Den2Radio - Uge 6 - 2020

Udsendelse d. 1. - 7. februar. 2020

InterMetzo
Georg Metz taler om at statsministeren er gået i en delvist selvskabt fælde, som hun og hendes parti kan få svært ved at bryde ud af igen. I sympatisk iver efter at gøre noget for børnene – en bestræbelse der også kan tolkes som strategisk satsning, lader det til, at midlerne ikke nyder samme bekymring som målet. 

Det europæiske hus
den2radio’s serie ’Det europæiske Hus’ rummer en kommentar til det britiske farvel til EU. Men det er ikke den eneste udfordring EU står overfor.  Også i forholdet til Polen er der udfordringer, og så betoner Stina Hoewarta, chef for kommisionen i Danmark, at EU er vejen til en grønnere fremtid.

Hørelse
Den klassiske høretest er en test, der måler en persons høreniveau i hertz - høje og dybe toner og svingninger pr.sekund, der sendes ind i øret. I serien ’Hørelse og høretab’ skal vi besøge en forsker på Syddansk universitet, der arbejder med en ny testmetode for at få et individuelt høreniveau af høretab og hvor der stilles spørgsmål til hvad og hvordan den enkelte hører og opfatter sine lydomgivelser. Og vi skal på høreklinik til en tilpasning af høreapparater, der viser hvor vigtigt det er at den enkelte bruger får det optimale udbytte af høreapparaterne ud fra både høreniveauet OG egen opfattelse af, hvad der kan skelnes og høres.

Landbrugsmagasinet
Landbrugsmagasinet var med på Plantekongressen i Herning, og i denne uge følger vi op med endnu et indslag fra kongressen. Det omhandler et af de helt centrale og aktuelle emner: hvordan kan landbruget begrænse udvaskningen af næringsstoffer til vandmiljøet? I løbet af den seneste uge har stofskiftet mellem landbruget og vandmiljøet igen trukket overskrifter og selve grundlaget for indsatsen endnu engang blevet genstand for voldsom debat. Hør mere i Landbrugsmagasinet.

Den2Sport
WADA er blevet voksent. Det er World Anti-Doping Agency. Organisationen har netop passeret de 20 års eksistens. Senest kom det internationale anti-doping agentur i fokus, da man idømte Rusland fire års udelukkelse fra internationale sportsbegivenheder m.m. I den anledning tager Den2Sport en snak med Morten Mølholm, direktør i Danmarks Idrætsforbund, om WADA og den internationale dopingbekæmpelse. Er WADA en kæmpesucces, eller er organisationen blot en brik i et større idrætspolitisk magtspil? I Ringhjørnet behandler Den2Sport Venstre-politikeren Kristian Jensens ambitioner om at blive formand for DIF, Danske Spil og Bjarne Riis’ genindtræden i toppen af international cykelsport.

Pharaos Klassiske. Min broders levnet 2
I Pharaos Klassikere fortsætter Karsten Pharao sin føljeton. Det er Carl Baggers roman fra 1835, ”Min Broders Levnet”, en fortælling der til dels udspiller sig på Guldalderens Biedermeier-samfunds dystre bagside, som man ikke hørte så meget om i datidens litteratur, som jo helst skulle være smuk og god og opbyggelig. Derfor fik Carl Baggers roman også en krank skæbne, og det fik han i øvrigt også selv. Det er anden del i denne uge.

Salmesang ved Reformationen 6
den2radio genudsender 8 udsendelser fra 2017, der blev produceret i anledning af 500 året for Refomationen hvor overskriften er Salmesang ved Reformationen. Martin Luther anbragte de 95 teser på kirkedøren i Wittenberg i 1517, som revolutionerede den kristne kirke. I Danmark blev reformationen indført i 1536. den2radio har focuseret på salmesangen og salmen ’Aleneste Gud i himmerig er en af de allerførste reformatoriske salmer. Både tekst og musik er inspireret af det katolske gregorianske påskeGloria, Lux et Origo. Professor emeritus, dr.phil. Finn Egeland Hansen trækker i sit foredrag linjerne op, dem der fører frem til salmen, og dem der fører videre i musiklitteraturen til Lukas Osiander, Michael Praetorius og J.S. Bach.

H.C.Andersen, Deilig
Et af H. C. Andersens lidt mindre kendte eventyr er ’Deilig’ som han skrev i 1859 til et arrangement i Studenterforeningen i København, hvor han selv læste op. Det handler om en mand Hr. Alfred, der forelsker sig i en skønhed Kala og gifter sig med hende. Men Kala og hendes mor hører ikke til de skarpeste knive i skuffen, og moderen følger med. Hr. Alfred er billedhugger og en velanset mand, men efterhånden indser han hvad han er gået med til med det giftermål han selv havde ønsket sig. Det er skuespilleren Preben Neergaard der læser i en ældre optagelse.

Museer skaber viden, Palisadeanlæg fra Stenalderen 1
I september 2016 opdagede Museum Sydøstdanmark et 5000 år gammel palisadeanlæg: en stor indhegning der har krævet nedgravning af flere tusinde pæle. Der skulle bygges en sportshal ved Rødvigvej på Stevns, og som forberedelse undersøgte man, om der var arkæologiske levn, der skulle udgraves og på den måde fandt man anlægget. En mindre del af området blev udgravet i december 2016, og i udsendelsen fortæller arkæologerne Mette Madsen og Pernille Sloth om fundet og planlægningen af en større udgravning. Den udgravning blev mulig i sommeren 2017, og i en senere udsendelse tager den2radio med ud på udgravningen for at følge den praktiske del af det arkæologiske arbejde.

Gamle pædagoger: Hvad skal vi med skolen 
Under fællestitlen GAMLE PÆDAGOGER sender den2radio en serie programmer om moderne skoletanker. Formålet med GAMLE PÆDAGOGER er at fremme oplysningen om opdragelses- skoletanker i ind- og udland og sætte dem under debat. I GAMLE PÆDAGOGER vil man derfor kunne høre en række samtaler med nogle kloge og eftertænksomme mennesker, der i mange år har deltaget i den pædagogiske debat. Den seneste reform af folkeskolen har udløst megen kritik. Årsagen er, at skolen ikke længere har til formål at gøre eleverne til dannede medborgere, men skal forme dem så de bliver lydige og flittige medarbejdere i produktionen. En af kritikerne er lektor Brian Degn Mårtensson, der har udgivet bogen ’Tilblivelse og Tilsynekomst’. Han fortæller om baggrunden for sin kritik, og om den modstand som kritiske røster møder i dagens Danmark.

Science Stories: Migrant:  Din krop er din grænse
I december 2019 udkom bogen: 'The Biometric Borderworld - technologies, bodies and identities on the move' på forlaget Routlegde. Bogen er skrevet af fire antropologer ved Københavns Universitet Karen Fog Olwig, Kristina Grünenberg, Perle Møhl og Anja Simonsen og den handler om hvad teknologi gør ved mennesker, og hvad mennesker gør med teknologi, når de flytter sig fra et land til et andet, når de migrerer og krydser en grænse. Science Stories har talt med tre af forfatterne om det at skulle have bekræftet sin identitet, når man har pas, der ikke anerkendes eller simpelthen ikke har nogen papirer, en situation som mange migranter står i, og et problem som vi i Europa prøver at løse af teknisk vej.

Foto: Anne Eggen