Den2Radio - Uge 4 - 2024

Udsendelse d. 20. - 26. januar. 2024

Intermetzo
Georg Metz taler om Johannes V.Jensen, der blev født d.20.januar 1873. Johannes Vilhelm Jensen, der lod det blive ved V´et, og treklangen være våbenmærke. Johannes V. Jensen, den store fortæller, journalist, nobel-prismodtager. Jensen. Og digteren skriver om en ganske almindelig frokost med smørrebrød og øl og snaps og om Memphis Station, og om hylden, der breder de svale hænder mod sommermånen og om Danmarks fagert smilende kyst; og om sømanden med sin enegang som fange på en ø. Johannes V. var barn af en homofobisk tid, hvor også topmålet Georg Brandes hånede den slags uhåndterlige afvigelser. Længe var lyrikken en overset sag. Takket være Klaus Rifbjergs indsats kom digtene på bordet - sat forsvarligt i sammenhæng med denne forfatter uden mage, Johannes V. der beskrev den danske tvivl og sorgløse ulykke og den danske død.

Fødevareproduktionens Kultur og natur: Grønt kul 
Klimakrise og klimaplaner tilskynder til at nedbringe udledning af drivhusgas samt at investere i at gøre det samme som planter og træer, nemlig at optage CO2 fra atmosfæren. Landbruget er ansvarlig for ca. 1/3 af drivhusgasudledningen i Danmark, især lattergas og metan fra husdyrproduktionen. Klimarådet har vurderet, at ved at udsætte husdyrgødning og halm for pyrolyse kan der produceres biokul – samt biprodukter i form af gas og olie – og herved kan landbrugets udledning nedsættes med ca. 2 mio. tons CO2 i 2030. Både forskning og virksomheder eksperimenterer med at producere biokul i pilleform i forskellig størrelse – dels på basis af plantemateriale som halm, men også på basis af afgasset materiale fra biogas-anlæg. Den våde biomasse skal så gennem en tørringsproces og omdannes til mindre dele fx. piller i 1 cm størrelse, før de kan sendes ind i pyrolyse anlægget. I udsendelsen møder I Jesper Ahrenfeldt, seniorforsker og chefingeniør fra Stiesdal Fuel Technologies samt Lars Elsgaard, seniorforsker, lektor på Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet.

Stemmer fra en fireårig indsats i Mjølnerparken - 1    
den2radio sender 3 podcasts produceret for det boligsociale arbejde Helhedsplan Mjølnerparken, der er ejet af det almene boligselskab Bo-Vita, som har 5.500 boliger over hele København, og i denne uge kommer den første. 40% af de almene boliger i Mjølnerparken skal nedbringes, det er en politisk beslutning, der skal skabe en mere blandet beboersammensætning. Bo-vita har frasolgt 2 af 4 karréer til NREP ejendomsselskabet, og Industriens Pension er medinvestor. Blandt en gruppe beboere er der stor utilfredshed med salget og den omfattende fysiske omdannelse og udflytning af boligområdet. De har derfor lagt sag an mod Indenrigs- og Boligministeriet, der har ansvaret for beslutningen om de renoveringer og udflytninger. De medvirkende er; forretningsfører Steffen Boel Jørgensen, formand for organisationsbestyrelsen Jan Hyttel og Ingeborg Degn fra Sikker By i Københavns Kommune.

Duke, mig og alle de andre 3  
I den tredje podcast om bogen  ’Duke – mig og alle de andre’ fortæller jazzmusikeren Allan Bo fra sin nye bog med samme titel. Den handler om hans tilbagevenden til jazzmusikken efter nogle år med andre opgaver, og han vil tage os med til både USSR, Tivoli, Festival ved Mindeankeret, Nykøbing From Revyen og meget mere. Alt sammen i en blanding af snak frit fra leveren og oplæsning fra bogen -  krydret med både hans egen og andres musik.                                                              

Correspndance 3: Den spanske stilthed    
Lykkelig kærlighed findes, og den er mulig – lyder det opløftende budskab fra Frankrig. Beviset er den monumentale samling af kærlighedsbreve, udvekslet i 1950’erne mellem forfatteren Albert Camus og skuespilleren Maria Casarès, som i 2017 var den litterære efterårssæsons store begivenhed. Langtfra det mondæne eller litterære dyneløfteri, som mange havde frygtet, men et sjældent oprigtigt og uudtømmeligt kærlighedsunivers. I denne uge hedder udsendelsen Den spanske stolthed. På én gang et portræt af en spansk født skuespillerinde Maria Casarès, der blev en af de største i fransk teater i sidste halvdel af 1900 tallet og af en inspireret og forelsket brevskriver i korrespondance med en lige så forelsket Albert Camus.
Sarah Kamille og Karsten Pharao læser deres breve. Desuden fortæller Maria Casarès i et interview fra 1985 om at spille teater med Mistral-vinden i Avignon.

Pharaos klassikere: Digte af Bodil Bech og Hulda Lütken
I Pharaos Klassikere vil Karsten Pharao i denne uge tilføje et par kvindestemmer til det kor af nyere danske lyrikere . Karsten Pharao holder sig til forfattere, der har været døde i mere end 70 år og dermed ikke længere er belagt med ophavsretsafgift, det er vi desværre nødt til af økonomiske grunde, og så udelukker man jo temmelig mange kvinder, der jo først for alvor markerede sig i sidste halvdel af det 20. århundrede.  Men der er dog et par markante kvindelige lyrikere, der kan komme med og finde plads her. De er måske ikke så store talenter som Sophus Claussen og Johannes V. Jensen, men mindre kan da også gøre det, og de fortjener at blive hørt. Det drejer sig om Hulda Lütken og Bodil Bech.

Refleksioner
'En bisættelse' kalder Peter Zapffe sin Refleksion. Specielt valget af sange - ikke salmer - var karakteristisk, en sand refleksion.

Om Otto Gelsted
Otto Gelsted var i sin tid en meget populær forfatter. Han tilhørte den generation af forfattere, der i 1920 bragte nye emner og former ind i dansk lyrik, men han var også en stor formidler af klassisk litteratur.  I dag kendes han kun af få. Egon Clausen har altid været meget glad for hans digte. 

Tage Baumann og den tyske efterkrigstids schlagermusik 2  
Hvem skal nu betale? I 2.del af Tage Baumanns gennemgang af den tyske folkesjæl som den afspejler sig i schlageren, skal det handle om 1950’erne med Adenauer i vest og opstand i øst. Men vi begynder i 1949. 

Foto: Tidlige solstrejf på Grønland (Nina Nørgaard Lorentzen)