Den2Radio - Uge 39 - 2022

Udsendelse d.24. - 30.september. 2022

InterMetzo
Georg Metz fik kaffen mere end galt i halsen ved dronningens 50 års festjubilæum i Det kgl. Teater forleden, da han så en straffet person stå og nejende hilse på dronningen uden at Livgarden greb ind og satte hende på porten, som soldaterne i eventyret håndterer uvedkommende på kongens slot. Skamløst efter at hun også havde måttet aflevere sine møjsommeligt sammenskrabede ordner, som borgerlige ministre med få undtagelser tildeles automatisk. Hvordan kan det være at hun som radikaliseret borgerlig ikke udviser mere respekt for sin dronning. 

Værestedet Pakhuset
For langt de fleste er det blot et lille, gulkalket hus, der ligger for enden af Wildersgade på Christianshavn i København, et sted de færreste hæfter sig ved, mens de passerer det på vej fra et sted til et andet. Men for Arno Andreasen er det et hus, der i den grad har indhold - ikke så meget lokalerne, men derimod den funktion der tilbydes de personer, der træder indenfor måske for at få et gratis måltid eller en kop kaffe eller en snak eller blot med ønsket om at kunne sidde og hvile i en stol for en kort stund.

Landbrugets gæld 2
Landbrugsmagasinet har taget hul på en lille serie om landbrugets gæld. I første afsnit - sendt sidste uge - hørte vi om størrelsen på gælden, og hvordan den er pantsat i nogle faste værdier, der ikke er helt så faste endda. I denne og de kommende afsnit bliver baggrunden for gælden, dens afledte effekter - og ikke mindst hvordan de forskellige aktører i og omkring erhvervet positionerer sig i gældsdebatten præsenteret.  

Det er ok at man er som man er 1
HKI (Hans Knudsen Instituttet) er en socialøkonomisk virksomhed i København, der hjælper borgere med at komme tættere på arbejdsmarkedet. Det er typisk borgere med sociale eller psykiske problemer eller et fysisk handicap. I to udsendelser fortæller vi om den indsats som HKI laver, og hvordan det offentlige system virker set fra en socialøkonomisk virksomheds synsvinkel. I udsendelserne medvirker ansatte og lærlinge fra HKI samt en, der efter at have fået sin uddannelse hos HKI, er kommet i fast arbejde. Hans arbejdsgiver medvirker også og fortæller om, hvordan en ansættelse ser ud fra en privat arbejdsgivers synsvinkel.

Kais historie 12
Ikke alle slap heldigt fra at sælge omkring 500.000 preludiner i midten af 1970erne. Røde Kai blev anmeldt til politiet af sin daværende kone og måtte afsone en dom på 2 år i Vridsløse statsfængsel. Mens han tilpasser sig psykisk og socialt til det langvarige ophold, springer vi tilbage i tiden og lader Kai fortælle om sit pilleeventyr til Søren E. Jensen i serien ’Kais historie’.

Rejse gennem Sverige
Vi skal mange år tilbage i tiden og høre om en historisk rejse gennem Sverige – en af de allerførste danske rejseskildringer skrevet af Jacob Birkeråd som var sekretær for en dansk general. De rejste til Stockholm i 1720 i forbindelse med forhandlinger efter Store nordiske Krig. Den gamle bog har guitaristen Ingolf Olsen læst, og han fortæller om den og spiller musik af Carl Michael Bellman.

Munkeliv og munkemagt 1
Det vi kalder middelalderen i Danmark var noget længere tid undervejs end i det det sydlige Europa. Vores middelalder siger man strakte sig fra ca år 1000 med kristendommens indførelse til 1536, hvor katolicismen blev fortrængt til fordel for den luthersk protestantiske lære - det vi kalder reformationen. I middelalderen voksede klosterordnerne. I Sydeuropa var det første benediktinerkloster allerede aktivt fra 529 i Italien og ud af det sprang sidenhen den store og magtfulde orden Cistercienserordenen. I 2 podcast ” munkeliv og munkemagt” skal vi høre om cistercienserordenen, den første podcast sender vi i denne uge.

Klassisk på nettet. Stafet i Norden.
Stafet i Norden - det er Klassisk på nettet i denne uge, hvor musikken vandrer rundt i alle de 5 nordiske lande og de 3 selvstyreområder. Vi skal høre Carl Nielsen, Edvard Grieg, Harald Sæverud, Jean Sibelius, Petterson-Berger og Arne Bjørnsson og flere endnu.

Verden af i går 18
I 1928 fik Zweig en invitation til at deltage i festlighederne omkring Leo Tolstojs hundredeårsdag i Sovjetunionen. Det var tilstrækkeligt upolitisk til at Zweig takkede ja, og dermed kom han på den rejse, som mange andre forfattere og intellektuelle tog på i den tid, og hvorfra de vendte hjem enten med entusiastisk begejstring eller fanatisk afvisning, som de straks formulerede i artikler og bøger. Zweig følte sig langtfra i stand til efter et 14 dages ophold at danne sig en fast mening, men blev hurtigt klar over, at man som udenlandsk gæst blev præsenteret for en nøje indstuderet udgave af den sovjetiske virkelighed og han lagde mærke til, at man aldrig på noget tidspunkt fik lov at være på tomandshånd med en russisk borger.

Foto: den2radio