Den2Radio - Uge 40 - 2019

Udsendelse d. 28.sep. - 4.okt. 2019

Velkommen til den2radio’s ugentlige podcasts.  Vi har som altid lagt udsendelser frem til alle de lyttere, der interesserer sig for kultur og samfund, og det er heldigvis mange. Der kommer også flere og flere lyttere og også en del, der støtter os økonomisk. Det er vi taknemmelige for. ’Støt den2radio’ knappen ligger lige fremme på hjemmeside.

Intermetzo
Med titlen "Næstformænd i krigsmaling (det drejer sig om Venstres og DF´s næstformænd) og undertitlen "Og opsangens stemme skælvede da Jeanne d´ Arc var i New York", (og det drejer sig selvfølgelig om Greta Thunberg, hvis følelsesladede appel i FN fik Søren Espersen helt op i det følelsesladede leje, han ellers fordømmer.

Dansk ambassadør i Tyskland
Tysklands stilling i Europa og som vigtigt naboland kalder ofte på kommentarer ude og hjemme. En af de mest erfarne danske diplomater er Friis Arne Petersen, der siden 2015 har været Danmarks ambassadør i Tysklands hovedstad Berlin. Især de seneste delstatsvalg i Brandenburg og Sachsen har været præget af usikkerhed:  Ville det højreorienterede parti, Alternative für Deutschland, rykke helt op i regeringshøjde og ville den såkaldte Store Koalition mellem de tyske kristelige partier CDU og CSU og deres partner i regeringen i Berlin socialdemokraternes SPD, blive straffet? Til at belyse den interne tyske udvikling, men også til at kigge på udviklingen i Europa generelt, tog den danske Europa-korrespondent gennem 33 år Peter von Kohl, til Berlin for at møde Friis Arne Petersen.

Kort men godt. Fædrelandskærlighed på afveje
Brexit river Storbritannien i stumper og stykker. I denne uge har vi igen lidt Kort men Godt, og det er Egon Clausen der fortæller om Fædrelandskærlighed på afveje.

Europas idéhistoriske rødder, nationalisme
I den2radio’s serie om Europas idéhistoriske rødder er det begreber nationalisme der er på tapetet. Ideen om nationalisme fremkommer i det 18. århundrede med ønsket om national selvbestemmelse og forestillingen om, at der gennem en stærk homogen kulturel identitet kunne skabes et stærkt nationalt fællesskab og dermed en solid stat i modsætning til de traditionelle imperier. Nationalisme bliver i dag brugt i mange forskelligartede sammenhænge inden for forskellige politiske dagsordener i forhold til Europa. Men hvad er nationalisme? Hvad kendetegner nationalismen i dag? Og hvilken betydning har nationalismen haft for Europas historiske udvikling?
I programmet medvirker Professor emeritus Uffe Østergaard, Sune Lægaard, der er viceinstitutleder ved Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab på RUC og museumsinspektør og seniorforsker ved Statens Museum for Kunst Henrik Holm.

Musikterapi for demensramte
DR har netop sendt det 3. afsnit af ’En stille forsvinden’ der viser, hvordan et menneske der rammes af Alzheimers, en demenssygdom, lidt efter lidt mister sig selv og til sidst dør. Man kalder også Alzheimers for de pårørendes sygdom, idet det i høj grad også er de pårørende, som oplever at sygdommen tager over. Langsomt og urovækkende mister de den, de plejede at have. I den forbindelse har den2radio interviewet musikterapeut Hugo Jensen, som til dagligt har sit virke på et hospice på Frederiksberg og på Nørrebros center for demens, hvor hans arbejde går ud på at bruge musikken og den kommunikative musikalitet til at vække og stimulere klienter.

Tanker i tiden
Digteren Peter Poulsens oplæsning af digtet Danseskole for bjørne på Café Madvig i Svaneke har fået Jens Raahauge til at reflektere over følgevirkningerne af den nyttetænkning, som ligger til grund for folkeskolereformen og for dens fokus på læring frem for undervisning. Eleverne får kompetencer, der kan tjene konkurrencestaten, men hvilken næring får de til et liv efter skolen? Inspireret af en strofe i Peter Poulsens digt har Jens Raahauge valgt at kalde sine Tanker i tiden for Dans på nyttens kogeplade.    

Kais historie 14
I anledning af 50 året for pornoens frigørelse genudsender vi en af de første serier på den2radio: ’Kais Historie’. Kai Bo Rasmussen – alias ’Røde Kai’ fortæller om sin omfattende kriminelle karriere med Vesterbro i København som centrum igennem 21 afsnit. Her i afsnit 14 er han kommet i fængsel, fordi hans kone har anmeldt ham. Han har et lille barn. Og vi har tidligere ganske kort hørt noget om en ny pige. Søren E. Jensen er nysgerrig og spørger Røde Kai.

Forførerens dagbog 14
I denne uge afslutter vi vores Søren Kierkegaard-føljeton. Jesper Christensen læser 14. og sidste del af Forførerens Dagbog, hvor Johannes' projekt er ved at nå til vejs ende. Forførerens Dagbog findes i første del af Enten-Eller, som har interesseret og optaget mange mennesker i gennem 150 år over alt i verden, og som er årsagen til både at nogle har lært sig dansk for at læse bogen på originalsproget og til at udlændinge kommer til Danmark for at studere Søren Kierkegaard.  

Science Stories, Bioakustik
Naturhistoriske museer har samlinger af skind og skeletter. Men man kan også samle på dyrenes lyde, som man har gjort i mange år på Naturhistorisk Museum i Aarhus, der har et bioakustisk laboratorium. Hvordan har gulspurvens sang fx udviklet sig i et miljø, der er præget af menneskelig støj? Hvis der kommer megen støj, så må man kompensere, og det kan man gøre ved at hæve stemmen og tale med en stemme i et højere toneleje. Men er det nu sådan, at det højere toneleje er en følge af den kraftigere stemme eller vælger man et højere toneleje? Det har der været  debatter om blandt forskerne, men måske kan Bioakustisk Laboratorium være med til at løse striden. Kent Olsen er forsknings- og samlingschef på Naturhistorisk Museum. Hans hovedområde er for tiden ulveovervågningen i Danmark, men ved siden af det arbejde laver han natlige observationer af trækfugle ud fra deres lyd. Thorsten Balsby er seniorforsker ved Institut for Bioscience – Faunaøkologi Aarhus Universitet og har en mangeårig interesse i bioakustik. De to forskere har sammen forsket i gulspurven, som denne podcast fra Science Stories handler om.

Science Stories Solpletter
I mange år har der været usikkerhed om hvor vidt solplet-aktiviteten har en afgørende indflydelse på klimaændringerne på kloden, men nu har næsten 250 år gamle videnskabelige observationer fra Rundetårn foretaget af den ukendte danske astronom Christian Horrebow og hans assistenter endegyldigt vist, at det ikke er tilfældet. Science Stories har talt med lektor og astronom Christoffer Karoff fra Institut for Geoscience ved Aarhus Universitet.
Foto - Knd Steffen Nielsen