Den2Radio - Uge 52 - 2019

Udsendelse d.21. - 27.december. 2019

Glædelig jul lyder det til alle lytterne her på den2radio. Vi vil også gerne benytte lejligheden til at takke for den økonomiske støtte, det er vi meget taknemmelige for. Vi er jo udelukkende støttet af fonde og det kan gå lidt op og ned med det, og da vi ingen form for reklamer har er lytternes støtte meget vigtig.

InterMetzo
Først som altid Georg Metz med sit Intermetzo med titlen: ’Hvilken elite’ og ’Når tømmermændene indfinder sig i White Hall’. Boris Johnsons karriereforløb er ikke kongruent med Donald Trumps, men den nu folkevalgte premierministers forhold til sandhed og anstændighed ligger den amerikanske præsident påfaldende nær. Hvordan mon fremtidens Last Proms bliver, når musikken stopper, lyset dæmpes og handel og fremgang ikke stråler i byerne, mens økonomerne regner videre på, hvad Brexit allerede har kostet og hvor meget der er i vente?

Det europæiske Hus 14
den2radio’s aktuelle programserie Det europæiske Hus analyserer det sidste britiske parlamentsvalg med udmattelsen efter marathondebatten om Brexit, Labour-lederen Jeremy Corbyns tvetydighed i EU-spørgsmålet og enkeltmandskredsenes voldsomme stemmespild var hovedårsagerne til udfaldet af det britiske parlamentsvalg. Om få uger tager briterne konsekvensen og forlader Den europæiske Union efter 47 års medlemskab.

Den2Sport
Den søde juletid er også bog-tid. Den lejlighed benytter Den2Sport til at se på sportens rolle i den skønlitterære verden. Er sporten ren æstetik – eller kan idrætten også danne rammen for den store samfundsmæssige og personlige fortælling? Til at belyse netop det har vi inviteret Klaus Rothstein, redaktør af ’Skønlitteratur’ på P1, kritiker på Weekendavisen samt journalist og forfatter i studiet. Den2Sport tager også fat i den helt traditionelle sportsbog, som vi alle kender den. I en samtale med journalist Niels Bjørn Hansen fortæller vi historien om den københavnske arbejderklub Brønshøj Boldklub, der 15. maj i år fyldte 100 år. Niels Bjørn Hansen har sammen med Jesper Ran Pedersen skrevet jubilæumsbogen: ’ Brønshøj Boldklub – 100 år’. I Ringhjørnet behandler Den2Sport private fondes indflydelse på dansk idrætspolitik, WADA’s dom over Rusland, DGI’s farvel til organisationens administrerende direktør, de skjulte omkostninger ved Tour de France’s ankomst til Danmark 2021 og fordelingen af udlodningsmidlerne til dansk idræt.

Hørelse
I serien om hørelse tager vi denne gang fat på den fantastiske landvinding det er at døvfødte og folk med stort høretab kan blive opereret med et såkaldt CI Implant - et avanceret høreapparat, så de får mulighed for at opfatte lyd og lære at tale. For børnene betyder det en træning i en sans de ikke er født med, og for de voksne er det en genlæring af sprog og forståelse. Rehabilitering er af afgørende betydning for kommunikation og livskvalitet. Selve operationen hedder en CI-operation, der står for Cochlear-implant.

15 kvindelige komponister fra 8 lande gennem 400 år – Maria Theresia von Paradies
I den2radio's serie '15 kvindelige komponister fra 8 lande gennem 400 år' er det den østrigske Maria Theresia von Paradies vi beskæftiger os med i denne uge. Hun levede på Mozarts tid, og han har komponeret en klaverkoncert til hende. Hun havde en meget stor karriere som pianist og gav mange koncerter rundt i Europa og det på trods af at hun var blind. I hendes opvækst var hun støttet af kejserinden i Wien, som hun er opkaldt efter, og ellers fik hun stor hjælp fra andre f.x. blev der lavet en slags komponisttavle til hende og en trykkemaskine så hun kunne skrive breve.

