Den2Radio - Uge 48 - 2017

Udsendelse d. 25.november - 1.december. 2017

Intermetzo
Georg Metz kaster sig over Martin Luther her i reformationsåret, og den får ikke for lidt. På Historisches Museum i Berlin er der året ud en særudstilling af medierne før de moderne: løbesedlen, flyvebladet, satiretegningen, og her spiller Luther hovedrollen. Han var og blev den der for alvor begreb det nye medie, bogtrykkerkunsten, som slagvåben, hvormed han ramte og tyranniserede sine fjender. At se Luther som parallel til en moderne hadprædikant er ikke for meget sagt. Han leverede stoffet til hele den reformerede verden og den katolske i et uhumsk sprog ofte værre end vore dages groveste på twitter, og velkendt er hans modbydeligheder over for muslimer og jøder.

Stemmer fra stalden
den2radio er taget på besøg hos smågriseproducent Ole Kjær ved Ølstrup i Vestjylland. Indslaget belyser hverdagen i en moderne animalsk produktion og kommer rundt om både hverdag i stalden, landbrugspolitik, miljø, svineproducenternes omdømme og udviklingen i erhvervet.  Mange mennesker har meninger om moderne svineproduktion, men indsigten i hvordan det rent faktisk foregår i stalden er begrænset. Ole Kjær har været i erhvervet i mere end 25 år og fortæller i to afsnit om både hans tidlige etableringsår og de modsætninger der eksisterer i og omkring erhvervet i dag.

Andelsvirksomhed i Uganda
I den anden udsendelse om andelsvirksomhed i Uganda er udgangspunktet bylandbrug i hovedstaden Kampala. Byen, der er enorm i udstrækning og ligger på en række høje, har været genstand for en meget stor befolkningsvækst i de sidste årtier. Her bor efter myndighedernes skøn omkring 9 mill. mennesker. Det betyder stor efterspørgsel på fødevarer til de mange mennesker. Biltrafikken er voldsom, men hverken den eller bebyggelsen er lige tæt alle vegne. Her er lommer med have- og landbrug, køer og mejeri. den2radio har besøgt én af de stærke kvinder bag et lille mejeri i nærheden af forstaden Entebbe. Den katolske organisation Caritas har givet støtte til mejeriets etablering via et udviklingsprogram for iværksætteri og udvikling af småvirksomheder.

Museer skaber viden – Glyptoteket
Ny Carlsberg Glyptotek - eller i daglig tale Glyptoteket - er et museum, der har en stor samling af genstande fra den græsk-romerske verden, og en stor del af dem blev købt, da Carl Jacobsen grundlagde museet. Genstandene er ikke anderledes, men måden man ser på dem ændrer sig. I udsendelsen, som er en led i serien ’Museer skaber viden’ kan I høre, hvordan man forsker på Glyptoteket for at få ny viden om genstandene, og hvordan forskning og formidling hører sammen.

Nuancer af grønt
I musikhistorien er der en lang tradition for at komponere musik, der beskriver naturens mange former og fænomener. Lyt med når cand.mag. i musikvidenskab Metteline Fokdal Christensen fører os ind værker af Beethoven, Mahler og John Luther Adams og undersøger hvilken slags natur der kommer til syne. Er det lysegrønne marker og åbne enge, eller truende naturfænomener?

EuropaProfilen
Kan titlen på Hartvig Frisch´s bog fra 30´erne ”Pest over Europa” genbruges i dag, hvor religiøs fundamentalisme terroriserer og nationalismen blomstrer i Europa? Hartvig Frisch var professor i klassisk filologi, og hans parlamentariske base blev Maribokredsen i det røde amt, hvor ikke mindst roearbejderne og arbejderne i sukkerfabrikkerne stemte ham i Folketinget. I en netop udkommet bog ”Som blad i høst” med tilføjet titel: ”Mit liv efter politik”, opfordrer den tidligere Venstre-formand og udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen til opgør med selvtilstrækkeligheden og nationalismen. Inspirationen finder han i kampen mod de kræfter, som i 30´erne truede dansk kultur sydfra. -  Med udgangspunkt i citater fra Dansk Folkeparti og partiet Nye Borgerlige vurderer Ove Weiss højrenationalismen, som forgrener sig ud i Europa med sit stærkeste afsæt i de tidligere kommunistiske regimer. Hør også Alexander Gauland, der sammen med sit indvandrerkritiske parti Alternative für Deutschland nu er repræsenteret i den tyske Bundestag.  

