Den2Radio - Uge 40 - 2021

Udsendelse d.2. - 8.oktober. 2021

InterMetzo
Georg Metz kommenterer det tyske valg ved at tage til Flensborg, som i den grad for ca 100 år siden var midtpunkt i Genforeningen – skulle Flensborg være dansk eller tysk. Der er det danske hele tiden nærværende og man holder godt fast i den danske historiske forankring. At flanere på Flensborgs gågade og under vejs få øje på en af de gribende snublesten bekræfter den forholdsvis beroligende følelse af Tyskland som genkommen højkultur, hvad enten Merkel for fremtiden så hedder Scholz eller Laschet, selvom intet er som det plejer. Det er det jo aldrig.

Landbrugsmagasinet
Landbrugsmagasinet er i denne uge på besøg hos Martin Merrild på hans gård lidt sydvest for Struer. Den netop afgåede formand for Landbrug&Fødevarer fortæller her om sit landmandsliv fra fødslen på en blandet bedrift i midten af 50erne og frem til den dag statsministeren ringede og sagde, at hans - og alle andres - mink skulle slås ned.

En verden af bystater 3
Det højtbesungne demokrati har gået sin sejrsgang i den vestlige verden. Man har ofte fået at vide, at demokratiet har sit udspring i oldtidens Grækenland. Men er det korrekt at betegne det antikke Grækenland som stamfader til den demokratiske styreform, og hvordan fungerede deres styreform sammenlignet med vores? I skal møde lektor på Saxo-Instituttet Adam Schwartz, der er klassisk filolog og har oversat de bøger der bliver læst op af i podcasten bl.a. af Thukydid – historieskriver fra det gamle Athen.

Nordiske komponister 3 Harald Sæverud
den2radio har tidligere besøgt 4 store nordiske komponisters hjem der nu er museer og de 4 er Ole Bull, Edvard Grieg og Harald Sæverud alle fra Bergen samt Jean Sibelius fra Helsinki. den2rado genudsender de 4 portrætter i disse uger og denne gang handler det om Harald Sæverud. Vi besøger hans hjem Siljustøl hvor han boede fra 1939 til sin død i 1992, og specialkonsulent Eilif Løtveit fra musikmuseerne i Bergen fortæller om den sære indelukkede komponist.

Anslag - oktober 2021 – 1
Hvor mange stykker består en identitet af? Spørger Jacques Berg i denne uges Anslag. Fransk er i tidens løb blevet udgangspunkt for mange andre sprog og sprogbastarder – senest franglais. Desuden fortæller han om skat på pishandel og om politikernes to sprog: før valget og efter.

Høsten og det sidste neg.
I gamle dage var kornhøsten af vital betydning, og i før-kristen tid blev der udført offerhandlinger både før og efter høsten. Og høst-ritualer blev videreført under kristendommen.
Anette Høst er specialist i Nordens magiske traditioner, og hun fortæller om de ritualer, der har været knyttet til høsten, og om de kan have relevans for moderne mennesker. Abelone Bregninge har besøgt Anette Høst, forfatter til bogen ’Jorden synger’.

Last og poeterne. Inger Christensen
I sidste uge indledte vi en serie, hvor Tysklandskenderen Tage Baumann gennemgår den tyske efterkrigstidsmentalitet som den afspejler sig i schlageren. Vi bliver ved emnet om end fra en anden vinkel, for schlagerkongen over den alle er James Last, som i sine levetid nåede at udgive henved 200 plader, og skønt ikke alt er lige godt, er der bestemt lyriske perler imellem. Denne lyrik bliver endnu mere fremtrædende, når man smelter James Last sammen med rigtige lyrikere, og det er lige præcis hvad Søren E. Jensen og Jytte Nordholt for tiden er i gang med i et gigantisk projekt, som de kalder for ”James Last og poeterne”. Og hvorfor ikke lægge ud med en af de allerstørste? Nemlig Inger Christensen.

Forførerens dagbog 1
den2radio har produceret en række podcast om Søren Kierkegaard. Det var i 2013 i 200 året for Kierkegaards fødsel, og i den anledning læste skuespilleren Jesper Christensen hele ’Forførerens dagbog’ ind for den2radio. Den er i 14 afsnit og vi begynder genudsendelsen i denne uge.

Islamiske dynastier og kunst 9
I serien islamiske dynastier og kunst er vi nået til ghaznaviderne og ghuriderne. Ghaznavid-dynastiet var et persisk muslimsk dynasti af tyrkisk mamluk-oprindelse, der i videst muligt omfang styrede store dele af Iran, Afghanistan, og Nordindien fra det 10. til det 12. århundrede. I skal møde lektor Claus V. Pedersen fra Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier på Københavns Universitet.

Det værste til sidst
’Det værste til sidst’ er noveller fra livets sidste fase. Umenneskelige fortællinger med menneskene i fokus. Cand.mag i Nordisk litteratur Anne Hjælmsø har skrevet novellerne, som hun selv har læst op her på den2radio, og i denne uge hedder novellen ’Venner’.

Foto: Anne Eggen