Den2Radio - Uge 32 - 2020

Udsendelse d.1. - 7.august.2020

InterMetzo
Præsident Trumps løgnagtighed sætter gang i en debat om journalistiske principper – først og fremmest i USA selvfølgelig, men også herhjemme. Er tilstræbt objektivitet mulig, og er den i alle tilfælde ønskelig? Det er den diskussion Georg Metz tager op i denne uges InterMetzo.

At BO: Almene boliger
I den2radio’s serie ’AT BO - bolig, by og bæredygtighed’ tager den2radio denne gang fat på den almene bolig. Vi spørger hvorfor boligbyggeriet støttes med offentlige penge, hvad har udviklingen været i den type boliger - og ikke mindst har den almene bolig en fremtid?

Færøerne demografi 2
Færøernes befolkningstal har for første gang i historien rundet de 50.000. Det skete i 2017. Det skabte glæde og lettelse på de nordatlantiske øer, fordi befolkningsudviklingen – eller demografien - efter den voldsomme økonomiske krise i begyndelsen af 1990érne, udviklede sig i en fatal retning både med et dalende befolkningstal og en skæv befolkningssammensætning. Gruppen af ældre voksede og gruppen af yngre skrumpede ind - især af kvinder i den fødedygtige alder.
Først for 8 år siden gik alvoren op for de færøske politikere, et analyse¬arbejde gik i gang og en række initiativer blev sat i gang for at vende udviklingen.

De nordiske pilgrimsruter 1
Udsendelsen 'De nordiske pilgrimme' er den første i en serie på 3 om den såkaldte europæiske kulturvej Olavsvejene gennem Danmark, Sverige og Norge. Olavsvejene er pilgrimsveje på linje med Camino de Santiago i Spanien og vejen til Rom Via Francigena. I det første program fortæller Jørgen Johansen om Olavsvejen til Trondheim eller Nidaros.

4 franske komponister over for 4 danske - - 1700 tallet
I den2radio's serie om 4 franske komponister over for 4 danske komponister i 4 århundreder er vi kommet til 1700 tallet og til Jean-Philippe Rameau og Johann Adolph Scheibe. Begge to var optaget af andre sider af musikken end som musikere og komponister. Rameau var en berømt musikteoretiker inden han som 50 årig komponerede sin første opera og derefter skrev han 30 mere, og Scheibe havde sit eget musiktidsskrift, der behandlede emner om den musikalske skaben, matematikkens betydning for musikken, den musikalske smag og musikkens historie og udvikling. Begge skrev masser af musik, og begge d'herrer hadede italiensk opera af et godt hjerte.

Krig, Nation og identitet 4
Det fjerde og sidste foredrag om " Krig, nation og identitet", som professor Nils Arne Sørensen har holdt på de fire gamle kollegier i København, handler om ”Den gode krig: 2. verdenskrigs nationale og internationale fortællinger”.
2. verdenskrig var på mange måder fortsættelsen af den første. Selv om der var tale om en verdenskrig, så blev den i vid udstrækning tolket som en række nationale krige og det var også sådan den satte de mest markante spor. Ved siden af de nationale tolkninger lå internationale og grænseoverskridende forsøg på at tage ved lære af krigen. De to tolkningsrammer har suppleret hinanden, men har også stået i konflikt med hinanden – og måske konfliktperspektivet i dag ligefrem er blevet det dominerende.

Billeder fra et liv 3
Pia Schutzmann er en af landets dygtigste og mest efterspurgte portrætmalere. Hun har skrevet nogle små selvbiografiske tekster ”Billeder fra et liv”. I denne uges afsnit, i Pia Schutzmanns oplæsning, er vi stadig i bedsteforældrenes verden. 

H.C. Andersen
Denne uges HCA-eventyr er Boghveden. Det er fra 1841. Det er Rachel Rastenni, der læser det. Hun var jo mest kendt som populær refrænsangerinde, men hun kunne sandelig også læse op.

Michael Falch – En rockpoet krydser sit spor 6
Serien er nået til sidste afsnit, hvor vært og tilrettelægger Andreas Dahl taler med Michael Falch om hans seneste 3 albums, “Fodspor i havet”, “Sommeren kom ny tilbage” og det seneste “Pludselig alting samtidig”. Det bliver også til en snak om bl.a. Falchens forhold til København, om at se fremad mens man ældes og om at finde en passion i livet.

Foto: den2radio