Den2Radio - Uge 44 - 2023

Udsendelse d.28.oktober - 3.november. 2023

InterMetzo
Med overskriften; ’Formænd i forfald’ handler Georg Metz’ kommentar ikke så underligt om den afgående Venstreformand Jakob Ellemann-Jensen blandt andet. Meningsmålingerne var ubønhørligt uimodsigelige. Situationen var som flydespærren i Smålandshavet der brast på midten, og da vandet først fik fri adgang, gik det stærkt.

Kunsttimen: Mirakler efter arbejdstid
Mirakler efter arbejdstid er et interview med gospelkorleder, musiker, tekstforfatter og komponist Hans Christian Jochimsen. Uge efter uge kommer over 800 mennesker og synger gospel hos ham alene på Østerbro. Hør en udsendelse om en usædvanlig og meget karismatisk mand, der kan binde det åndelige sammen med hverdagen og få mennesker til at gå energifyldte og glade hjem. De to værter er Mikael Jensen og Paul Frost Clementsen, der begge har siddet på bænkene i Fredens kirke på Østerbro og lyttet. De interviewer fra hver sit udgangspunkt for at få de mange sider frem i dagens gæst.

Musik på trods 2
Musik på trods er en ny serie på 8 podcast, hvor vi i denne uge sender nr 2. De handler om komponister i Østeuropa i 1900 tallet mellem krig, undertrykkelse, tortur, flugt og modstand. Denne podcast fortæller om Krzysztof Penderecki fra Polen, der har skrevet mange værker, som handler om 2.verdenskrig og atombomberne over Hiroshima og al anden uretfærdighed, der overgår menneskene. Og om Kresimir Baranovic fra Koatien, der levede i 81 år under alle mulige styreformer som militært diktatur, begrænset parlamentarisk demokrati, kommunistisk forbundsstat og med borgerkrig for ikke at tale om 2.verdenskrig hvor han kom i koncentrationslejr, som han overlevede.   

Sophia-samtale - pejling af dannelse 29: Det er i vores natur at lære, og vi er en del af naturen
Theresa Schilhab er neurolog og doktor i pædagogik, hvilket hun bruger som afsæt for at bygge bro mellem natur, teknologi, bevidsthed, krop og kognition. Hun betragter krop og ånd som udgørende for den helhed, som må få os til at anerkende naturens og biologiens betydning for vores måde at lære på, og som må indebære, at vi finder måder at humanisere naturvidenskaben på. I dette lys tager skolen sig ikke ud som et tilbud, der skal give børn og unge de bedst mulige rammer for at lære noget, men snarere som en institution med rødder i en helt anden kontekst. Derfor finder Theresa Schilhab det ikke så underligt, at eleverne nedprioriterer undervisningen og vælger mobilen. Det kan vi lære af.

Pharaos klassikere: H. C. Andersen: Det er ganske vist!
I romanen ”Solisterne” lader forfatteren Joakim Garff sine to hovedpersoner H. C. Andersen og Søren Kierkegaard rejse sammen til Rom, en ret usandsynlig, men ganske underholdende idé, og mange af de to herrers tekster bliver på forskellige måder flettet ind i handlingen, det vil først og fremmest sige inddraget i dialogen mellem de to meget talende mænd. Det gælder også  Andersens eventyr ”Det er ganske vist!”, og det er det I skal høre i denne uge.

Benny Andersen
Det er 5 år siden at Danmarks store digter Benny Andersen døde og vi savner ham. Heldigvis har den2radio’s Karsten Pharao lavet et interview med ham, som vi nu har lyst til at genudsende, og det er med meget af hans musik og hans velkendte lune.

Verdens strofers rislen
I denne uge skal I høre om forfatteren Nete Krøll og hendes essay ’Verdens strofers rislen’. Hun læser op og fortæller om sin dannelsesrejse til Grækenland, hvor hendes møde med landet og folks åbenhed - har åbnet hendes sind.

Europas Idéhistorie 2. Dannelse
Ideen om dannelse fremkommer i det 5. århundrede f. Kr. i det antikke Grækenland. Ideen er blevet præget i forskellige retninger op igennem historien. I podcastseriens 2. program kan du høre om dannelsestankens fremkomst og de forskellige forestillinger, som er blevet lagt i begrebet op igennem historien, og hvordan det står til med dannelsen i dag, og de medvirkende er lektor ved DPU Anne-Marie Eggert Olsen, universitetsadjunkt Morten Timmermann Korsgaard fra Malmö Högskola, lektor Jens Erik Kristensen fra DPU og nu afdøde professor emeritus Peter Kemp.

Søværnets historie under den kolde krig
den2radio har modtaget en podcast fra Elektronisk Oplysningsforbund om Søværnets historie, som omtaler en bog med titlen ’Søværnet under den kolde krig, politik, strategi og taktik’ skrevet af professor emeritus fra RUC Peter Bogason. Han har også studeret historie og har gjort tjeneste i Søværnet i 4 år under den kolde krig. Han har skrevet den eneste samlede fremstilling af Søværnet under den kolde krig, og det fortæller han om.

Foto:den2radio