Den2Radio - Uge 47 - 2023

Udsendelse d.18. - 24. november . 2023

InterMetzo
Georg Metz omtaler i sit Intermetzo de danske værdier, der ifølge justitsministeren ikke er forenelige med folk herhjemme, der offentligt hælder til den palæstinensiske side af krigen i Gaza i udtryk af vrede mod Israel og støtte til Palæstina. Det værdifulde danske som de socialdemokratiske talspersoner er så velfornøjede med, behøver ikke nødvenligvis findes i indholdet af udtrykte holdninger, men i at de ytres. Socialdemokratiet er i sine bedste øjeblikke ikke alene socialt i videste forstand, men også demokratisk.  Fordrejer de toneangivende ledere nu borgere og grupper af borgeres ubekvemme virkelighedsopfattelse ved at tale usandt alene i forenklingen af dette håbløst komplicerede, der sker igen og igen i landet mellem Jordanfloden og Middelhavet eller fornægte kontrære synspunkters legitimitet, er den demokratiske samtale hørt op.

Sophia - samtale – pejling af dannelse 31: Elever er meget mere end nogle, der ikke kan!
I denne uges Sophia-samtale har docent ved Rytmisk Musikkonservatorium Jens Skou Olsen besøgt dokumentarfilmmager og -underviser ved Den Danske Filmskole Arne Bro for at undersøge dannelsens og undervisningens vilkår i et system, der hylder den administrative ensartethed. Arne Bro har sat sig markante aftryk på den danske dokumentarfilm gennem etableringen og ledelsen af Den Danske Filmskoles dokumentarlinje, hvor en særlig tilgang til pædagogik og kunstsyn har givet genren dens unikke kunstneriske status. De to kunstskolelærere Jens Skou Olsen og Arne Bro bevæger sig ind på fænomenet mesterlære, hvor Arne Bro udlægger begrebet noget anderledes, end hvad man normalt og ureflekteret forbinder med det: Mesterlære består i at have et nænsomt forhold til eleverne, så de ikke plagierer mesteren, men trækker på deres egne erfaringer, ideer og indsigter, så de kan formes af deres egne muligheder.

Landbrugets arkitektur og natur 3: 
Den2radio går her på sporet af, hvordan det regenerative landbrug udfolder sig i praksis hos forskellige producenter : en stor gård med planteavl og CA-dyrkning på Sydsjælland og en lille gård med grønsager og økologisk dyrkning i Nordsjælland.
Et regenerativt landbrug på vej i Rode, Sydsjælland
Hos Niels Hansen og familie drives et stort landbrug på 330 ha – 85 ha ejet og 245 ha i forpagtning. Niels Hansen er 9’nde generation på gården, hvor jorden siden 2008 dyrkes uden pløjning og med mindst mulig bearbejdning (conservation agriculture). Mange forskellige korn- og bælgfrugtafgrøder afløser hinanden plus diverse efterafgrøder og her eksperimenteres med samdyrkning og kompost-udvikling. Niels Hansen er bestyrelsesmedlem i Foreningen for Reduceret Jordbearbejdning, FRDK.
Et regenerativt landbrug på vej i Melby, Nordsjælland
Christopher Lundgren og Nanna Thomsen er siden 2019 forpagtere af Lerbjerggård med tilhørende 4 ha jord, som indgår i Foreningen Andelsgårde. Jorden dyrkes med grønsager og der eksperimentres med efterafgrøder. En del af jorden er tilplantet med frugtbuske, frugt- og nøddetræer og mellem rækkerne dyrkes étårige afgrøder.  Christopher og Nanna har været med til at stifte Foreningen Regenerativt Jordbrug og er også med i Økologisk Landsforening.    

Musik på trods 3. Henryk Gorecki og Ladislav Kupkovic.
’Musik på trods' er en serie på 8 podcast om østeuropæiske komponister i 1900 tallet. Om krig, undertrykkelse, tortur, flugt og modstand. 16 komponister med 2 i hver podcast. Flere af dem døde i koncentrationslejr, andre flygtede og kom aldrig tilbage til deres hjemland, alle havde voldsomme ar på sjælen. I denne 3.podcast skal vi møde Henryk Gorecki fra Polen og Ladislav Kupkovic fra Slovakiet.

