Den2Radio - Uge 8 - 2018

Udsendelse d. 17. - 23. februar. 2018

Intermetzo
har overskriften ’Når systemet provokerer’ og ’S i udsalg af bærende principper’. Politikerne arbejder hårdt på at integrere personer af anden etnisk oprindelse, siger de!
Museer skaber viden – fytoplankton
Fytoplankton er et lidt usædvanligt ord som handler om de meget små organismer i havet. den2radio sender 3 udsendelser om de små størrelser, der har afgørende betydning for livet i havet. Katherine Richardson der er professor i biologisk oceanografi fortæller om deres plads i økologien og den store variation der mellem arterne, og den første udsendelse kommer i denne uge.
4 franske komponister over for 4 danske komponister i 4 århundreder. Buxtehude og Lully i 1600 tallet.
Det er interessant af følge musikken og kulturlivet i forskellige lande og sammenligne samtidige kunstnere og kulturliv, og mellem Frankrig og Danmark har der i århundreder været tæt kontakt. Frankrig har været førende indenfor maler-og billedhuggerkunst, arkitektur, mode, de samfundsopbyggende ting og der er tydelige tegn i Danmark på de mange franskmænd der har sat deres præg som f.eks. på Kgs.Nytorv, arkitektur og rytterstatuer. De 4 udsendelser handler om musikken, og vi begynder i 1600-tallet med Dietrich Buxtehude og Jean-Baptiste Lully, 2 samtidige meget forskellige komponister: organisten og kirkemusikeren Dietrich Buxtehude og hofkomponisten hos Ludvig d.14. Jean-Baptiste Lully.
Europaprofilen: Flygtninge i arbejde
Ove Weiss orienterer om de aktuelle bestræbelser på at få flere flygtninge overført fra passiv forsørgelse til beskæftigelse og selvforsørgelse. Det matcher godt med arbejdsgivernes efterlysning af mere arbejdskraft og med nye undersøgelser, som viser, at halvdelen af de nytilkomne er jobparate.
Børneliv, fremtiden 
Hvordan ser fremtiden ud? For os og for vores børn og børnebørn? Vi taler med professor i miljømedicin Philippe Grandjean, der fortæller om undersøgelser af færøske børn med store mængder bly i kroppen fordi de spiser meget fisk og med professor i vækst og reproduktion Anders Juul, der fortæller om misdannelser, forsinket pubertet og tidlig pubertet pga. af hormonstoffer i bl.a. fødevarer og lotion.
Museer skaber viden: Søfartsmuseet 2 
I en tidligere udsendelse her på den2radio er der blevet fortalt om Museum for Søfart. Den handlede mest om den del af museet, som man kan se i udstillinger, men denne udsendelse handler om museets forskning, som museumsinspektør Morten Tinning fortæller om. Vi skal også høre om museets arbejde med indsamling af genstande, så der bliver skabt ny viden, formidling og forskning. Museerne gør sig nogle valg om, hvad det er for synsvinkler man skal lægge ned over stoffet.
Antikkens metafysik 1 
I 4 udsendelser fortæller den2radio om filosofi, nærmere bestemt antikkens metafysik. Om hvordan de antikke filosoffer forestillede sig verden er bygget op, hvad der er udgangspunktet for alt som eksisterer og hvad der i det hele taget kan siges at ligge bag den virkelighed vi kan erfare med vores sanser. den2radio’s Thor Eiken Mulvad og Lasse Nyeng Hemicke sætter sammen med Kristian Larsen fra Københavns Universitet fokus på de metafysiske forestillinger man kan finde hos Anaximander, Heraklit, Parmenides, Platon og Aristoteles, og det første program sætter fokus på betegnelsen metafysik og metafysikkens oprindelse.
Thor Vilhjàlmsson´
Vi genudsender også  et portræt af Thor Vilhjàlmsson, som hørte til de store islandske forfattere.  Han tilhørte generationen efter Nobelpristageren Halldor Laxness. Han brød med konformismen, hjemstavnsnostalgien og den forstokkede socialrealisme, der var så udbredt i mellemkrigs-og efterkrigsårenes islandske litteratur. Han havde et udsyn og en åbenhed, der tilførte islandsk litteratur et tiltrængt frisk pust. I 1988 modtog han Nordisk Råds Litteraturpris for romanen ’Glødende mos’ som Karsten Pharao læser uddrag fra. Den er oversat af Erik Skyum-Nielsen og udgivet af forlaget Vindrosen.
Jazzens historie
Jazzens historie handler i denne uge om pianisten Keith Jarrett. Han spiller meget andet end jazz - både gospel, blues og etnisk musik, men i den grad også klassisk musik. Han er berømt for sine indspilninger af Johann Sebastian Bachs ikoniske værker som Goldberg Variationer og Wohltemperiertes Klavier. I 2004 modtog han den store danske musikpris Sonningprisen og begrundelsen hed at Keith Jarrett med udsøgt fantasi og intelligens har skabt sit eget umiskendelige sprog og igennem hele sin karriere har udvist sublimt musikerskab.