Den2Radio - Uge 31 - 2018

Udsendelse d.28.juli - 3.august. 2018

InterMetzo
I ugens InterMetzo funderer Georg Metz over parlamentarismens fordele og ulemper med udgangspunkt i det islandske Altings reaktion på Pia Kjærsgaard. Nogle tillod sig at udvandre, da hun kom på talerstolen i Reykjavik. Men var det nu nødvendigvis uopdragent, som fruen påstår?

Gamle pædagoger: Steen Nepper Larsen 
Ord som kompetencer, kreativitet, innovation, empowerment, evidens og oplevelsesøkonomi er begreber der styrer meget af det, der foregår i vore skoler i dag, og det er ikke godt. Det fører til "en indskrænket kulturel båndbredde og en trist, udvejsløs og fantasifortabende historieløshed." Det siger lektor Steen Nepper Larsen i en samtale med Egon Clausen.
Udgangspunktet er Steen Nepper Larsens seneste bog: "At ville noget med nogen - filosofiske og samtidskritiske fragmenter om dannelse og pædagogik" der er udgivet på Turbineforlaget.

Krig, nation og identitet 3 
Det tredje foredrag, i professor Nils Arne Sørensens foredragsrække om krig, nation og identitet, som han holder på de fire gamle kollegier i Købernhavn, foregår i denne omgang på Elers kollegium. Og emnet for foredraget er er tiden fra 1871 til 1939 og titlen er ”Den store krig og den politiske orden”. Nationsspørgsmålet var den faktor, der udløste første verdenskrig, og krigen demonstrerede på den ene side, hvor vigtige nationale identiteter var blevet i de krigsførende lande, og på den anden at nationen fortsat havde stor kraft til at forandre Europa. Men krigen resulterede også i andre erfaringer, der kom til at præge resten af 1900-tallet. At Danmark stod uden for krigen betød ingenlunde, at krigen var uden betydning: også Danmark blev afgørende præget af krigens erfaringer.

Folkedrab 2
Hvilken betydning har seksuel vold i folkedrab? Seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier  Robin May Schott fortæller i udsendelsen om nogle af de måder man i forskningen har betragtet seksuel vold på, og kommer med eksempler på, hvordan den seksuelle vold har optrådt i historien. Hun mener selv, at seksuel vold i folkedrab har en særlig undergravende betydning, der rækker ud over seksuel vold som endnu et voldsinstrument.
Hvis man ser på formidlingen af udforskningen af Holocaust, så er seksuel vold ikke særlig fremherskende. Robin May Schott fortæller om i hvilken grad, det også gælder i forskningen.

New York 10: Den besatte
Vi sender det tiende og sidste program med essays fra Anne-Mette Lundtoftes bog New York New York. "Den besatte" hedder afsnittet som handler om linedanseren Philippe Petit, der i 1974 blev verdensberømt ved at gå på line mellem World Trade Centers to tvillingetårne. Petit er ikke indfødt new yorker. Han er, som navnet antyder, født i Paris. Men nu bor han i The Big Apple.

Søfartens spor 3
Der er bondesamfund, bysamfund  - og så er der søfartssamfund. Er der ét markant erhverv i et samfund kommer det naturligt  til at præge hele samfundet. Det var tydeligt  i søfartsbyer som Svendborg, Thurø, Marstal og Rudkøbing og livet på de små øer i det sydfynske øhav. Ole Mortensøn , tidligere museumsinspektør på Langelands museum fortæller om søfarten og samfundsstrukturen, der gjorde sig gældende fra ca. 1700-tallet og frem til i dag.
Anita Lillevang , kulturvejleder og journalist fortæller om Marie Jensen, der blev enke med 3 små børn og som klarede sig på trods.
Men ingen søfart uden bådeværfter. Nils Valdersdorf Jensen, museumsinspektør Svendborg museum tager os med til det 150 år gamle værft Ring Andersen i Svendborg havn.

De udødelige 4
vordan ser familielivet ud? Er familierne i opløsning? Og vil nye familiekonstellationer ændre på det familieliv, som vi har kendt altid? Til at svare på det har Kirsten Rønn talt med forstander for Tisvilde Seniorhøjskole Mogens Johansen, den dansk-italienske journalist Alfredo Tesio og sociologen Hans Kristensen.

Den røde sofa: Chr. Braad Thomsen om Karen Blixen
Christian Braad Thomsen sidder i Forfatterforeningens røde sofa og vil her fortælle om Karen Blixen. Med udgangspunkt i bogen ”Boganis gæstebud” og filmen ”Karen Blixen Storyteller”, fortæller Christian Braad Thomsen om det han kalder ”Fadersporet i Karen Blixens liv og værk”. Boganis er det synonym, som Karen Blixens far brugte, da han udgav sine essays om at gå på jagt og om livet i naturen. Han var en rodløs mand, som Karen lixen elskede, men da hun var 9 år gammel begik han selvmord og det kom til at præge Karen Blixen for livet. Christian Braad Thomsen fortæller om, hvordan hun forsøgte at bearbejde tabet, ved at gentage faderens liv i sit eget og påstanden om, at hun havde syfilis var måske en del af en genfortælling af en elsket og savnet far. 
Jefferson Airplane 3
”After Bathing at Baxter's” er den lidt mystiske og måske tilfældige titel på det amerikanske rockband Jefferson Airplanes tredje album, som udkom i 1967. Erik Kramshøj fortæller om det og meget andet i hans tredje udsendelse om Jefferson Airplanes musik.