Niels W. Peters 4
Niels Wolfgang Peters er født i Magdeburg under Hitlers regime. Byen blev bombet, familien flygtede og endte i Flensborg, hvor hans mor havde noget familie. Han oplevede Flensborg som en dejlig by, og langsomt gik det op for ham, at der var et dansk mindretal i byen. I denne udsendelse fortæller han om livet i Flensborg i årene efter anden verdenskrigs slutning. Niels Wolfgang Peters var af en musikalsk familie og begyndte at spille obo. Det medførte, at han blev opfordret til at tage til København og søge om optagelse på Det kongelige danske Musikkonservatorium. Han blev optaget og forlod dermed Tyskland for altid.

Anslag  - Afsnit D
Anslag. At slå en tone, en stemning an, at fortælle en historie, at prøve at forstå, at sige sin mening … Siden 2013 har forfatteren og journalisten Jacques Berg hver formiddag sat sig til computeren og tastet to, fem, halvtreds linjer – med dusinvis, nu og da tusindvis af anslag har han skrevet verden, som den ser ud fra hans landsby i Luberon, Sydfrankrig, hvor han har boet i årtier.

Museer skaber viden, jul i klunkehjemmet
Jul i borgerskabet i 1800-tallets slutning ligner på mange måder nutidens jul, for der er juletræ, julegaver og julemad. Men der er også forskelle, der afspejler borgerskabets kultur. I udsendelsen fortæller museumsinspektør Mette Byriel-Thygesen om julen, og hvordan man levede som velstående i slutningen af 1800-tallet. Lytterne kommer på besøg hos grosserer Rudolf Christensen, der indrettede et pragteksemplar af en lejlighed i tidens klunkestil. Han havde familie, hvad der ganske vist ikke fremgår af hans dørskilt, og efter hans død levede døtrene videre i lejligheden med stor veneration for den oprindelige indretning.
Nationalmuseet fik ved et lykketræf mulighed for at overtage lejligheden, så man i dag hvad der også er specielt i international sammenhæng kan se en lejlighed i klunkestil, der nærmest har stået uændret i over 100 år. Gennem studier i kildemateriale i tilknytning til lejligheden har museet fået en viden om beboere og indretning, så den store historie kan fortælles ud fra en familie. Mette Byriel-Thygesen fortæller bl.a. om børnenes placering i familien og hvordan man som borgerfrue skulle mestre en mængde regler, så man kunne gennemføre visitter på den rigtige måde.

H.C. Andersen: Grantræet
Ude i Skoven stod der saadant et nydeligt Grantræ; det havde en god Plads, Sol kunde det faae, Luft var der nok af, og rundtom voxte mange større Kammerater, baade Gran og Fyr; men det lille Grantræ var saa ilter med at voxe; det tænkte ikke paa den varme Sol og den friske Luft, det brød sig ikke om Bønderbørnene der gik og smaasnakkede, naar de vare ude at samle Jordbær eller Hindbær; tidt kom de med en heel Krukke fuld eller havde Jordbær trukket paa Straa, saa satte de sig ved det lille Træ og sagde: "nei! hvor det er nydeligt lille!" Det vilde Træet slet ikke høre’. Et kendt og elsket eventyr af H.C.Andersen som vi får her på den2radio i en gammel optagelse læst af skuespiller Poul Thomsen.

Kramshøjs julemusik 2
For nogle år siden lavede Erik Kramshøj to udsendelser med julemusik for den2radio, der ledte tankerne tilbage til barndommens søndage med Giro413. Vi har fundet programmerne frem fra arkivet, sidste uge kom den første og her det den anden.

Science Stories, Undren
Udgangspunktet for al videnskab er undren. Det er den undren, der har udfordret religiøse dogmer og har banet vejen for den teknologiske og videnskabelige udvikling, som har formet den verden vi mennesker bebor. I over 2000 år troede vi, at sygdom skyldtes ubalancer i kroppens væsker som Hippokrates beskrev 400 år f.kr. Så hvordan var det lige, at vi fandt ud af, at betændelse skyldtes bakterier? Som vi ikke kan se? Hvordan er det lige vacciner virker, og hvorfor begyndte menneskearten at gå på to ben? Det finder vi svar på i denne særlige juleudgave af Science Stories. Hvor videnskabsjournalist Charlotte Koldbye har inviteret to kloge og undrende børn hjem i sofaen, hvor de sammen undersøger verden omkring sig og undrer sig over hvorfor mennesket er sådan et sært dyr?