Den2Radio - Uge 42 - 2019

Udsendelse d. 12. - 18. oktober. 2019

InterMetzo 
Undersøgelser viser, at de materielle betingelser både hjemme og udendørs er bestemmende for den trivsel, der i sidste ende mest effektivt modvirker tendenser der ville kunne føre til at statsministre ikke tør færdes på steder, vi fortsat ikke ved hvor er. Folketinget er åbnet – statsministeren har haft sin åbningstale.

Det europæiske Hus
Hør i den2radios aktuelle Europa-program en samtale med Maja Kluger Dionigi seniorforsker ved Tænketanken EUROPA, om den europæiske virkelighed efter parlamentsvalget tidligere på året, om de uforudsigelige konsekvenser af Brexit for Danmark og for Europa, om de nødvendige lobbyister og om de geografiske skillelinjer, der løber ned gennem Europa. Programserien produceres med støtte fra EUNævnet og Anette Bruun Johansen er vært

Europas idéhistoriske rødder: Menneskerrettigheder
Ideen om menneskerettigheder trækker på forestillinger, som blev formet af stoicismen, kristendommen og naturrettens måde at tænke mennesket på. Retten til livet, religionsfrihed, personlig sikkerhed, retten til en retfærdig rettergang, ytrings-, forenings- og forsamlingsfrihed og respekt for privatlivets sfære og familielivet er grundlæggende rettigheder, som er med til at etablere grundlaget for, at mennesker i de europæiske lande sikres en fundamental sikkerhed i livet som mennesker. Med Verdenserklæringen som blev vedtaget på FNs generalforsamling i 1948, kom der en egentlig definition af menneskerettighederne. 
Men hvad indeholder rettighederne egentlig? Og hvad har rettighederne af betydning for det enkelte menneskes liv? I programmet medvirker professor Helle Porsdam fra Københavns Universitet, chefredaktør og viceinstitutleder Sune Lægaard fra RUC og direktør for Institut for Menneskerettigheder Jonas Christoffersen.

Vi gode europæere
Frederik Dessau er forfatter til en lang række essays. Han har arbejdet med teater og tv som kritiker, dramaturg, oversætter og instruktør og været programmedarbejder på Danmarks Radio. Frederik Dessaus har også indtalt mange af sine essays til den2radio og i denne uge læser han ’Vi gode europæere’.

Løvernes konge 1
Filosofferne Jonas Østergaard og Andreas Müller har den jungianske analytiker Pia Skogemann i studiet til en samtale om Løvernes Konge. I dette første afsnit fokuseres på Scars og Simbas relation. Simba bliver født med en forventning om at blive konge ligesom sin far, men kongens onde bror Scar har andre planer. Programmet undersøger de arketyper, som den psykoanalytiske psykiater C.G. Jung udviklede. Vi opdager, at filmen måske fortæller om nogle almenmenneskelige træk, som vi ikke var opmærksomme på, da vi så filmen som børn.

Kais historie 16
Her i afsnit 16 om Røde Kai hører vi om det nye liv på fiskekutteren, som han hurtigt blev træt af. Han vil hellere starte en kiosk, men heller ikke her er salget helt efter loven. Serien er produceret i samarbejde med Forlaget Gyldendal.

Frederik Tapbjergs plovgilde 
I denne uge sender vi en novelle af Jeppe Aakjær. Det var en hilsen til landmændene dengang i år 1900 ’Frederik Tapbjergs plovgilde’. ’Frederik Tapbjerg er en af disse tusinde grovslidere, der går navnløse gennem livet og ligesom regnormene gør deres daglige dont i mørke’. Sådan fortæller Jeppe Aakjær.

Klassisk på nettet Efterår
Klassisk på Nettet er en times klassisk musik om et tema, som denne gang er efteråret. Klassisk på nettet tager afsked med sommeren med musik af blandt andre Poul Schierbech, Erik Norby, Vivaldi, Verdi, Haydn og ikke mindst Yves Montand – Les feuilles mortes – en meget fransk sang til tekst af Jacques Prévert og musik af Joseph Kosma, og begrebet feuilles mortes har Debussy også et præludium, der hedder – døde eller visne blade betyder det.

Science Stories – psykologisk forskning i CIA’s tjeneste
I denne udgave af Science Stories dykker vi ned i hvordan CIA gennem tiden har doneret masser af millioner dollars til at lave mildest talt dubiøse og til tider livsfarlige psykologiske eksperimenter med intetanende helt almindelige amerikanere. Målet har været at se om man kunne få folk til at afsløre hemmeligheder eller lave ’sindelagskontrol’, hvor man ændrer opfattelsen af rigtigt og forkert. Men ifølge udsendelsens forsker Rolf Kutchel, der er professor emeritus på Københavns universitet og medlem af Det kgl danske Videnskabernes Selskab, så er der ikke kommet megen ny viden ud af alle forsøgene, man kan høre om i udsendelsen.

Science Stories, Ålen
Ålens væsen og ikke mindst dens forplantningsevner har optaget både Aristoteles og Freud, men siden Johannes Schmidt efter mere end tyve års søgen i 1913 opdagede ålens yngleplads i Sargassohavet, er vi ikke blevet meget klogere på det mytiske væsen. I modsætning til andre fisk kan ålen overleve på land og den gennemgår flere transformationer, inden den til sidst kan risikere at ende sine dage som hovedattraktionen på et frokostbord. Først er den larve, så er den glasål, så er den gulål, så blankål for til sidst at blive gydeål og vende tilbage til sit oprindelsessted. Det tror vi i hvert fald, men veldokumenteret kan man ikke kalde det. Hvorfor har man f.eks. aldrig fundet en eneste voksen ål i Sargassohavet? Hvad er det, der gør at ålen tilbagelægger over 6000 kilometer for at komme tilbage til dens udspring og avle nye små ålelarver? Og hvordan finder den derhen? De tre spørgsmål for du med garanti IKKE svar på i denne udgave af ScienceStories. Til gengæld kan du høre om et banebrydende dansk avlsprojekt- en slags fertilitetsklinik for ål, der er blevet til i et samarbejde mellem industrien og DTU Aqua under ledelse af seniorforsker Jonna Tomkiewicz

Science Stories, Supercomputere i forskningen
Computerkraft spiller en stigende rolle i forskningen, men det er ikke bare computernes hukommelse og hastighed, som har betydning. For hver ny generation af computere og forskningsproblemer er det nødvendigt at tilpasse regnekraften med nye computersprog, der kan beskrive de problemer som skal beregnes bedst muligt. Det er specialkonsulent Rene Belsø fra DTU, der fortæller om forskning med supercomputere.

Foto: Jytte Nordholt