Den2Radio - Uge 46 - 2023

Udsendelse d.11.- 17. november. 2023

Intermetzo
Georg Metz beskriver de store problemer med retsstaten. Magtfulde folk tilsidesætter rask væk de organer, der kontrollerer dem. En påstand det ville være ønskværdigt at få autoritativt afvist. Mistanken breder sig imidlertid om en systemisk krise. Uhensigtsmæssige forvridninger i retsstaten tog fart med daværende statsminister Fogh Rasmussen, der efter ombudsmandskritik for at have diskrimineret dele af pressen kreativt hældte Ombudsmanden i havnen. Der var ikke noget at komme efter og senere fuldt op af Inger Støjberg, der ligervis efter ombudsmandskritik mente, at det var hans mening. Hun havde den modsatte og ville skide på Ombudsmanden. Siden kaldte hun sin klokkeklare rigsretsdom et nederlag for Danmark. Det er noget skidt med den slags. Man skal have respekt for kontrolapparatet.  

Fødevareproduktionens natur og arkitektur 2
Jorden er centrum i landbruget, men der er mange forskellige holdninger til, hvordan den skal behandles i relation til dyrkning. Derudover kalder de aktuelle klimaforandringer på en generel grøn omstilling i hele samfundet, og det har også konsekvenser for landbrug og fødevareproduktion især i et land som Danmark, hvor landbruget optager 61% af det samlede areal. Danmark fik en Klimalov i 2020, der forpligter os til at begrænse dansk bidrag til klodens opvarmning ved at reducere udledning af drivhusgasser med 70 % målt i forhold til det niveau, der var i 1990. I podcasten vil I møde Sander Bruun, som er lektor ved Institut for Plante-og Jordvidenskab og Kåre Larsen der er mælkeproducent og næstformand i Foreningen for Reduceret Jordbearbejdning.

Jazzens historie 1. Blues og Gospel
den2radio har et fantastisk arkiv f.x. med hele 22 podcast om Jazzens historie, og jazz er ikke det man hører mest til i medierne. De 22 podcast er produceret af filmmanden Christian Braad Thomsen og omhandler blandt andre Nat King Cole, Billie Holiday, Ben Webster, Miles Davis, Ella Fitzgerald, Louis Armstrong og Charlie Parker, så nu genudsender vi serien, og i den første fortæller Christian Braad Thomsen om den verdslige blues og den religiøse gospelsang, som hører til de tidligste jazzformer, vi kender.

Hørelse, høreapparat og hjerne 
I august 2020 åbnede et nyt tværfagligt Høre-Balancecenter på Rigshopitalet i København. Dansk høreindustri har en høj status på verdensplan, og høre-balance-området er blevet opgraderet både mht. klinisk praksis og forskning, og Danmark er også førende her. Mads Klokker er overlæge og leder af afdelingen for Øre-Næse-Halskirurgi og Audiologi på Rigshospitalet og har været initiativtager til projektet om at skabe det nye center. Mads Klokker er selv specialist indenfor Balance-området og har en mangeårig erfaring med flyve-medicin bl.a. som underviser af piloter i forsvaret. Projektet betyder udbygning på tværs af fagområder nemlig forskning ved DTU, kirurgi, klinisk praksis og samarbejde med industrien. Rigshospitalet var det første sted i Europa, som erhvervede den amerikanske balancestol i 2010 på basis af midler fra A.P.Møller.  Udover Mads Klokker skal I møde psykolog Anne-Mette Mohr, der er leder af House of Hearing samt fysioterapeut på Rigshospitalet Ida Buch-Hansen.

Sophia-samtale-pejling af dannelse 30: Lise Lense-Møller
Filmproducer og -producent Lise Lense-Møller har været en del af dokumentarfilmbranchen i mange år. Hun vil helst lave film, der med respekt kan skubbe lidt til dem, der ser filmene ved at vise dem, at verden kan anskues på flere måder. Hun finder det derfor ikke særlig givtigt at bygge på dem, hun er enig med. Lise Lense-Møller peger på, at den kreative proces i filmarbejdet har fået trangere kår ikke mindst som følge af digitaliseringen af procedurerne, når man skal søge støtte. Tidligere stillede man op og beskrev sit projekt, nu er man henvist til at udfylde skemaer, der for det første varierer fra instans til instans, og for det andet tvinger en ind i begrænsende skabeloner. Det er hende, der er hovedpersonen i denne uges Sophia samtale.

Pharaos klassikere: Søren Kierkegaard: Forord 2
I Pharaos Klassikere fortsætter og afslutter jeg den lille serie inspireret af Joakim Garffs roman ”Solisterne”. Hvor H. C. Andersen og Søren Kierkegaard rejser sammen til Rom. I denne uge skal I høre det andet af de fiktive forord i Kierkegaards lille udgivelse ”Forord”.  Det handler om problemerne med at være forfatter i Danmark, hvor det dovne, snobbede og ualvorlige publikum er parat til at afskrive et værk blot ved at kaste et blik i det hos boghandleren eller efter at have hørt en dårlig anmeldelse refereret i en samtale. En beklagelse som Andersen nok også kunne have skrevet under på.

Ronkedorerne: November 23
den2radios Ronkedorer har atter samlet sig i studiet med hver sin faglitterære bog. Georg Metz fortæller om Frederik 5. ’Den elskværdige europæer’ af Søren Mentz. Egon Clausen fortæller om "På sporet af børn og bøger" skrevet af Charlotte Appel og Nina Christensen. Nikolaj Ifversen har læst "James Joyce", skrevet af Edna O'Brian, og Jens Raahauge har læst "Bogvennen 2022-23" Bøger, bogfolk og biblioteker fra forening for Boghåndværk.

Europas Idéhistoriske rødder 4: Konkurrence
Konkurrence forbindes med en situation, hvor et fænomen, en virksomhed eller andet kappes med én eller flere af samme art om at være bedst eller mest dominerende. I podcasten kan du høre, hvordan konkurrencementaliteten kom til udtryk i den antikke bystat og det romerske imperium, og hvordan kappestriden som konkurrence har været og stadig er en væsentlig dynamo i udviklingen af de samfund og den kulturproduktion, som Europas identitet er bygget af.  I programmet medvirker professor emeritus Ole Fogh Kirkeby, lektor Peter Fibiger Bang, ph.d. Birgitte Holten, lektor Jan Pedersen og professor mso David Budtz Pedersen.

10 svenske og 10 danske operasangere: Stig Fogh Andersen og Miah Persson
den2radio's serie med 10 svenske og 10 danske operasangere med international karriere viser et lille udsnit af de store sangere - nogle er midt i karrieren, andre er stoppet og andre igen er døde. Men glemmes må de ikke. Hver podcast er med en svensk og en dansk sanger - mand og kvinde, og denne gang er det tenoren Stig Fogh Andersen og sopranen Miah Persson der bliver portrætteret.

Foto: den2radio