Det er OK at være den man er 1

Udsendelse d.24. - 30.september. 2022
Udsendelse d.4. - 10. oktober - 2014

HKI (Hans Knudsen Instituttet) er en socialøkonomisk virksomhed i København, der hjælper borgere med at komme tættere på arbejdsmarkedet. Det er typisk borgere med sociale eller psykiske problemer eller et fysisk handicap.
I to udsendelser vil der blive fortalt om den indsats som HKI laver, og hvordan det offentlige system virker set fra en socialøkonomisk virksomheds synsvinkel. I udsendelserne medvirker ansatte og lærlinge fra HKI, og en person, der efter at have fået sin uddannelse hos HKI, er kommet i fast arbejde. Hans arbejdsgiver medvirker også, og fortæller om, hvordan en ansættelse ser ud fra en privat arbejdsgivers synsvinkel.
Titlen på to udsendelsen er et citat fra en af de borgere, der tager sin uddannelse hos HKI, og fortæller om at blive accepteret på en uddannelse og i arbejdslivet, selv om man falder uden for normen.
I den første af to de udsendelser bliver HKI’s virke beskrevet. Der bliver i udsendelsen særligt fokuseret på de lærlingeuddannelser, som HKI tilbyder, men man kan i udsendelsen også høre om de andre områder, som HKI beskæftiger sig med.
Hvis man har psykiske eller store sociale problemer eller har et handicap, kan det være en hindring for at tage en lærlingeuddannelse, og HKI tilbyder en bred indsats med hjælp fra mange faggrupper for at nå slutresultatet: en uddannelse på niveau med det man kan nå uden for HKI.
I udsendelsen medvirker to medarbejdere fra HKI, der fortæller om HKI og de holdninger, der er grundlaget for virksomhedens aktiviteter. Der medvirker også to lærlinge, der fortæller om deres uddannelse, og det særlige ved at få uddannelsen hos HKI.
Der bliver i udsendelsen omtalt en rapport fra Det Centrale Handicapråd. Det er rapporten ”Samfundsøkonomiske gevinster ved arbejdsmarkedsrettede indsatser for personer med handicap”, der kan hentes gratis på Det Centrale Handicapråds hjemmeside

Foto: facebook.com
 


 

 

MEDARBEJDER

Henrik Morell