Den2Radio - Uge 31 - 2020

Udsendelse d.25. - 31. juli. 2020

InterMetzo
InterMetzo handler i denne uge om sommertidens lydforurening. De kæmpemæssige transportable lydanlæg kan slæbes med overalt og ødelægge enhver sommernat for mange.

AT BO
I serien At Bo – Bolig, By og Bæredygtighed har den2radio besøgt afdelingen ’Byg’ på Danmarks Teknisk Universitet for at høre om fremtidsperspektiver. Affald kan blive til nye byggematerialer. Opvarmning kan vi få fra solenergi og den kan opbevares i salt til der er brug for den. Det er Mark Dannemand, der fortæller om det, og Pernille Erland Jensen fra Zero Waste beretter om forskning i affald til brug for nye bygningsmaterialer - især til beton. Zero Waste er en non-profit forening, der arbejder for et Danmark med mindre spild.

Færøerne – Demografi 1
I to udsendelser skal vi høre om Færøernes demografi gennem tiderne, og den første handler om tiden fra begyndelsen fra 1300-tallet, hvor de første skriftlige kilder foreligger og helt frem til 1989, hvor den uafbrudte vækst i befolkningstallet gennem et par århundreder pludselig stoppede op.  I udsendelsen medvirker Rolf Guttesen, der er adjungeret lektor ved Færøernes Universitet, og det er Karl Johan Mikkelsen, der har tilrettelagt.

Kystens fortællinger
Carsten Høgh har skrevet det danske standardopslagsværk om eventyr, Eventyrleksikon, der udkom første gang i 1996 og i ny revideret udgave i 2002. Og i 1999 var han medudgiver af antologien Kystens fortællinger, der samler en række folkelige, mundtligt formidlede fortællinger, der afspejler livsbetingelserne for fangere og fiskere i de nordiske kystområder. Og det er disse sagn og eventyr han fortæller om her i udsendelsen.

Michael Falch - En rockpopet krydser sit spor 5 
Programrækken er nået til 5. afsnit, der handler om pladerne “Falder du nu” og “Sang til undren” der begge kom i kølvandet på Michael Falchs personlige og karrieremæssige deroute og var et nybrud i hans måde at skrive sange på. I samtale med vært og tilrettelægger Andreas Dahl dykker de ned i sangene, og drøfter temaer som alkoholisme, narcissisme, det ny testamente og at rejse sig fra livets knockouts. 

Krig, Nation og identitet 3
Det tredje foredrag, i professor Nils Arne Sørensens foredragsrække om krig, nation og identitet, som han holder på de fire gamle kollegier i Købernhavn, foregår i denne omgang på Elers kollegium. Og emnet for foredraget er er tiden fra 1871 til 1939 og titlen er ”Den store krig og den politiske orden”

Billeder fra et liv 2
Tiden og stilheden ligger mejslet dybt i Pia Schutzmann arbejder. Enhver form, som øjet møder, har sin historie. Gennem små observationer af pudsige oplevelser, drager Pia Schutzmann læseren ind i sit fabulerende univers, hvor grænserne mellem virkelighed og fantasi sløres og opløses. I denne og de kommende uger bringer vi et udvalg af teksterne i Pia Schutzmanns egen indlæsning.

H.C. Andersen: Klokken
Dette eventyr fra 1845 er- som mange andre af eventyrerne – blevet læst selvbiografisk, og det ligger jo også lige for at se den fattige dreng som Andersen selv, men hvem er kongesønnen? Traditionen siger: H.C. Ørsted. Eventyret er læst af Martin Hansen.

4 franske komponister over for 4 danske kompoinister – 1600 tallet
Det er interessant af følge musikken og kulturlivet i forskellige lande og sammenligne samtidige kunstnere og kulturliv, og mellem Frankrig og Danmark har der i århundreder været tæt kontakt. De 4 udsendelser handler om musikken, og vi begynder i 1600-tallet med Dietrich Buxtehude og Jean-Baptiste Lully, 2 samtidige meget forskellige komponister: organisten og kirkemusikeren Dietrich Buxtehude og hofkomponisten hos Ludvig d.14. Jean-Baptiste Lully.

Foto: Havnen i Gudhjem (Anne Eggen)