Den2Radio - Uge 51 - 2019

Udsendelse d.14 - 20. december. 2019

InterMetzo
Georg Metz går i struben på dem der forvalter kulturpolitikken i Danmark som først og fremmest ønsker at styre det ustyrlige fordi de sammenblander begreberne kunst og kultur. Mest oprørende for tiden indenfor den pædagogiske side af Kulturministeriets ressort er filmen. En filmskole af verdenskaliber, der i tidens løb har uddannet en skov af større og mindre talenter og sat sig spor i utallige nationale og internationale succes’er, viste sig ved fintællingen ikke at være værd at bygge videre på og udvikle efter de kunstneriske behov. Endnu en tvivlsom kulturminister, formentlig den værste landet har kunnet opvise i skikkelse af Mette Bock, satte kniven i den berømte skole på Holmen. En ny rektor med øjnene stift rettet mod ministeriets forventninger om mere styring og i sidste ende al magt til embedsværk og minister satte i løbet af et par år tilliden til skolens nye linje over styr. Det er noget af det ugens Intermetzo handler om.

Det europæiske Hus
Den2radio’s faste programserie om EU ’Det europæiske Hus’ har i denne uge en omtale af en ny bog ’Europas Uforenede Stater’ skrevet af Peder Munch Hansen. Han advarer mod tendenser – bl. a. i dele af EU-Parlamentet – som ikke alene ønsker Europas Forenede Stater men en egentlig demokratisk statsdannelse  også selv om flere medlemslande har begrænsede erfaringer med det, som bl. a. Danmark forstår ved demokrati. Bogen dokumenterer store forskelle i EU-landenes politik og konkluderer, at fleksibilitet og ”Et EU i flere hastigheder” er fremtidens Europa. Det er Ove Weiss, der omtaler bogen.

Strikkekunstens geografi
At strikke har heddet forskelligt alt efter hvor man var. På sydhavsøerne lænkede man, i Sønderjylland preglede man. I Nord- og Vestjylland hed det at binde, og i bindestuerne fortalte man historier. Det ved vi fra Blicher. I det østlige Danmark knyttede man. Det udtryk tog vikingerne med til England, hvor det at strikke hedder ’to knit’. Strikningen har således sin egen geografi og historie. Det ved Lise Warburg meget om. Hun er tekstilhistoriker og har skrevet en bog om emnet. Den hedder ’Den strikkende Madonna’ og henviser til en række altertavler fra middelalderen, hvor man ser Jomfru Maria der sidder og strikker.

Anslag - Afsnit C
Anslag. At slå en tone, en stemning an, at fortælle en historie, at prøve at forstå, at sige sin mening … Siden 2013 har forfatteren og journalisten Jacques Berg hver formiddag sat sig til computeren og tastet to, fem, halvtreds linjer – med dusinvis, nu og da tusindvis af anslag har han skrevet verden, som den ser ud fra hans landsby i Luberon, Sydfrankrig, hvor han har boet i årtier. I denne uge læser Jacques Berg sit 3.anslag.

Salmesang ved reformationen 2
Nogle af de salmer der blev sunget ved reformationen var meget ældre end reformationen. Den gamle christelige dagevise ’Den signede dag som vi nu se’ kan dateres tilbage til begyndelsen af 1300-årene i Norden. I dag er salmen ’Den signede dag’ kendt som Grundtvigs gendigtning med melodi af Weyse. Men det er en rigtig gammel salme eller åndelig vise, som er kendt i flere gamle kilder, og Grundtvig har kendt den fra Hans Thomissøns salmebog, som udkom første gang i 1569. den2radio genudsender de 8 udsendelser produceret i 2017 i anledning af 500 året for reformationens indførelse.

Museer skaber viden: Børnenes middelalder
I serien ’Museer skaber viden’ kommer vi vidt omkring i Danmark til alle tider. Denne gang er det børnenes middelalder vi skal høre om, for det kan være svært at få øje på børnene i middelalderen. Museumsinspektør Annemette Kjærgård fortæller i udsendelsen, at det kan være et spørgsmål om at bruge en si, der sørger for at få børnene frem fra kildematerialet. I kan bl.a. høre om de forhold, som børn har haft i middelalderen og den skiftende opfattelse forskningen har haft. Man kan høre om, hvordan arkæologien kan suppleres af billeder og andet skriftligt materiale.

Juleaften i det fremmede
’Juleaften i det fremmede’ er en novelle af Herman Bang, som stammer fra hans erindringsbog ’Ti Aar’ fra 1891. Den handler om julen 1885, som han tilbragte i landflygtighed i Prag, hvor han og andre kunstnere gik omkring i en stadig venten på penge fra bladredaktioner, forlæggere, kunsthandlere osv. Og det er Karsten Pharao der læser den.

Den lille pige med svovlstikkerne
En historie mere sender vi her i juletiden denne gang er det H.C.Andersens ’Den lille pige med svovlstikkerne’ og det er Bjørn Puggård Müller, der læser den.

Kramshøjs julemusik 1
For nogle år siden producerede Erik Kramshøj to udsendelser med julemusik, der ledte tankerne tilbage til barndommens søndage med Giro413. Vi har fundet programmerne frem fra arkivet og sender det første i denne uge.

Science Stories: Verden under overfladen.
Godt 70 % af Jordens overflade er dækket af oceaner. Dette vand byder på et væld af mikroskopiske livsformer, der er fuldstændig afgørende for klodens biologi. Professor Katherine Richardson har forelsket sig håbløst i denne marine fauna. Men hun er bekymret. Vandmasserne opsuger i vor tid meget store mængder af den CO2, vi udleder til atmosfæren, og derved skærmer vandet os mod alt for hastige klimaforandringer. Det er selvfølgelig heldigt, men det har en høj pris, for CO2 opløst i vand bliver til kulsyre. Og derved ændres de kemiske egenskaber i oceanerne hastigt med vores brug af fossile brændsler. Hvordan vil forsuringen af oceanernes vand påvirke vilkårene for det mylder af liv, som lever i vand? Og hvornår må vi forvente, at Jordens vand er mættet af kulsyre, så stigningen af CO2 i atmosfæren vil accelerere? Det afslører Katherine Richardson i en medrivende liveoptagelse fra Science Salon i København.

Foto: Anne Eggen