Den2Radio - Uge 48 - 2021

Udsendelse d.27.november - 3.december. 2021

InterMetzo
Georg Metz kaster sig straks ud i Socialdemokratiets nedtur efter kommunalvalget. Samtidig med at Dansk Folkeparti ikke uventet afgav vælgere til Socialdemokratiet i ødelæggende mængder, forlod gamle for så vidt også yngre ellers trofaste S-vælgere Frederiksen & Co’s kontante ufølsomme håndtering af de sværeste emner i skuffelse over manglen på anderledes intellektuelt udfordrende visioner om fremtiden. 

Sophia – samtaler – pejling af dannelse 1
Sophia, tænketank for pædagogik og dannelse, har indbudt mennesker med vidt forskellige baggrunde til samtale om dannelse; det begreb, som atter er kommet på den politiske og pædagogiske dagsorden, men ofte i en form, der peger i halvdannelsens retning: et målbart facit, en veldefineret størrelse. I Sophia-samtalerne ønsker vi – udtalt eller uudtalt – at pejle den dannelse, som ikke kan gøres til pensum, men som kan anes, når noget i samspillet mellem mennesker lykkes. Det er dette noget, vi leder efter.
I den første udsendelse har Sophia’s Jens Skou Olsen besøgt lærer og tidligere skoleleder Maja Hygge Løvskov for at tale om, hvad der betyder noget, når en skole skal lykkes. Udsendelsen har fået titlen: Fællesskabet driver skolen.

Nordisk samarbejde 4
I den fjerde udsendelse af Nordisk samarbejde fortæller lektor emeritus Palle Roslyng-Jensen om de nordiske landes forhold under anden verdenskrig. Du kan høre om, hvordan kanoner fra 1800 tallet sænkede et moderne krigsskib under Tysklands invasion af Norge, om Sveriges betydning for de tyske forsyninger og Nordens største redningsaktion af jøder, samarbejdspolitikkens rolle i de danske jøders overlevelse, infrastrukturens bevarelse og politiets autoritet. Du kan også høre om Finlands aftale med Nazityskland i krigen imod Sovjetunionen.

Erasmus og Savall 1
Når vi i dag hører navnet ”Erasmus” tænker de fleste af os på udvekslingsprogrammet for studerende ved de europæiske universiteter, og ikke på den store renæssance-humanist, som programmet har navn efter, fordi han var den første store Europa-rejsende med filosofiske venner i alle de europæiske lande: Erasmus af Rotterdam. Han var hollænder, men talte hele sit liv latin, fordi han var modstander af nationalstater og nationalkultur: Han var faktisk den første filosof, der kaldte sig europæisk og søgte at fremme alle de idéer, vi prøver at bygge vores kulturkreds’ samfund på: lighed for alle, lige adgang til viden og kultur som vej til den fred, det var umuligt at etablere i Europa på hans tid. Den store gambespiller, dirigent og musikforsker Jordi Savall har udgivet et stort cd-sæt med en både litterær og musikalsk hyldest til Erasmus af Rotterdam, som på én gang genopliver en række tanker, som er højaktuelle i dagens Europa, og fører os ind i et lydunivers som er overraskende mangfoldigt og smukt: renæssancens. I den 1. af 2 udsendelser skal vi høre uddrag af cd-sættet.

Samfundsord: Mobilitet
Serien ’Samfundsord’ tager aktuelle og bevendte ord under kærlig behandling og forsøger ved hjælp af idéhistorien og samfundsteorien at blive klogere på de ord, vi bruger, når vi diskuterer med hinanden om verden omkring os. I dagens ’Samfundsord’ diskuterer Janus Elmstrøm Lauritsen mobilitetsbegrebet sammen med professor Ole B. Jensen fra Aalborg Universitet. Samtalen bevæger sig fra klassiske sociologer som Georg Simmel, over Zygmund Bauman og frem til John Urry, som af mange anses som den moderne mobilitetsforsknings ophavsmand. Derudover diskuterer de, hvordan man kan bruge mobilitetsbegrebet til at forstå og måske endda løse nogle af samfundets største kriser.

Kunsttimen. Sømand John Runge
Hvorfor er danskerne gode til at sejle, og hvad henter de, der kan li det derude på bølgerne? Hør om at redde et andet menneske fra at drukne, og om at finde det bedste frem i hinanden. Hør om en der er sejler og kan blive søsyg, og er ligeglad med det. Hvad driver John Runge ud på havet igen og igen ? Det er serien ‘Kunsttimen’ som Mikael Jensen bestyrer.
  
Pharaos klassikere: Jørgine, 3. En Himmerlandshistorie af Johannes V. Jensen.
Jørgine er blevet gravid efter de to vilde festdage ved Ane Kathrines bryllup, hvor hun dansede uafbrudt med Frands fra Mejlgården. Men Frands ligger jo inde som dragon i Randers og kommer ikke hjem foreløbig. Jørgine er i knibe, men vælger resolut at tage til Randers for at opspore Frands, da han ikke svarer på hendes brev.

Forførerens dagbog 9
I denne uge er vi nået til afsnit 9 i Søren Kierkegaards beretning om Johannes i Forførerens Dagbog, som Jesper Christensen læser for den2radio. Nu er Johannes og Cordelia blevet forlovet men strategien går ud på at gøre Cordelia led og ked af det småborgerlige hykleri i forlovelsen og få hende til at befri sig, så hun for alvor kan erobres som et frit menneske uden konventionens bånd.

Islamiske dynastier og kunst 13
Egypten og Syrien, 1250-1517
Professor Jakob Skovgaard-Petersen fra Københavns Universitet fortæller denne gang om mamlukkerne i Egypten og Syrien i perioden 1250-1517.  Serien ’Islamiske dynastier og kunst’ fortæller om de islamiske dynastiers historie og kunst fra profeten Muhammads tid til i dag.

Foto: istockphoto