Den2Radio - Uge 25 - 2018

Udsendelse d. 16. - 22. juni. 2018

InterMetzo
Georg Metz har fat i Donald Trump og Morten Messerschmidt i sit Intermetzo. Han har kaldt ugens kommentar: Danskhedens Trump.

Bæredygtigt landbrug
Landsforeningen Bæredygtigt Landbrug har lagt sag an mod myndighederne for at få bremset de danske vandplaner. Det er blevet kaldt Århundredets retssag i medierne. Vores landbrugsmedarbejder har besøgt foreningens hovedkontor i Fredericia, for at høre hvilke argumenter og bevæggrunde, der ligger bag søgsmålet.

Bien
I rækken af podcast i anledning af Christianshavns 400 års jubilæum i år er vi nået til den filantropiske forening Bien. Et af de store højdepunkter er sommerfesten, der spytter godt i kassen til de gode formål at støtte konfirmander med tøjgavekort og pensionister med julehjælp. den2radio var med til festen og fik her et par historier om Bien og andet godt. 

Skuespilleren og præsten
Endnu en lille fortælling skal vi have i anledning af Christianshavns 400 års jubilæum. Den berømte skuespiller Johanne Luise Heiberg og digterpræsten N.F.S. Grundtvig boede begge på Christianshavn, men de omgikkes ikke. Johanne Luise kaldte Grundtvig for bidsk, men var han så bidsk, det skal vi høre en nutidig kollega til Grundtvig, præst ved Vor Frelsers Kirke Susanne Møller Olsen fortælle om.

EuropaProfilen
EuropaProfilen, den2radio’s faste program om Europa og Danmark, handler om at Ombudsmanden efter mange ugers medieopmærksomhed er gået ind i sagen om asylbørnenes vilkår i udrejsecenter Sjælsmark. Børnene mistrives, de føler sig ensomme og forladte. I en nylig undersøgelse foretaget af Dansk Flygtningehjælp hedder det, at børnene diskrimineres i strid med FNs børnekonvention. Ove Weiss har en kommentar.

New York New York
New York New York er titlen på 10 essays om 10 forskellige steder i New York, som forfatteren og journalisten Anne Mette Lundtofte har skrevet sammen med 10 berømte beboere som hun har været på opdagelse med. I denne 4.udsendelse befinder vi os i Harlem, som altid har haft det vildeste ry af alle New Yorks nabolag. Verdensberømt som jazzens hovedstad og berygtet verden over som sort ghetto. Vi hører om Joe Hargrave, som bl.a. fortæller om mordet på Malcolm X.

Børneliv. Sproglig forståelse og det digitale barn
Hvordan begynder de helt små børn at forstå, lære ord og sætninger, og hvornår lærer de at det de voksne gør giver mening? Og hvad sker der med små børns fantasi, sprog og sociale forståelse, når den digitale elektronik vinder indpas i allerede i vuggestuen?
den2radio har talt med Ph.d-stipendiat Ditte Boeg Thomsen fra Institut for Nordiske studier og sprogvidenskab, der forsker i små børns sprogforståelse. Hun giver eksempler på hvordan det lille barn opfatter ordenes betydning og afkoder dem, og hun fortæller om en ret avanceret forståelse af sætningsopbygning i 5-6 års alderen.

Hvad skal vi med skolen
Den seneste reform af folkeskolen har udløst megen kritik. Årsagen er, at skolen ikke længere har til formål at gøre eleverne til dannede medborgere, men skal forme dem så de bliver lydige og flittige medarbejdere i produktionen. En af kritikerne er lektor Brian Degn Mårtensson, der for nylig har udgivet bogen ’Tilblivelse og Tilsynekomst’. Han fortæller om baggrunden for sin kritik, og om den modstand som kritiske røster møder i dagens Danmark, og det gør han til den2radio’s Egon Clausen.

Virginia Woolf
Virginia Woolf var en nyskabende og banebrydende forfatter indenfor moderne prosa. den2radio dykker ned i Virginia Woolfs liv med hjælp af forfatter Anne Mette Bruun, der fortæller om Virginia Woolfs dobbeltbiografi ”Orlandos døtre”, som handler om hende og hendes søster, kunstmaleren Vanessa Bell. Dernæst fortæller universitetslektor, Tanja Ørum om det nyskabende i Virginia Woolfs prosa.

Foto: Abelone Bregninge