Martin Maretti Andersen i studiet. Martin Meretti Andersen er percussionist med en kæmpe karriere. Han har været med i New Jungle Orchestra i mange år og har derudover sin egen trio Different Day, og spansk og latin-amerikansk jazz er der hvor han er lige nu. Vi sender her 1. afsnit af et tre timer lange program, som Radio Jazz transmitterede i november for nogle år siden.

Foto: Anne Eggen