Høresagen
Døve og personer med nedsat hørelse har i århundreder måtte kæmpe for samfundets anerkendelse af at være begavet på lige fod med alle andre. I Danmark grundlagde Peter Atke Castberg efter at havde været på studietur til Paris, Wien, Berlin og Kiel den første døveskole i 1807. Men den første ordbog for tegnsprog kom først i 1871, og vi skal helt frem til 2014 før Danmark anerkendte tegnsprog på linje med andre sprog. I udsendelsen skal vi bl.a. høre om nonnen Teresa de Cartegna født omkring år 1400 i Spanien. Teresa var ikke født døv, men blev det som følge af sygdom. Om Thomas Edison opfinderen af fonografen og det elektriske kraftværk. Som voksen havde Edison ingen hørelse på det ene øre og kun 20 % ’s hørelse på det andet øre. Man ved ikke præcist, hvornår forringelsen indtraf, men forældrene tog ham tidligt ud af skolen. Og Ludvig van Beethoven verdensberømt komponist, som led af tinnitus som ung og derefter begyndte at miste hørelsen, og han var helt døv, da han var omkring 45 år.

Pharaos klassikere: Karin Michaëlis: Krigens Ofre
Den danske forfatterinde Karin Michaëlis, der var meget kendt og læst også i udlandet, ikke mindst i den tysktalende verden, fik under 1. verdenskrig lov til at skrive reportager i Østrig blandt andet fra flygtninge- og krig
sfangelejre, og i 1916 udkom hendes bog ”Krigens Ofre”. I Pharaos Klassikere i denne uge skal I høre uddrag af hendes beskrivelse af livet i en flygtningelejr for primært ukrainske bønder.

Ærefrygt og visdom. Egon Clausen i samtale med Tor Nørretranders
Verden har brug for at vi lærer at tænke på en anden måde, så vi kan handle på en anden måde.  Klodens kriser med klimaforandringer og tab af mangfoldighed fortæller os, at den gængse fornuft ikke længere rækker. Der er brug for at tænke tingene ind i en større sammenhæng. den2radio’s Egon Clausen har mødt forfatteren Tor Nørretranders på den netop overståede Bogmesse i København og her nævner Tor Nørretranders to begreber, som vi må lære at bruge: det ene er Ærefrygt, og det andet er Visdom. Det er det Tor Nørretranders skriver om i sin bog ’Hul igennem’.

Europas idéhistoriske rødder: Videnskab
Søgen efter svar i tilværelsen og naturen omkring os har altid været en del af det at være menneske. Videnskab forsøger at formulere og forklare, hvad vi kan vide om verden og hvordan. De første spørgsmål blev stillet i antikken, og svarene der søges er af naturvidenskabelig, etisk og moralsk karakter. Ved de moderne videnskabers fremkomst får forklaringsmetoderne ny fokus og giver i høj grad svar på praktiske spørgsmål. I podcasten kan I høre, hvordan det videnskabelige kernebegreb methodos opstod i antikken, blev redefineret ved det naturvidenskabelige gennembrud og senere udviklede sig frem mod moderne videnskabelige discipliner. En udvikling der har haft gennemgribende indflydelse på hvordan vi forstår verden i Europa. I skal møde  postdoc Jens Kristian Larsen, professor emeritus Helge Kragh Stjernholm, professor emeritus Finn Collin og professor mso. Henrik Kragh Sørensen.

Verdens strofers rislen
Forfatteren Nete Krøll har udgivet en essaysamling med titlen: ‘Verdens strofers rislen’. Dette afsnit har overskriften ‘Et øjebliks nåde’, og hun fortæller om sin dannelsesrejse til Spanien, hvor hun mærkede nådeøjeblikke og verdens glød og sitren i strofer samt tanker om Danmark.

Foto: den2radio