Den2Radio - Uge 33 - 2017

Udsendelse d.12. - 18.august. 2017

den2radio har bl.a brugt sommeren til at tænke nye udsendelser og møde nye spændende mennesker som lytterne kan opleve i den kommende tid, men de faste indslag er vigtige som Georg Metz’ ugentlige indslag Intermetzo, der denne gang handler om DR – og dens overbetalte ansatte: en generaldirektør med en gage på det dobbelte af landets regeringschef, en nyhedschef der koster rejsekassen i årevis, en afgående overbetalt direktør som konsulent til samme løn på over 2 millioner for en søgt formuleret overkommelig opgave og en række underdirektører med eksorbitante lønninger i forhold til funktionernes betydning osv, og så kan man dertil lægge et påfaldende antal af genudsendelser, der efterhånden har vakt undren selv blandt tålmodige. Huset på Christianshavn har været gentaget lige så mange gange, som statsministeren har set Matador.

Europas idehistoriske Rødder 
den2radio åbner også for en ny serie om den europæiske idéhistorie med den overordnede titel ’Europas Idehistoriske Rødder’. I den første af 10 podcasts, gives der en indføring i demokratiets opståen i det antikke Athen 507 f.Kr. og den udvikling, som den demokratiske tanke historisk set har gennemgået og dens praktiske udfoldelse i antikken. I programmet medvirker lektor Anders Holm Rasmussen og lektor dr.phil Leo Catana fra Københavns Universitet, professor emeritus samt dr. phil, Mogens Herman Hansen

Museer skaber viden 
Hvor finder man de første danske kirker, og hvordan så de ud? museumsinspektør Nanna Holm fra Museum Sydøstdanmark har været med til at lave de arkæologiske udgravninger af Hedensted Kirke, hvor man inde i kirken fandt levnene fra en bygning, der kunne være en forgænger til den nuværende middelalderkirke. Men det var ikke det, man normalt forestiller sig af en kirke, så måske har arkæologerne ledt på en forkert måde, når de har ledt efter de første danske kirker.

Mit livs legende 
Mit livs legende - En troende tvivler. Forfatter og redaktør Henrik Wivel fortæller i en samtale med Jørgen Johansen om forfatteren Johannes Jørgensen og et af den danske litteraturs store erindringsværker ”Mit livs legende”. Henrik Wivel er for Det danske sprog- og litteraturselskab med til at redigere og kommentere en tekstkritisk udgave af Johannes Jørgensens store erindringsværk ”Mit livs legende”, der blev udgivet første gang i årene 1916 til 1928 og som tegner et fantastisk billede af dansk og internationalt kulturliv omkring år 1900.
De åbenhjertige erindringer og bekendelser dækker blandt andet forholdet til Georg Brandes og hans kreds, persongalleriet omkring det symbolistiske tidsskrift ”Taarnet” og opbruddet fra kone og børn i 1913.Forfatterens konvertering til katolicismen er et af erindringsværkets vigtige omdrejningspunkter.

Nostalgi er ikke hvad det har været
’Nostalgi er ikke hvad det har Været’.  Det ved vi godt men udsagnet her er titlen på Erik Kramshøjs udsendelse om rockmusikken og denne gang med focus på et par sære coverversioner bl.a. fra en særpræget sangskriver ved navn Tom Waits. Dertil en afrunding fra seneste udsendelses Sound of Philadelphia. Vi spænder i denne omgang over godt 25 år - fra 1960 til midt firserne.

Træk af dansk skakhistorie - op til 1967. 
Er 1967 det vigtigste skakår i Danmark og hvad er det der fascinerer ved spillet og giver underholdningsindustrien mulighed for at præsentere de bedste skakspillere, som mere eller mindre exentriske autister? Udsendelsen giver lytteren en række historiske, hjemlige og anekdotiske billeder af skakkens brogede verden med udgangspunkt i Bent Larsens jubelår. Mellem det gamle Indien, Koranen og Bent Larsens karriere hører vi om personlige møder med nogle af skakkens figurer. Navnene på verdensmestrene - fra Steinitz til Carlsen samt en ganske kort introduktion til åbningsspillets rationale, og de tidligste foreningsdannelser danner tilsammen en mosaik, der forsøger at tegne træk af dansk skakhistorie.

Grænselandshistorier 9
I serien om Grænselandshistorier er vi nået til den 9. udsendelse og der er Jørgen Johansen og Finn Slumstrup er på deres rejse i det dansk-tyske grænseområde nået til Skibelund Krat lige nord for Kongeåen. Her – hvor der var god udsigt til det gamle tabte land - blev der efter nederlaget i 1864 etableret en udendørs festplads i Grundtvigiansk ånd med møder og mindesten, der skulle holde liv i genforeningshåbet.

Forførerens dagbog 4
Forførerens dagbog er et af den2radio’s scoop, idet vi har fået skuespilleren Jesper Christensen til at læse samtlige kapitler af Søren Kierkegaards epokegørende værk. Den er en del af værket Enten - Eller fra 1843, og ’Forførerens dagbog’ er placeret i delen’ Enten’ og er skrevet under pseudonymet 'Johannes', som var typisk Kierkegaard. ’Forførerens dagbog" omhandler en ung mand Johannes’ stræben og overvejelser omkring forførelsen af en ung kvinde Cordelia. Den unge Johannes er på engang en narcissistisk og begavet person, som på en nærmest sygelig måde dyrker kunsten at forføre og fortæller om de følelser det vækker i ham. For de lyttere, der ikke har været med fra starten, er det nemt at finde de tidligere afsnit i den2radio’s arkiv.