Den2Radio - Uge 27 - 2017

Udsendelse d.1. - 7. juli. 2017

Intermetzo
Georg Metz tager fat i kongehuset og grevinde Alexandra der har frasagt sig statens årpenge når hendes yngste søn fylder 18. Det fører videre til dronningens kunstneriske udfoldelser nu med scenografi til Pantomimeteatret i Tivoli for ikke at tale om drabelige liste af dronningens præstationer igennem mange år, hvor man kunne få den tanke at hun måske ”tager arbejdet” fra professionelle folk.
Museer skaber viden
I den2radios serien ’Museer skaber viden’ besøger vi denne gang Næstved Museum, hvor museumsinspektør Susanne Outzen fortæller om, hvordan det er at stå med en gave, der består af 800 flyttekasser med glas, for hvad er det for en samling Næstved Museum fik?
AT BO
Riv bygninger ned, før veje ind, byg nyt, renover husene, få andre borgere ind OG sats bevidst på uddannelse og arbejde for beboerne. Sådan lyder opskriften, meget kortfattet, på de kommende mange års forandringerne i Århus Vest. De store planer skal ske i boligområderne Gellerup og Toveshøj i Brabrand Boligforening. Det skal nok lykkes siger folkene bag planerne på trods af meget voldsomme banderivaliseringer i boligområdet i øjeblikket. I serien At Bo har den2radio været på besøg i Århus Vest for at høre om hvordan planerne skal realiseres her i 50 året for byggeriets opførelse. 

Færøernes demografi I
Færøernes befolkningstal har for første gang i historien rundet de 50.000. Det skete i april i år. Det skabte glæde og lettelse på de nordatlantiske øer, fordi befolkningsudviklingen – eller demografien -  gennem de sidste 25 år, efter den voldsomme økonomiske krise i begyndelsen af 1990érne, udviklede sig i en fatal retning både med et dalende befolkningstal og en skæv befolkningssammensætning. 
I to udsendelser skal vi høre om Færøernes demografi gennem tiderne, og den første handler om tiden fra begyndelsen fra 1300-tallet, hvor de første skriftlige kilder foreligger og helt frem til 1989, hvor den uafbrudte vækst i befolkningstallet gennem et par århundreder pludselig stoppede op.

Grænselandshistorier 3
Serien Grænselandshistorier besøger gennem 10 udsendelser forskellige erindringssteder på begge sider af den dansk-tyske grænse og her i den 3. udsendelse besøger Jørgen Johansen og Finn Slumstrup, tidligere formand for Grænseforeningen byen Slesvig, der ligger 40 km syd for grænsen og ser på domkirken Sankt Petri og A.P.Møllerskolen, det danske mindretals andet gymnasium.

Anklagerne under anklage
Ove Weiss har en kommentar om Rollerne, der er byttet om i EU- og flygtningepolitikken. De mest aggressive anklagere er selv kommet under anklage. Til efteråret afgør EU's anti-svindelkontor Olaf, om der er grundlag for at rejse sag mod Dansk Folkeparti for millionsvindel med EU-midler. Sagen kan føre til en straffesag ved danske domstole. Spørgsmålet er, hvor langt op i DF-toppen ansvaret placeres. Samtidig er integrationsminister Inger Støjberg under voksende pres i sagen om ulovlig administration af både EU's regler og dansk lov om adskillelse af samlevende flygtninge-par. Foreløbig er ministeren fredet af Dansk Folkeparti. Sagen sammenlignes med Tamil-sagen, men i modsætning til den daværende ansvarlige for flygtningepolitikken, justitsminister Erik Ninn Hansen, som blev idømt fire måneders betinget fængsel, lægger Inger Støjberg nu ansvaret på sine embedsmænd. Det kan vise sig at være en boomerang for ministeren. 

En pudsig historie – hvordan jeg opdagede mine evner
den2radio har besøgt Thea Sartou og spørger, hvordan hun opdagede sine særlige evner for clairvoyance og healing; hvad det vil sige at være tro mod sig selv, at lytte og turde gå med sin egen intuition. Vi får en fortælling om det at finde sin egen vej, være trodsig mod frygten, lære at lytte til sig selv og sin intuition og følge med entusiasmen og tilliden til tilværelsen. 

Japansk jazz
Claus Westh fra radio Jazz producerede i foråret en udsendelse med den japanske jazz sangerinde Eri Ohno. Vi kommer bl. a. til at høre en diskussion om japansk og/eller amerikansk som sangsprog.
 

Foto: Sommer i Damark (Anne Eggen)