Den2Radio - Uge 50 - 2021

Udsendelse d. 11. - 17. december. 2021

InterMetzo
Georg Metz mindes den store forfatter Klaus Rifbjerg som ville være blevet 90 år i denne uge.  Han var modernismen på turbo, men en daværende kulturminister Bodil Koch sammenlignede ham med Grundtvig, det var der en del borgerlige, der blev forargede over. Han døde d.4.april 2015 i Skodsborg i sin sidste bolig af mange. Her blev han omsider bofast i den evighed, som han ikke troede medførte andet end ordets uforpligtende tomhed.

Sophia – samtaler 3
I Sophia-samtalerne ønsker vi – udtalt eller uudtalt – at pejle den dannelse, som ikke kan gøres til pensum, men som kan anes, når noget i samspillet mellem mennesker lykkes. Det er dette noget, vi leder efter.
I den tredje udsendelse har Sophias Steen Nepper Larsen besøgt arkitekt, lærer og cand.pæd. Eva Gjessing, der har ”forbrudt” sig mod loven om flere uddannelser, for at tale med hende om glæden og styrken ved at tage flere uddannelser, der kan spille sammen. Udsendelsen har fået titlen: Vi skal have det godt, mens vi er her.

Av, min tand 2.  
At gå fra en frivillig social skadestue til finansloven – det er en sejr. I denne podcast af ’Av min tand’ skal du høre om Bisserne – den sociale tandpleje, der siden 2000 har ydet akut og gratis tandpleje til hjemløse og socialt udsatte i København. Takket være Bisserne er den sociale tandpleje kommet på finansloven og ud i kommunerne i hele landet – under navnet Den Sociale Tandpleje. Hvordan det gik til, fortæller tandlæge Peter Østergaard.

Samfundsord: Eliten
Findes der i Danmark en såkaldt magtelite? Hvem er en del af denne elite? Hvordan finder man ud af, hvem der tilhører eliten, og hvordan bekæmper vi den, såfremt det overhovedet er det, vi vil? Det er nogle af de spørgsmål, vi stiller i denne udgave af samfundsord, hvor vi har allieret os med landets måske skarpeste på området, nemlig sociolog Christoph Ellersgaard. Han har skrevet bøger om både den danske magtelite, og hvordan vi bekæmper den. Vi stiller skarpt på eliten i en samtale, hvor vi også kommer omkring tænkere som Pierre Bourdieu og Robert Michels.

Nordisk samarbejde 6: Det politiske Norden
I den sidste udsendelse i programserien Nordisk samarbejde hører vi om de forskellige politiske visioner, som forskellige politikere fra norden har om det nordiske samarbejde. Der diskuteres også udfordringerne for det nordiske samarbejde, hvor udfordringer som indvandrings, demografiske og skattemæssige udfordringer diskuteres.

Luciadagen
I denne uge er den2radio med på Luciaoptog og det foregår på den svenske ambassade. Luciadagen d.13.december har især en stærk tradition i Sverige. Der er både helt interne konkurrencer om at blive udvalgt til bruden med lys i håret, og så er der konkurrencer de forskellige byer imellem om hvilket Luciaoptog, der er det bedste. På den svenske ambassade er der besøg af et kor både med drenge og piger, og de kan virkelig synge og synge mange andre sange end den kendte Luciasang.

Kramshøjs julemusik 1
I nogle år siden 2010 producerede Erik Kramshøj to udsendelser med julemusik, der ledte tankerne tilbage til barndommens søndage med Giro413. Vi har fundet programmerne frem fra arkivet og den første kommer i denne uge.

Anslag - december 2021 – 2
Kan man tillade sig at beundre en femens bryster? Spørgsmålet er for Jacques Berg blot optakten til en analyse af Pétains personlighed og rolle i to fransk-tyske krige. Kender du øen Naurru? Verdens mindste republik og skændigste fængsel? En anerkendt fransk professor trækker i alarmklokken: Den femte republik er endt som et a-demokratisk maskineri.

Forførerens dagbog 11
Vi er nået til det 11.afsnit af Forførerens Dagbog, som Jesper Christensen læser for den2adio. Johannes fortsætter sit udspekulerede spil med den unge Cordelia. Han betragter hele affæren som en ekstremt erotisk opdragelseshistorie. Og at han selv er helt distanceret og følelsesmæssigt uberørt i forhold til Cordelia viser sig til stadighed i, at han udnytter enhver mulighed for at nyde små erotisk pirrende situationer med alle de unge kvinder han møder.

Foto: den2radio