Den2Radio - Uge 45 - 2017

Udsendelse .4. - 10. november. 2017

Her er den2radio – podcastradio gennem tæt på 10 år – og i søgefeltet kan lytterne finde omkring 3000 podcasts om samfund og kultur, den2radios kernestof. 

Intermetzo
I sidste uge blev der udnævnt en ny kommitteret for Hjemmeværnet. Hidtil har dette gode ben med få undtagelser været forbeholdt socialdemokrater i lige linje fra den gamle minister Frode Jakobsen der også var medlem af Frihedsrådet under besættelsen. Søren Espersen fra DF er den nye kommitterede med erklæret kærlighed til det militante og Danneborg. Det er det Georg Metz fortæller om i sit ugentlige Intermetzo.

Søfartens spor, Bonavista
En ny serie på 4 afsnit begynder i denne uge på den2radio. ’Søfartens spor’ er den overordnede titel og vi lægger ud med historien om den to-mastede skonnert Bonavista, der i starten af 1900-tallet lå i fast rutefart tværs over den barske Nordatlanten for at fragte klipfisk fra Newfoundland til Spanien og Portugal og returnere med en ladning salt.  den2radio er taget til Ærø for at høre historien om Newfoundland-skonnerterne og Marstals stolte søfartshistorie.

Museer skaber viden, middelalderkakler
Kakkelovnen var i middelalderen med til at ændre indretningen af boligerne og gøre dem mere sunde, og så var de en udsmykning af rummet, som man ikke forbinder med ordet i dag. I udsendelsen kan man også høre om, hvordan en pottemager fra Køge forsøgte sig med kakler.

Økologiens barndom
Om godt 3 år i 2021 kan økologerne fejre 40 års jubilæum for stiftelsen af deres første forening: Landsforeningen af Økologiske Jordbrug, som blev stiftet 7 marts 1981 på Roskilde universitet.  den2radio har besøgt en af økologiens pionerer for at høre om tidsånden dengang midt i 1970erne, og hvordan det hele startede.

Salmesang ved Reformationen 2
Reformationen har sit store år i år og d. 31.oktober var dagen hvor Martin Luther satte sine berømte teser på døren i Slotskirken i Wittenberg der fik altafgørende betydning ikke bare for  kirken men for hele samfunds- og kulturlivet i de 500 år der er fulgt efter. Nogle af de salmer der blev sunget ved reformationen var meget ældre end reformationen. Den gamle christelige dagevise ’Den signede dag som vi nu se’ kan dateres tilbage til begyndelsen af 1300-årene i Norden. Det er provst emeritus og hymnolog Peter Balslev- Clausen der fortæller. 

Børneliv, Børns rettigheder
I serien Børneliv skal vi i denne uge høre om børns rettigheder.  FN’s Børnekonvention indeholder 42 artikler opdelt i 4 hovedkategorier, som er Fundamentale retttigheder som mad og tøj, Ret til udvikling som leg og skolegang, Ret til beskyttelse mod krig og sexuel udnyttelse og Ret til medbestemmelse. I udsendelsen medvirker også sekretariatschef for Børnesagens Fællesråd Inge Marie Nielsen og professor Hanne Warming fra Institut for samfund og globalisering på RUC og medlem af Børnerådet. Desuden medvirker 7 elever fra 5.og 6.klasse på Risbjerg skole i Hvidovre.

Verden af i går 7
Stefan Zweig beskriver i dette afsnit af sine erindringer sine læreår, sin modningstid, hvor han rejser rundt i Europa i begyndelsen af 1900-tallet og suger til sig og møder spændende mennesker: Rudolf Steiner, den belgiske digter Verhaeren, svenske Ellen Key som skrev Barnets Århundrede og vores egen Georg Brandes. Og kapitlet slutter med hans afsluttende eksamen i filosofi, så fik han den doktorgrad, som familien ønskede. Det er Karsten Pharao, der læser op.

Jazzens historie 1 Blues og gospel
Den2radio har et fantastisk arkiv f.x. med hele 21 udsendelser om Jazzens historie, og jazz er ikke det man hører mest til i medierne. De 21 udsendelser er produceret af filmmanden Christian Braad Thomsen og omhandler blandt andre Nat King Cole, Keith Jarrett, Billie Holiday, Ben Webster, Miles Davis, Ella Fitzgerald og Charlie Parker, så nu genudsender vi serien, og i den første fortæller Christian Braad Thomsen om den verdslige blues og den religiøse gospelsang, som hører til de tidligste jazzformer, vi kender.

Foto: Abelone Bregninge