Den2Radio - Uge 51 - 2017

Udsendelse d.16. - 22. december. 2017

InterMetzo 
Georg Metz har sat overskriften til sit Intermetzo: ’Det historiske element. Vredesudbrud om en skamløst anvendt populistisk floskel’. Donald Trump og Anders Samuelsen har noget til fælles: deres brug af Historien som parameter for politiske mål og bedrifter.

Europas Idéhistoriske rødder
Ideen om menneskerettigheder trækker på forestillinger, som blev formet af stoicismen, kristendommen og naturrettens måde at tænke mennesket på. Retten til livet, religionsfrihed, personlig sikkerhed, retten til en retfærdig rettergang, ytrings-, forenings- og forsamlingsfrihed og respekt for privatlivets sfære og familielivet er grundlæggende rettigheder, som er med til at etablere grundlaget for, at mennesker i de europæiske lande sikres en fundamental sikkerhed i livet, som mennesker. I programmet medvirker professor Helle Porsdam fra Københavns Universitet, chefredaktør og viceinstitutleder Sune Lægaard fra RUC og direktør for Institut for Menneskerettigheder Jonas Christoffersen.

Søfart på sporet. Amerikabådene
I sidste halvdel af 1800-tallet blev der sat en enorm udvandringsbølge i gang. Ikke mindre end 35 millioner europæere forlod Den gamle Verden for at søge lykken i Den nye Verden: Amerika. Vi fortæller om baggrunden og historien om den nye skibstype, passagerdamperen, der muliggjorde denne enorme søtransport. Hvor det før tog op imod halvanden måned at krydse Atlanten, tog det kun 10-12 dage med de nye dampere. I udsendelsen medvirker historiker, Henning Bender, der er tidligere stadsarkivar i Ålborg og tidligere leder af Udvandrerarkivet. 

Deltagerisme – Museer skaber viden
Det er blevet meget populært, at publikum skal være deltagere på museerne og ikke blot passive tilskuere. Er deltagelse ligefrem blevet til en –isme?  Fænomenet blev udgangspunkt for et forskningsprojekt om deltagerisme, og det blev lavet af ARKEN Museum for Moderne Kunst i Ishøj. Vi skal møde museumsinspektør Camilla Jalving der fortæller om forskningsprojektet. 

2 skrøbelige nordiske komponister
I serien 'Nordiske komponister' skal vi i denne uge høre om to skrøbelige men meget produktive komponister: den finske Erkki Melartin og den danske Lange-Müller. De var næsten samtidige og havde mange ting til fælles, for udover deres skrøbelige helbred har de begge komponeret symfonier, scenemusik og mange sange, og de har også begge komponeret en violinkoncert. Omvendt var Lange-Müller en berømt komponist mens han levede, mens Melartin nærmest var ugleset, og han er først i de senere år så småt ved at komme til ære og værdighed. 

Kampen om et racerent Sverige
I første halvdel af forrige århundrede tog Sverige ideen om racerenhed meget seriøst, og man oprettede et statsfinancieret institut til at forske i, hvordan man kunne forbedre den svenske race. En stor del af arbejdet gik ud på at identificere de dele af befolkningen, hvis genetik blev set som mindreværdig. Det var især den samiske befolkning det gik ud over, og vi skal møde professor emeritus ved Lunds universitet Gunnar Broberg fra afdelingen for ide' og lärdomshistorie.

EuropaProfilen
Hør Susanne Bregnbæk, ph d. og adjunkt på UCC om sit feltarbejde som del af nyt et forskningsprojekt om flygtningebørn og deres familier i Danmark. Hovedfokus er på familier, der har fået asyl, og på deres deltagelse i daginstitutioner og derigennem det danske samfund i bredere forstand. Arbejdet for at sikre en god integration er helt afgørende. Det ser helt anderledes ud for de familier, der har fået afslag på asyl. De er socialt usynlige. Ingen interesserer sig for dem.  Hør også politisk kommentator af Ove Weiss med titlen ”Lukket Land” med henvisning til en  ny opgørelse fra Eurostat for 2. kvartal 2017, der viser, at Danmark er på 3.-pladsen blandt i EU-landene, når det gælder afvisning af asylansøgere, kun overgået af Tjekkiet og Bulgarien. 

AT BO
Huse af ler og nye E-penge! Denne uges udsendelse i serien ”Bolig, By og Bæredygtighed” handler om perspektiver og fortolkninger på og af boligøkonomien i bred forstand. den2radio taler med et par unge arkitekter om huse, som ikke skal belaste jordens ressourcer på samme måde som nu. Og vi skal høre om sammenhænge mellem høje boligpriser, pengepolitik og bankernes centrale rolle i samfundet som private virksomheder, der lever højt på at producere lån og elektroniske penge.

Kort men godt
I Kort men godt fortæller Jens Raahauge om, hvordan burkinske mennesker bruger den lange ventetid på bussen til at sprede livskundskab. Historien bygger på en beretning, som formanden for Venskabsforeningen Danmark-Burkina Faso, Thyge Christensen, har begået i bogen Mand Kvinde.

Jazzens historie 7 Theolonius Monk
I serien om Jazzens historie er Christian Braad Thomsen nået frem til pianisten Thelonious Monk, der fra begyndelsen af 40'erne revolutionerede jazzsproget.  den2radio ligger inde med 21 udsendelser i Jazzens historie baseret på Christian Braad Thomsens bog ’Drømmejazz – jazzens historie belyst gennem 100 af de bedste cd’er’.

Verden af i går 13
Vi fortsætter vores føljeton af Stefan Zweigs berømte erindringsbog "Verden af i går", om tiden fra før århundredeskiftet og em til nazisternes magtovertagelse, og vi er nået til afsnit 13.
I kapitlet ”De første Timer af Krigen 1914” får vi en skildring af Zweigs personlige indtryk fra verdenskrigens begyndelse, som han oplevede på nærmeste hold, da han forlod Belgien med det sidste tog mod Tyskland og observerede de første militærtog i modsat retning.

Salmesang ved reformationen
den2radio har produceret 8 udsendelser i foråret med titlen ’Salmesang ved reformationen’ og dem har vi genudsendt her i efteråret, og nu er det den sidste der er på i denne uge. ’At synge en degn ned’ er et udtryk der stammer fra den tid, da menigheden i kirken selv sang salmerne som de synes de skulle være. Inden orgelledsagelse blev almindelig, kunne menigheden overdøve degnen. Folkelig omsyngning kalder man det, og det fortæller sanghistoriker Kirsten Sass Bak om.