Den2Radio - Uge 25 - 2019

Udsendelse d. 15. - 21. juni. 2019

Velkommen til den2radio og til en buket af podcasts i vores kernerepertoire kultur og samfund.
Vi vil takke alle dem af jer, der donerer små og store beløb til os via donationsknappen på vores hjemmeside. Vi er meget taknemmelige for jeres gaver til os. Det er en stor hjælp til at holde vores lille ikke-kommercielle station kørende, og vi håber, at I fortsat vil være så tilfredse med vores programmer, at I vil blive ved med at støtte os.

InterMetzo
Georg Metz lægger som altid ud og det sker med kommentarer til det nedbrud i de to partier DF og Liberal Alliance, som valget har medført.

Retsvidenskab 3
I retsvidenskaben ser man ofte på, hvad der er gældende ret. Det vil sige, at man ser på, hvad der står i lovene og hvordan de bliver fortolket af domstolene. Noget andet er, hvordan de fungerer i samfundet. Det er noget af det som retssociologien beskæftiger sig med. Et er at have ret, et andet at få det, og det kan kræve mange penge. Derfor kan man få hjælp til juridiske spørgsmål og udgifterne til retssager. Hvordan det virker og i hvilke begrænsninger der er, kan man høre i den 3. udsendelse i serien Retsvidenskab, der handler om retssociologisk forskning.

Maria Faust - tonerne fra Estland
Hun kom til Danmark som 22-årig for at videreudvikle sig musikalsk og ikke mindst, fordi hun ikke troede på hun havde en fremtid som musiker i sit hjemland, Estland. I dag er hun ikke i tvivl om, at det var det rigtige hun gjorde, nu hvor hun er en internationalt anerkendt saxofonist og modtager af mange ærefulde priser for sit musikalske arbejde gennem tiden, som komponist, solist og orkesterleder. Vi skal møde den herboende musiker Maria Faust, hvis historie startede i det nu hedengangne Sovjet og i en tid, hvor nationens børn blev opdraget til at følge landets politiske ideal - Lenin.  

Et liv som homofil
Dansk Folkemindesamling har iværksat en række mindre projekter til dokumentation af dele af den immaterielle kulturarv i Danmark, det er i samarbejde med UNESCO. Som en del af arbejdet med den danske foreningskultur har antropologen Ole Møller Markussen talt med en række informanter, der har eller har haft tilknytning til LGBTIQA+ foreninger i Danmark – altså foreninger for seksualitets- eller kønsrelaterede mindretal. Programrækken ’Et Homofilt Liv’ er blevet til som et sammenklip af flere interviews foretaget hen over vinteren 2018-19 med den homofile Doris Lillebil Pollas, der er født i 1924 og dermed er den ældste af bidragyderne til projektet. I programmerne fortæller Doris levende om livet som drengepige i Ringkøbing, som landvæsenselev ved de større proprietærgårde i Jylland, som homofil kvinde i København og endelig som LGBT-foreningsmedlem og plejehjemssøgende på Silkeborgegnen.

Sangens kraft 3
Vi er kommet til den tredie udsendelse med overskriften ’Sangens kraft’, og denne gang skal vi høre Anne Eisensee synge nordiske folketoner. Blandt andet har hun lært sig den svenske såkaldte ’kulning’, som er en særlig slags sang, som pigerne på sæteren brugte til at kommunikere med hinanden og med dyrene, de vogtede om sommeren i bjergene.

Radio underjordisk: Fortidsfåret – myte, makker og mammon
I podcastserien ’Radio Underjordisk’ skal vi møde ”Fortidsfåret – myte, makker & mammon”. Vi møder to arkæologer der fra hver deres side af Øresund deler en undren over hvordan det kan være, at fortidsfåret er usynligt i forskningen på trods af dyrets betydningsfulde bidrag til økonomien i den germanske jernalder såvel som hyppighed i arkæologiske knoglefund.

Bob Dylan 9
Mens vi venter på, at Bob Dylan skal spille på Roskilde festivalen genudsender den2radio de 10 udsendelser som Erik Kramshøj og Christian Braad Thomsen har produceret til den2radio, og vi er nået til den 9.og næstsidste udsendelse, og den handler om 1980’erne som var en lang rus af druk og kristendom. Overskriften er ’Et kriseramt årti’ og det er Christian Braad Thomsen, der fortæller om mysteriet Bob Dylan.

Science Stories: Nerverne virker måske ikke, som vi troede
I denne uge er det nerverne Science Stories beskæftiger sig med. Professor Thomas Heimburg er fysiker og leder en forskergruppe på Niels Bohr Instituttet som arbejder med en model for, hvordan nerver fungerer, som vender op og ned på den gængse opfattelse af nervesignaler.  Nogle gange sker det i videnskaben, at det man mente var en fuldstændig beskrivelse af et fænomen pludselig viser sig at være helt anderledes, end det man troede det var. Hvis Professor Thomas Heimburg har ret i sin nye forklaring på nervesignaler, så skal lærebøgerne skrives om, og måske bliver det muligt at behandle smerter på en helt ny måde end det man gør med traditionel medicinsk behandling.  

Science Stories: Fake news er også en krise for demokratiet
Fake news er blevet genstand for stor debat om kvaliteten af de nyheder som medierne bringer. Men fake news er ikke det eneste problem, det er snarere et symptom på andre problemer i samfundet, der starter helt i toppen af magtpyramiden. Det er temaet for dette program, hvor Jens Degett fra Science Stories har inviteret Professor i medier og samfundsanalyse David Budtz fra Ålborg Universitet i den2radios studie.

Internationale danske klassiske solister, Niklas Walentin
Niklas Walentin er denne uges 'Internationale danske klassiske solist’. Den unge violonist har allerede som dreng og ganske ung vundet adskillige konkurrencer. Han er et rigtigt konkurrencemenneske, han elsker hurtige biler, og han har benzin i blodet. Nu kører hans internationale karriere på højtryk både med de store violinkoncerter med symfoniorkestrene, med kammermusik med hans klavertrio Trio Vitruvi og musikken for violin og klaver.

Foto: (Tidselsommerfugl)  Søren Nordholt