Den2Radio - Uge 8 - 2020

Udsendelse d.15. - 21. februar. 2020

Her er den2radio. Der er gode muligheder for at synke ned i sofaen i dette vejr og lytte til denne uges podcast om kultur og samfund for ikke at tale om alle dem der allerede ligger på hjemmesiden. I modsætning til alle andre medier er det nemlig sådan på den2radio, at alle podcasts hele tiden er tilgængelige og altså aldrig forsvinder. Ren public service. Gå ind på de mange kategorier og serier, og se hvad den2radio har at byde på. 

Intermetzo
Georg Metz er efter alle løgnene i det politiske liv i verden. Vladimir Putin har fundet ud af at det var Polen, der startede 2.verdenskrig. Pia Kjærsgaard siger om Nørrebro, at man efterhånden skal kunne arabisk for blot at tyde navnene på husfacaderne, Henrik Dahl fra Liberal Alliance siger, at det bare er lærerne og rektorer der ikke siger sandheden om unge muslimer der saboterer undervisningen, når læreren kommer ind på kontroversielle emner, og at præsident Trump lyver om alt og alle hele tiden er en gammel kending. Han er en forbryder der utvivlsomt ville være blevet dømt to gange for højforræderi i en rigtig retssal.

Det europæiske Hus
Det europæiske Hus – den aktuelle programserie på den2radio om EU og det europæiske samarbejde - har denne gang et indslag med journalisten Alfredo Tesio om de lokalvalg der blev afholdt i Italien i slutningen af januar. Hvilken rolle spillede f.eks. de såkaldte sardiner, og hvad betyder det for forholdet til EU. Og Ove Weiss har en kommentar med udgangspunkt i begivenhederne omkring EU-folkeafstemningen i 1972. Der er et andet og større spænd end de 47 år mellem den daværende statsminister Jens Otto Krags Europavision og Mette Frederiksens syn på EU i dag.

Salmesang ved Reformationen 7
Denne udsendelse i serien ’Salmesang ved Reformationen’ handler om 500 år gammel musik, musik fra Martin Luthers tid, som fik stor indflydelse også på Danmark. Og når det er så længe siden er en masse værker og skrifter uundgåeligt gået tabt. Men rundt omkring på biblioteker i Europa findes der alligevel guld, som man har ledt efter i flere hundrede år, og som man har troet var forsvundet. Musikforsker og kantor Ole Kongsted fortæller om et meget usædvanligt fund han har gjort på et bibliotek i Tyskland - et fund han selv karakteriserer som svarende til at finde en klaversonate af Mozart eller en strygekvartet af Haydn, for her taler vi om den tids berømteste komponist Ludwig Senfl.

Gamle pædagoger: Peter Kemp
I serien GAMLE PÆDAGOGER kan I høre en samtale med Egon Clausen og den nu afdøde filosof Peter Kemp om hans debatbog ’Løgnen om dannelse - opgør med halvdannelsen’. Peter Kemp mener, at den nye lov om folkeskolen ikke fører til dannelse af ansvarsbevidste medborgere, således som det har været skolens formål i flere hundrede år. I følge Peter Kemp er den nye lov om folkeskolen et brud med en sådan tænkning om skole og uddannelse. Den er indrettet på at gøre eleverne til skabninger der skal konkurrere med hinanden. Den bygger ikke på dannelse, men på noget han kalder for halvdannelse, og som han anser for at være samfundsundergravende, fordi den ødelægger forholdet mellem mennesker og er uden sans for kulturens dannende effekt.

Autoimmune sygdomme: Laura fik en sjælden gigtsygdom 
I den 3. udsendelse om autoimmune sygdomme skal vi møde Laura Klein. Hun kender ikke nogen, der fejler det samme som hende. Hun er 28 år og fik som 15-årig den meget sjældne gigtsygdom CRMO: Chronic recurrent multifocal osteomyelitis. Eller på dansk: kronisk ikke-bakteriel knoglebetændelse. En sygdom, som kun rammer én ud af en million. Sygdommen fik Lauras kraveben til at vokse og gøre sindssygt ondt.  Men hun kaldte det ikke gigt dengang. For gigt er jo noget kun gamle mennesker får.

Museer skaber viden: Palisadeanlæg 3
Når man laver en udgravning af et palisadeanlæg fra stenalderen er det de små detaljer, der giver arkæologerne mulighed for at bestemme hvor der har stået en pæl for 5000 år siden, for selve pælen er forsvundet for lang tid siden. Her fortæller arkæologerne Mette Madsen og Pernille Rohde Sloth fra Museum Sydøstdanmark videre om udgravningen og det praktiske arbejde der skal foretages, når man skal registrere oplysningerne, så man kan arbejde videre med materialet.

Pharaos Klassikere: Min broders levnet 4
I Pharaos Klassikere fortsætter jeg med at læse fra Carl Baggers lille roman fra 1835, ”Min Broders Levnet”, om de to brødre Johannes og Arthur, der er faldet så forskelligt ud. De blev adskilt ved forældrenes skilsmisse og har ikke set hinanden siden. Nu mødes de for første gang til Johannes’ kandidatfest efter han har bestået sin teologiske embedseksamen med udmærkelse, og det er tydeligt hvor forskellige de er: 

H.C. Andersen: Den grimme ælling
Et af de kendteste eventyr i verden er Den grimme ælling. Det tema kan bruges i mange sammenhænge i livet og er blevet et generelt begreb i det danske sprog om nogen der først bliver set ned på men siden bliver anerkendt. Eventyret bliver ofte fortolket ofte som H.C. Andersens egen beskrivelse af sin tidlige ungdom. Det er Karen Lykkehus, der læser.

Den røde Sofa
Den Røde Sofa får denne gang besøg af forfatter Xinxin Ren Gudbjörnsson og i sofaen sidder også forfatteren Kristina Stoltz. Ud fra temaet ’Enden er nær’ vil de to forfattere tale om Xinxins roman Den Knap Så Unge Mand, der er den første del af en trilogi med Søren Kierkegaard-fanfiktion!  Den Knap Så Unge Mand handler om det moderne menneskes udfordringer og er Xinxins første roman på dansk. 

Science Stories: Stjernestøv på jorden
I Science Stories skal vi høre om det ældste materiale på Jorden: stjernestøv som forskere for nylig har identificeret. Morten Remar har talt med astronom Christoffer Karoff fra Geoscience Center ved Aarhus Universitet for at få en forklaring på opdagelsen og hvad det betyder for vores viden om solsystemets dannelse.

Foto: Knud Steffen Nielsen