den2sport - En frontkæmper

Udsendelse d.20.-26.februar. 2021

I kølvandet på ungdomsoprøret voksede der i 1970’erne en gryende kritik af idrætten frem. Den spændte vidt – fra kritik af kommercialisering til kritik af de autoritære idrætsorganisationer, fra kritik af præstationsjaget i idrætten til kritik af kønsdiskriminering.

Siden vendte kritikken sig til en mere konstruktiv udvikling af nye måder at dyrke idræt på, nye rammer for idrætten, andre organiseringsformer osv.

Den2sport har inviteret en af de gamle frontkæmpere – Benny Schytte – i studiet til en samtale om, hvordan en lovende karriere som 1. holds spiller i Frem blev til en livsbane med organisering af idræt for børn på Vesterbro og udvikling af nærmiljøanlæg til leg og idræt.

 

Benny Schyttes hjemmeside

 

 

MEDARBEJDER

Søren Riiskjær

PROGRAMSERIE

Den2Sport