Den2Radio - Uge 4 - 2020

Udsendelse d. 18. - 24. januar. 2020

Her er den2radio med en ny uge med litteratur, musik og videnskab til dem der hungrer efter kultur og samfundsprogrammer. Vi takker for de økonomiske tilkendegivelser, vi på det sidste har modtaget fra nye trofaste lyttere.

InterMetzo
Først har Georg Metz kigget på ’Den selvhævdende højtidelighed’ som overskriften er og endnu en ’Alternativt forslag til en nationaldag’. Det er Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt, der forleden foreslog at d.15.juni skulle ophæves til at være Danmarks nationaldag. Den dag hvor Dannebrog faldt ned fra himlen i 1219 ifølge ammestuehistorien – Valdemarsdag, men det fandt han ikke forståelse for i folketinget. Nationaldage kender man fra lande, der højtideligholder deres indstiftelse som selvstændig uafhængighed af en kolonimagt. Gamle etniske enheder som England, Danmark og Japan har ikke nationaldage. Næsten ingen fejrer deres nationaldag så overvældende som Norge d.17.maj, først i 1905 blev Norge selvstændig, men grundlovsdag d.5. juni er i Danmark det der kommer tættest på en samlende national festdag – flag over alt og skolefri og lukkede butikker, så det er den Danmark har og bliver ved med at have.

Pharaos klassikere, Borgmester Hoeck og hustru 3
I denne uge får I sidste halvdel af Henrik Pontoppidans lille roman ’Borgmester Hoeck og Hustru’ fra 1905.  Vi får her mandens side af den ægteskabelige tragedie fortalt, og i sædvanlig Pontoppidan-stil bliver der ikke valgt side for os, vi må selv tage stilling til et eventuelt skyldspørgsmål. Er han for moralsk og borgerligt stiv og kold eller er hun en svag og flirtende karakter? Måske lidt af begge dele. I hvert fald har de passet meget dårligt til hinanden.

Hørelse, BEAR
Det skønnes at omkring 800.000 personer i Danmark har problemer med nedsat hørelse. Samtidig er det ukendt, hvor mange der bruger høreapparat, har gjort det eller skal til det. Der foregår en rivende udvikling af høreteknologi, og høreapparater bliver mere og mere raffinerede mikro-computere. En del eksempler fra hverdagslivet siger dog, at der er behov for at forbedre identifikation af høreproblemer og tilpasning af høreteknologi.  Det er baggrunden for BEAR - et stort, tværgående udviklingsprojekt til fordel for at kunne hjælpe personer med høretab. BEAR står for ’Better Hearing Rehabilitation’ og er finansieret af Innovationsfonden. Programmet er unikt ved, at det handler om et innovativt samarbejde mellem forskning, klinisk praksis og erhvervsliv.

Landbrugsmagasinet til plantekongres
Landbrugsmagasinet var inviteret til årets første store landbrugsbegivenhed, og det var Landbrug&Fødevare der sendte invitationen, og sådan lød den:  ’Igen i år sætter Plantekongres fokus på den nyeste viden på området og på dine udfordringer og muligheder. Kom og få opdateret din viden af førende eksperter. Deltag i aktuelle, faglige debatter. Og vær med til den festlige kongresmiddag med kollegaer fra hele landet. Vi glæder os til at se dig’. Landbrugsmagasinet var med i Herning.

Det europæiske hus 2: Ove Weiss kommentar
Den danske S-regerings forestilling om fælles EU-modtagecentre for asylansøgere i Nordafrika er et fatamorgana. Det fortæller Ove Weiss om i en kommentar. Også regeringens mest skeptiske støtteparti, Radikale Venstre, vender sig mod tanken om modtagecentre uden for EU. Partiets udlændingeordfører, Jens Rohde, sammenligner forslaget med kolonitidens ageren og kalder det ligefrem ’en lille smule ækelt’. Men måske kan alle parter ånde lettet op. Nye tal fra Den Internationale Organisation for Migration viser, at der i 2019 i alt kom 124.000 flygtninge og migranter til Europa. Det er20.000 færre end i 2018. Og kun en ottendedel af den flygtningestrøm, som i 2015 ramte EU-landene, især pga borgerkrigen i Syrien. Ove Weiss ser også på de mange overdrivelser i udlændingedebatten, som på det seneste er korrigeret af flere forskere.

Salmesang ved Reformationen 5
Den2radio genudsender i disse uger udsendelserne fra fejringen af 500 året for Reformationen i 2017,  og i denne uge er Johann Walter, vi fortæller om. Han er blevet kaldt Urkantor, fordi han var den første komponist, der arbejdede tæt sammen med Luther. Allerede i 1524, udgav de Geystliche Gesangk Buchleyn. Den indeholder Walters flerstemmige udsættelser af de første reformatoriske salmer deriblandt ’Nun bitten wir den heiligen Geist’. Johann Walter var ansat ved kurfyrste Frederik den Vises hof og senere Kantor i Torgau, lidt syd for Wittenberg.

Museer skaber viden: De første danske kirker
den2radio’s serie ’Museer skaber viden’ fortæller i denne uge om de første danske kirker. Og Hedensted Kirke der ligger mellem Horsens og Vejle er bygget i 1150. Siden den tid er der talrige ændringer, og da man skulle have gulvvarme i kirken fik Nationalmuseet mulighed at lave en udgravning. Udgravningen viste en tidligere bygning, der kunne være en forgænger til den nuværende middelalderkirke. Det var ikke det, man normalt forestiller sig af en kirke, så måske har arkæologerne ledt på en forkert måde, når de har ledt efter de første danske kirker. Museumsinspektør Nanna Holm fra Museum Sydøstdanmark deltog i udgravningen og fortæller om fundene og deres betydning.

H.C.Andersen: Børnesnak
I denne uge har vi endnu et eventyr på i en gammel optagelse som skuespilleren Asbjørn Andersen læser. Det er ’Børnesnak’ som er fra 1859 og inspirationen kommer fra H.C. Andersens optagethed af berømte personer med efternavne på -sen.

Johannes Jørgensen og komponisterne
Den 3. udsendelse om digteren Johannes Jørgensen handler om nogle af de komponister, der har sat hans digte i musik. Johannes Jørgensen boede det meste af sit liv i Assisi i Italien, og han rejste meget. Historien er at fortælle sådan ca. hvor han befandt sig, da han skrev sine digte, som Carl Nielsen, Per Nørgård, Ib Nørholm, Oluf Ring, Erik Norby og Niels La Cour har sat i musik.

Science Stories, Min digitale hjerneskade 2
I Science Stories har videnskabsjournalist Charlotte Koldbye undersøgt hvorfor hun lige pludselig ikke kunne læse romaner. Det er det andet program med overskriften ’Min digitale hjerneskade. Er vi blevet skærmzombier, som ikke kan andet end at glo ind på skærmene på alle vores digitale platforme: Er det skærmenes skyld at reporter Charlotte Koldbye ikke længere er i stand til at læse romaner. I dette andet program i serien Min Digitale Hjerneskade interviewer hun hjerneforsker Jesper Mogensen.
Foto:den2radio