Den2Radio - Uge 27 - 2019

Udsendelse d.29. juni - 5. juli. 2019

Velkommen til den2radio i den lyse sommer og der er podcasts til hele døgnet. Og vi er meget glade for den opbakning vi får fra lytterne både i form af god omtale – mund til mund – og økonomisk ved at støtte radioen på ’Støt den2radio’ knappen forrest på hjemmesiden.

Georg Metz fortæller i sit Intermetzo om 100-års dagen for traktaten der sluttede krigen der sluttede krige. 1.verdenskrig med Versailles freden i 1919. Flere iagttagere og medvirkende ved fredsaftalen dengang advarede mod den tvangsaftale der nu blev undertegnet med rod i forne tiders opfattelse: at sejren gav ret til at knuse fjenden evigt og endegyldigt blandt andet ved at påtvinge den slagne uhyrlige krigsskadeserstatninger. Tyskerne skulle aldrig kunne rejse sig igen, det var parolen. Det endte i et internationalt systempolitisk sammenbrud og først et godt stykke tid efter den næste storkrig kunne man kappes nogenlunde fredeligt om hvem der skal være næste førstemand/dame i det omfattende samvirke, der indtil videre har sparet verdensdelen for flere store krige.
Retsvidenskab 5
Når en anklaget skal i retten, vil der ofte være foretaget en personundersøgelse. Lektor Louise Victoria Johansen fra Københavns Universitet har forsket i, hvordan personundersøgelserne bliver lavet, og hvordan de bliver brugt i retssystemet. Ikke blot i betydningen hvordan man rent praktisk laver undersøgelsen, men også hvordan man skaber viden, når man laver den. Vi sender den 5.udsendelse i serien ’Retsvidenskab’.

Et homofilt liv 3
Programrækken ’Et Homofilt Liv’ er blevet til som et sammenklip af flere interviews foretaget hen over vinteren 2018-19 med den homofile Doris Lillebil Pollas, der er født i 1924 og dermed er den ældste af bidragyderne til projektet. I tredje kapitel fortæller Doris om livet i efterkrigstidens København. Her er hun med i opstarten af Forbundet af 1948 og lever livet på Admiralkroen, hvor kvinder danser og kysser med hinanden. Hun fortæller også om sit kammeratægteskab med Gunnar og om andre homofile, der ikke har oplevet samme tolerance hjemmefra, som hun selv har. Det er et led i Dansk Folkemindesamlings arbejde med UNESCOs 2003 konvention om verdens immaterielle kulturarv.

Ladies of Folk 7: Gud og Djævlen
I denne uge sender vi afsnit syv i serien om folk- og countrymusik og de fortællinger om kærlighed, whisky, fængsler, drømme, døden, gud og djævlen, som musikgenren er fyldt med. De to journalister og countrymusikelskere Kristina Svith Villadsen og Evelina Gold, der tilsammen er Ladies of Folk, tager denne gang både turen op til Gud i det høje og ned til Djævlen i det dybe. Det handler nemlig om, hvordan de to herrer gennem tiden er blevet besunget i countrysange. 

Kais Historie 1
I anledning af 50 året for pornoens frigørelse genudsender vi en af de første serier på den2radio: ’Kais Historie’. Kai Bo Rasmussen – alias ’Røde Kai’ fortæller om sin omfattende kriminelle karriere med Vesterbro i København som centrum. Søren E.Jensen har skrevet en bog om den tidligere hashsmugler: ’Røde Kai og hans kriminelle karriere’, der er udgivet på Gyldendal.

Forførerens dagbog 1
Skuespilleren Jesper Christensen har indlæst Søren Kierkegaards berømte bog ’Forførerens dagbog’ for den2radio. Det er i 14 afsnit.
Første afsnit er udelukkende det indledende citat fra operaen ’Don Giovanni’.

Internationale danske klassiske solister, Christina Bjørkøe
Christina Bjørkøe er en af Danmarks førende pianister midt i en spændende karriere. Uropførelser, mange turneer, festivaler og cd indspilninger. Christina Bjørkøe har indspillet alle Carl Nielsens klaverværker og Bach's Goldberg-variationer og dertil mange andre indspilninger af andre danske komponister som Niels Viggo Bentzon, Knudaage Riisager, Herman D.Koppel, Axel Borup-Jørgensen og Vagn Holmboe. Blandt de store oplevelser i 2015 var at hun i Carl Nielsens 150 års jubilæumsår spillede i mange internationale sammenhænge, og hun drømmer om at få en klaverkoncert komponeret til sig af en af de rigtig gode danske komponister som John Frandsen eller Hans Abrahamsen.

Science Stories: Mediernes fejlinformation, den største trussel mod sundheden
WHO har for nyligt meddelt at fejlinformation i medierne omkring vacciner er den største trussel mod folkesundheden i verden. I Danmark har vi vores egen debat omkring HPV-vaccinen, som har været udsat for kritik, og flere andre vacciner er kommet i søgelyset, når bekymrede forældre skal beslutte om deres børn skal vaccineres. I programmet har Jens Degett fra Science Stories fået Gunver Lystbæk Vestergaard fra Weekendavisen i studiet for at tale om det manglende oplysningsniveau omkring sundhed. I programmet medvirker også lektor Kristian Hvidtfeldt Nielsen fra Aarhus Universitet.

Science Stories: Et demokrati, som egner sig til mennesker
Demokrati kan bringes til at fungere meget bedre end i dag. Det mener professor Rune Slothuus, statskundskab på Aarhus Universitet. Han forsker i politisk holdningsdannelse og har sammen med amerikanske kolleger demonstreret i forsøg, at mennesker egner sig til demokrati – bare ikke den form, der normalt praktiseres. Demokratiudsendelsen er et led i Science Storis serien.

Foto: Søren Nordholt