Den2Radio - Uge 29 - 2020

Udsendelse d.11. - 17.juli. 2020

Velkommen til endnu en sommeruge her på Den 2. Radio, hvor vi har komponeret en programflade af nye og ældre udsendelser til jer.

InterMetzo    
I InterMetzo reflekterer Georg Metz over de seriøse mediers udvikling i USA i disse tider, hvor det kan være svært at bevare den objektive balance, når landets ledelse dagligt pumper løgnagtige oplysninger og beskyldninger ud i offentligheden.

Toilet-design: At sidde 
Uanset om toilettet er et antikt lokum i det gamle Rom, Chr.IV’s ”hemmelighed” på Rosenborg slot eller en retirade i 1800-tallet er det indrettet til at sætte sig – som var det en stol. I store dele af verden fx. Afrika og Indien har befolkningen den dag idag ikke eget toilet, men bruger fælles latriner eller såkaldt ”pedal-lokum” og her er ingen siddeplads – man sætter sig -  ”på hug”. I mange landdistrikter var det op til midten af 1900-tallet almindeligt at sætte sig ”på hug” – i stalden, på mødingen eller i haven – og menneskegødningen indgik som del af den samlede gødskning af jorden .  I 1800-tallet foregik der en voksende kloakering i Europa’s store byer og samtidig blev afsætningen af menneskegødning fra by til land bogstavelig talt ”skyllet ud med badevandet” – i have og floder.  De store koleraepidemier udløste fokus på hygiene, bakterier og sygdom – Wc’er med vandskyl tog over og i samme takt blev menneskelig afføring ladet med negativitet og tabu. Et nyt toilet-design har fokus på det ”at sidde på hug”, et positivt lys på afførring og nutidens krav til hygiene. 

AT BO: Værebro Park 
"By i Balance"   er titlen på et 4årigt projekt , der omfatter tre udsatte boligområder i Høje Tåstrup, Esbjerg og Gladsaxe.
Men kan det lade sig gøre at ændre et udsat bolig område? Der skal forandringer til både fysisk og mentalt. Boligområderne er kendetegnet ved at en stor del af beboerne er på overførelsesindkomster, er arbejdsløse, har ingen eller lav uddannelse og der er højere kriminalitet i området end andre steder og selve byggeriet er store udlejningsbetonblokke med begrænset kontakt til omverden. I denne uges udsendelse forklarer 3 erfarne eksperter, hvordan det komplekse arbejde med forandringerne skal foregår ligesom de beskriver hvilke forhåbninger og konkrete indsatser, der er forbundet med indsatsen.

Refleksioner: Skår og skærver  
I sin refleksion i denne uge fortæller Peter Zappfe om forskellen på skærver og skår.

Michael Falch, en rockpoet krydser sit spor 3  
Programmet er nået til 1985 hvor Michael Falch udsender sin første af en række soloplader. I samtale med vært og tilrettelægger Andreas Dahl, gennemgår hovedpersonen sine tidlige soloplader fra midten af 1980’erne og frem til og med genstarten af MALURT i begyndelsen af de nye 90’ere. Det bliver til en snak om bl.a. elektronisk musik, religion, kærlighedsballaderne, livstemaer, Henrik Pontoppidan og altings dobbelthed.

Krig, nation og identitet 1
2014 er et bemærkelsesværdigt jubilæumsår, når det kommer til krige, der har været med til at skabe den moderne verden: Det er 225 år siden  den Franske Revolution begyndte (det var i 1789), -det er 150 år siden  Danmark led nederlag i krigen 1864, -det er 100 år siden første verdenskrig  begyndte  og det er 75 året for anden verdenskrigs begyndelse.
Gennem fire forelæsninger, der holdes på de gamle studenterkollegier i København, fortæller Professor i moderne europæisk historie ved Syddansk Universitet, Nils Arne Sørensen om den betydning, det moderne Europas mange krige har haft for politik, nation og identitet. Første gang skal vi til Valkendorfs kollegium, hvor overskriften er:
Frihed, lighed – og Napoleon: Tilløb til et nyt Europa 1789-1814

H.C. Andersen: Rosenalfen  
Læst af John Martinus. H.C. Andersen forudså, at nogle af hans læsere ville sige om eventyret: ”Uh, det er skrækkeligt”. Dog ikke mere, end at det medtages i ”Eventyr fortalte for Børn”. Trykt første gang i ” KjøbenhavnsMorgen blad” 19.maj 1839.

Musikalsk byvandring
Musikkenderen Mogens Wenzel Andreasen har skrevet en anderledes form for musikhistorie, hvor han fortæller om 34 danske komponister fra 1800-tallet ud fra deres bopæl i København. Karsten Pharao har taget forfatteren med ud på en lille del af ruten.  

Foto: den2radio