Den2Radio - Uge 30 - 2018

Udsendelse d.21. - 27. juli. 2018

Velkommen til endnu en sommeruge med gode genudsendelser her på Den 2. radio.
Dog – InterMetzo er ingen genudsendelse. Sommeren over får Georg Metz hver uge mulighed for at gribe fat i aktuelle tåbeligheder. Og i denne uge handler det om kriminalisering og straf af børn, og det munder ud i et logisk forslag: hvorfor ikke sætte den kriminelle lavalder ned til fødselstidspunktet. Vi er jo alligevel alle syndere for Herren.

Gamle Pædagoger 
Folkeskolen i dag afspejler den sunde fornuft af i går, og det er hverken sundt eller fornuftigt. Det mener lærer Jakob Jespersen, der har skrevet en bog, hvori han beskriver det dannelsesideal der bør gælde for en skole, der vil gøre eleverne velegnede til at leve i fremtidens samfund, der står overfor store udfordringer i form af  klimaforandringer, tørke, råstofmangel og befolkningstilvækst.
Hans bog om fremtidens folkeskole er blevet kaldt for "imponerende, nødvendig og meget modig."

Krig, nation og identitet 2
Gennem fire foredrag på de gamle kollegier i København fortæller professor i moderne europæisk historie ved Syddansk Universitet, Nils Arne Sørensen om den betydning, det moderne Europas mange krige har haft for politik, nation og identitet. 
Dette foredrag handler om: Krig og nationsbygning: De italienske og tyske samlingskrige – og deres betydning for Danmark, 1848-1871.

Forskning og videnskab Folkedrab 1. 
Folkedrab er ikke nogen ny form for handling, men først efter anden verdenskrig, blev der lavet en international lovgivning mod folkedrab. Seniorforsker Cecilie Felicia Stokholm Banke fra Dansk Institut for Internationale Studier giver en indføring i, hvad der ligger i begrebet folkedrab. Hun fortæller også, hvad man kan stille op med et juridisk begreb som folkedrab i historieforskningen.

New York 9: Ghettodrengen
Marianne Germer læser et nyt afsnit fra Anne Mette Lundtoftes essays New York New York. Vi skal til bydelen Upper East Side. Denne gang handler det om opfinderen af rappen, Fab Five Freddie, alias Freddie Braithwaite.

Søfartens spor 2: Svendborg – en søfartsby
Handel, skibsbyggeri, redere, søfartsskoler og stolte søfolk har sat præg på byen Svendbog gennem århundrede.
I udsendelsen fortæller Museumschef Esben Hedegaard, Svendborg museum, om søfartens  udvikling, kultur- og naturvejleder, journalist Anita Lillevang har fundet historien om enken Anna Kirstine Jensen, der blev en holden kvinde og ejer af et stort rederi.
Skibsfører Kurt B. Kaysen fortæller om sit liv på søen i sejlbåde og kæmpecontainere, livet ombord og ansvaret som kaptajn. Kurt sejlede fra 1950 - 1994.

De udødelige 3
Mange ældre har ernæringsproblemer, enkelte er overvægtige, men flertallet spiser ikke nok og er underernærede. Der rejses spørgsmål ved, om det er bedst, at den daglige mad laves i et køkken tæt på boligen eller om den lige så godt kan produceres i store centralkøkkenener og leveres som "madservice". For at undersøge disse og flere spørgsmål bliver plejehjemmet "Bethania" besøgt. Der bliver talt med beboere og personale samt diætist og seniorforsker Anne Marie Beck.

Året har 16 måneder: Juli
I Henrik Nordbrandts og Jens Winthers serie om årets måneder er vi lige som kalenderen nået til juli, ikke umiddelbart en af digter Nordbrandts yndlingsmåneder. I den rigtige danske sommers vulgære grønhed, hvor dagens længde allerede er begyndt at aftage, vil digteren rigtigt godt kunne undvære sig selv.

Jefferson Airplane 2
Erik Kramshøj fortsætter med det andet program om den legendariske gruppe Jeffersson Airplane.