Vores historie
Forfatteren Nils Hartmann afrundede for nylig sin omfattende bestræbelse på at fortælle vores Danmarkshistorie for både børn og voksne. 28 titler er det blevet til. Og de spænder fra den brede fortælling i ’Børnenes Danmarkshistorie’ over skønlitterære børnebøger som ’Tue og oprørerne’ til ’Hvem bestemmer i Danmark?’, fortalt for børn og voksne. I den2radios udsendelse om ’Vores historie’ fortæller Nils Hartmann til Jens Raahauge om sine bøger, sin optagethed af historie og sin tro på at historien har noget at sige os moderne børn og voksne.

Fra triumf til tragedie 3
den2radio markerer 100 året for Den russiske revolution med en række udsendelser. Troen på det kommunistiske samfund var stærk for Ellen og Adam, som boede i Moskva i 1930erne. Historikeren Morten Møller har skrevet en bog om dem, som i 2014 blev kåret som Årets Historiske Bog. Hør hans beretning om direktørdatteren Ellen Schou som blev hemmelig kurer, mens hundredetusinde blev henrettet i Sovjetuninonen i Stalins tid.

Jazzens historie 4 - Swing 
I serien ’Jazzens historie’ er Christian Braad Thomsen nået til det fjerde afsnit i serien om Jazzens historie, og det er om swing. Swing har sin oprindelse i 1920'erne og 1930'erne, hvor de store Big Band-orkestre huserede i USA. I takt med at musikken udviklede sig i 50'erne og 60'erne blev den originale swing-dans erstattet af Jive, Rock'n'Roll og til sidst moderne "Jitterbug", der i Danmark ikke har meget at gøre med den originale Jitterbug fra 30'erne. I 90'erne gik en retro-bølge gennem USA, hvilket skabte fornyet interesse for den traditionelle swing-musik f.x med Big Bad Voodoo Daddy og Royal Crown Revue. I Skandinavien nåede denne bølge først frem ved årtusindskiftet, og i dag er interessen for swing-musik og swing-dans i Danmark stærkt stigende. Christian Braad Thomsen har produceret serien om ’Jazzens historie’ til den2radio baseret på hans bog fra 2009 med titlen ’Drømmejazz- jazzens historie belyst gennem 100 af de bedste cd'er’.

Autoimmune sygdomme 2 Lupus/SLE
I det 2 afsnit om sjældne autoimmune gigtsygdomme skal vi møde Caroline Falkenberg på 40, der har den sjældne gigtsygdom lupus/SLE. Det er en autoimmun sygdom, som kun ca. 1.800 danskere lider af. At sygdommen er autoimmun betyder, at kroppen angriber sit eget væv, også det raske. Men Caroline nægter kun at være syg – hun vil også have et liv. Hun har en søn på 14 år, en hund – og så planter hun blomsterløg i haven.  Hun har et fleksjob tyve timer om ugen, som hun passer, næsten uanset hvor skidt hun har det. Hun drømmer dog om et liv helt uden de mange uforudsigelige infektioner i kroppen, der følger med, når man har lupus/SLE. 

Kunstnernes efterårsudstilling 4
Hvert år åbner Den Frie Udstillingsbygning i København dørene op for Kunstnernes Efterårsudstilling. En stolt og traditionsrig udstilling, hvor hundredvis af kunstnere sender deres værker ind til bedømmelse, men kun få kan komme med. den2radio følger en håndfuld af de kunstnere, der har ansøgt om at blive en del af udstillingen, og i 4. og sidste afsnit skal vi høre kunstnerne fortælle, hvordan det har været at udstille på efterårsudstillingen, og om de nye projekter, som de arbejder på.

Salmesang ved Reformationen 5
I den 5. udsendelse i serien ’Salmesang ved reformationen’ skal vi høre om Johann Walter, der er blevet kaldt Urkantor, fordi han var den første komponist, der arbejdede tæt sammen med Luther. Allerede i 1524 udgav de Geystliche Gesangk Buchleyn, som indeholder Walters flerstemmige udsættelser af de første reformatoriske salmer, deriblandt ’Nun bitten wir den heiligen Geist’, ’Nu bede vi den helligånd’. Johann Walter var ansat ved kurfyrste Frederik den Vises hof og senere Kantor i Torgau, lidt syd for Wittenberg. Vi skal møde lektor emeritus i kirkehistorie Nils Holger Petersen og musikhistoriker og organist Henrik Palsmar.

Verden af i går 10
Vi er nu nået til det 10. afsnit af Stefan Zweigs berømte erindringsbog "Verden af i går", om tiden fra før århundredeskiftet og frem til nazisternes magtovertagelse. Efter ophold i bl.a. Berlin, Paris og London vendte Stefan Zweig hjem til Wien – men kun midlertidigt. Her forsøgte han sig som dramatiker og fik faktisk succes, selvom stykkerne ikke blev opført. De blev antaget, og nogle af tidens største skuespillere begyndte at indstudere rollerne, men de døde! Zweig følte til sidst at der hvilede en forbandelse over hans dramatiske arbejder.

Foto: Abelone Bregninge